KPI Dashboard – Monitorér jeres performance med dashboards

Dashboards giver overblik, kontrol og frihed til at drive forretning

For at skabe bedre resultater og få success med digital marketing, er et afgørende at kunne evaluere og monitorere indsatsen løbende med et dashboard. Et KPI dashboard (key performance indicator dashboard) rapporterer på de vigtigste metrics, ofte forretningsrelaterede, og giver dermed det nødvendige overblik i et “live-cockpit” over de vigtigste nøgletal. Der findes en lang række dashboard-typer, udover et forretnings/digital marketing dashboard, som eksempelvis til monitorering af performance inden for salg, kundeservice, produktion, finans, HR, mv.

Et digital marketing dashboard er i høj grad et forretningsdashboard, som ikke alene inkluderer digital marketing metrics i kanaler, som ad spend, trafik, CTR, mv., men som også afspejler forretningskritiske metrics.Det er afgørende at kunne afkode hvordan hele forretningen performance på daglig basis, og at man hurtigt kan danne sig et overblik over antal kunder/brugere/leads, antal ordrer/konverteringer, hvor mange penge der er brugt, og hvor meget man har betalt pr. ny ordre/konvertering.

Med andre ord, adskiller et godt KPI dashboard sig fra webanalyse og rapportering, ved at simplificere og visualisere data på en let overskuelig og forståelig måde, samt mindske støj, som gør at man kan monitorere og sammenligne performance effektivt.

Eksempler på metrics i et digial marketing KPI dashboard

 • Ad spend (total, samt pr kanal)
 • Konverteringer (transaktioner og mål som fx leadformularer udfyldt)
 • Omsætning (ecom og leadværdi)
 • Konverteringsrate
 • Trafik (brugere og sessioner)
 • CPA (cost per acquisition / prisen for et nyt lead eller kunde)
 • Churn (antallet af kunder der stopper med at bruge din service)
 • Kanalperformance (baseret på attribution data)
 • ROAS og ROI (return alene på ad spend samt på de samlede udgifter)
 • Direkte trafik, samt trafik fra brandkampagner og brand mentions

Dertil anbefaler vi altid at benchmarke sine data aktivt i sine KPI dashboard, både med samme periode sidste år, samt med budget. Dvs. har forretningen performet bedre i perioden ift. sidste år, og ift. hvad der er budgetteret?

Udover de forretningskritiske metrics i et KPI dashboard, anbefaler vi at implementere deciderede marketing metrics fordelt pr. kanal, som f.eks. ad spend, CTR, CPC, CPA, ROAS.

Softwareløsninger til dashboards

Der findes et hav af forskellige systemer og platforme til at bygge dashboards, som kan integreres med Google Ads, LinkedIn, Facebook, Instagram, Pinterest, Google Analytics, forskellige CRM’er, Google Sheets, mv. Som udgangspunkt kan de fleste KPI dashboard løsninger mere eller mindre det samme; vise “standard” metrics fra digitale platforme i forskellige data visualiseringer (tabeller, enkelte metrics, grafer og diagrammer).

Der findes både betalte løsninger (i begge ender af prisskala) samt gratis løsninger, som løser opgaven – alt afhængigt af behov. Dog anbefaler vi at vælge software som ikke alene blot kan lave et dataudtræk for derefter at visualisere data. Ofte er det nødvendigt at lave “beregnede metrics”, altså metrics hvor der sker en udregning af forskellige metrics. Ofte giver det mening at kigge på tværs af kanaler, som eksempelvis ved udregningen af CPA (cost per acquisition) hvor ad spend og konverteringer på tværs af kanaler skal kombineres.

Afhængigt af behov, anbefaler vi at arbejde med følgende løsninger, som er blandt de mest populære i markedet:

 • Google Analytics: Her er det muligt at lave meget simple dashboards og tilpassede rapporter (gratis).
 • Google Data Studio: Giver mulighed for at integrere med forskellige platforme og hente data, dog primært fra Googles egne platforme som fx Google Analytics, Sheets, mv. Det er muligt at kombinere data fra forskellige kilder og lave udregnede metrics (gratis).
 • Klipfolio: Relativt populær løsning til simple dashboards, som visualierer data fra forskellige platforme og kanaler (betalt).
 • Gecko Board: Relativt populær løsning til simple dashboards, som visualierer data fra forskellige platforme og kanaler (betalt).
 • Tableau: Best-of-breed software til BI & datavisualisering. Ofte brugt til avancerede dashboards, datavisualiseringer og rapporter, og kan integreres med alle typer platforme (betalt).
 • Funnel: Giver mulighed for at lave dashboards, hvor kombination af data fra flere platforme og kanaler er afgørende. Funnel har integrationer til mere end 500 forskellige marketing platforme/systemer, og dækker dermed de fleste virksomheders behov for at lave udregnede metrics (betalt).

Ønsker I at opnå større indsigt i og overblik over hvordan jeres forretning performer med et KPI dashboard, så kontakt os på kontakt@kynetic.dk eller pr. telefon 71740720 for en uforpligtende snak. Vi er verdens første bureau af vores slags, og skaber markante resultater der kan mærkes på bundlinjen og digital marketing strategier baseret på data.

 

Nyeste virksomheder der har valgt KYNETIC

Brug for hjælp til jeres forretning?

Vi kan også hjælpe jer med

Digital Strategi

Vi laver både 360 graders digitale strategier og separate kanalstrategier med fokus på målbar vækst via indsigt i kunderejser, forbrugeradfærd og realistiske roadmaps.

Analyse og indsigt

Vores analytics-team kombiner webanalyse med business intelligence og predictive analytics for at give netop den indsigt, der sikrer, at der kan skabes de bedste resultater.

SEO

Vores omfattende SEO-framework sikrer dig øget synlighed og øget trafik fra Google og Bing. Frameworket består af 5 essentielle områder i en forretningskritisk SEO-indsats.

SEM

Med vores SEM-framework og best-in-class annonceringsværktøjer skaber vi klare målbare resultater på tværs af brancher med intelligent annoncering i Google Adwords, Google shopping, Bing Ads og retargeting.

Digitalt medieindryk & Display

Vi arbejder både top-funnel med at øge brand/produktkendskab og low-funnel med fokus på konverteringer. Vi arbejder med display-annoncering (RTB), dynamisk banner-udvikling, Youtube, native-ads, video-prerolls, in-app-ads og remarketing-setups.

Email & Automation

Med dyb specialisering i email-marketing og marketing-automation lige fra rekruttering og automatiske flows til data-management, inbound-marketing og multi-channel marketing automation setups, skaber vi relevans, leads og forretning på tværs af kunderejsen.

Sociale Medier

Vi skaber salg, leads, øget kendskabsgrad og forbrugerindsigt via de sociale medier. Vi er bl.a. specialiseret i avanceret annoncering på Facebook og retargeting, Instagram ads, Linkedin og Snapchat.

CRO

Med fokus på øget omsætning, engagement og optimale brugeroplevelser, arbejder vi med at forbedre forbrugerens digitale oplevelser igennem UX-optimeringer, splittest, personalisering og analyser, som leder til mere salg og øget loyalitet. 

Content Marketing

Content er typisk en essentiel del af en digital marketing strategi. Vi hjælper med, ved brug af data og indsigt, at skabe og distribuere content til de rette brugere/segmenter, på det rette sted, den rette tid og i den rette kontekst. 

Growth Hacking

Growth hacking handler om at tænke kreativt med data og skabe eksplosiv vækst. Vi kombinerer kreativitet med digital marketing virkemidler til at få dit produkt, app eller service ud til flere og ultimativt vækste jeres forretning hurtigere.

Amazon & Affiliate

Vi hjælper med at afsætte og markedsføre jeres varer i eksterne salgskanaler såsom Amazon, affiliate-websites og markedspladser. Typisk med fokus på højest mulig ROI.

Strategi & Sparring

Med udgangspunkt i vores viden, erfaringer og teknologier, yder vi løbende rådgivning til virksomheder, der ønsker sparring om deres digitale indsats, muligheder og udfordringer fra førende specialister.