PPC Specialister

Som et af landets førende digitale bureauer, hjælper vi virksomheder med at vækste deres forretning gennem intelligent annoncering i søgemaskinerne. Ved at matche potentielle kunders efterspørgsel med relevant annoncering, løfter vi potentialet og øger ROI.

Førende specialister i intelligent PPC annoncering

Med erfaring fra nogle af nordens størst og mest effektive PPC-setups og vores viden om data, analytics, automation og machine learning hjælper vi ambitiøse virksomheder med at vinde deres brancher og få absolut maksimale afkast på deres PPC-aktiviteter både nationalt og internationalt.

Med vores detaljerede annoncerings-frameworks baseret på kunderejsen, kombinerer vi vores erfaring fra +150 større annonceringskonti med førende teknoligi og dybdegående brug af data, automatisering og machine learning til at øge relevans, mindske klikpriser og øge konverteringsrater. Som standard inkluderer det også bruge af marketing attribution til at allokere jeres budget mest effektiv mellem kanaler, samt undgå et silo-fokus som eksempelvis et traditionelt Google Ads bureau har.

Kontakts os for at høre nærmere om hvordan vi skaber maksimal afkast på jeres PPC-annoncering

Vidste du at:

Jeres (potientielle) kunder har gns. 6-10 online touch points fra inspiration til køb. Flere undersøgelser peger på op mod 50, hvis kunderne ikke har hørt om jeres brand før.  Med andre ord kunderejserne bliver længere og kunderne hopper rundt mellem Google, sociale medier, mails, medier og enheder. Samtidig forventer mere end 70% af jeres kunder, at I kender dem og bruger deres data til målrettet/personaliseret markedsføring.

Derfor giver det ikke længere mening at arbejde med digital-marketing siloer, hvor I arbejder med eksempelvis SEO ét sted, Google Ads et andet og Facebook ads ét tredje. I KYNETIC nedbryder vi siloerne fra specialist-bureauerne og arbejder samtidig langt mere performance-orienteret end et klassisk mediebureau. Vi sætter kunderejsen i centrum og vores PPC-specialister fokuserer på hele kunderejsen, hvor indsatsen integreres med andre kanaler. Sammen med brug af automation og machine learning resultater det gns. i 20-50% bedre resultater for samme budgetter.

Sådan arbejder vi med intelligent PPC-annoncering

På tværs af markeder, produkter og landegrænser hjælper vi med skabe øget synlighed, trafik og konverteringer med Google Ads og Microsoft Ads annoncering. Vi gør brug af vores brancheførende SKAG Hybrid framework, hvor vi kombinere et meget granuleret setup med automatisering, hvorfor vi både kan få mere ud af budgetterne og opnå højere relevans, hvilket ultimativ giver et bedre afkast.

Gennem Google Ads og Bing Ads annoncering drevet af kunstig intelligens, hjælper vi virksomheder med at:

 • Øge omsætning og ROI
 • Skabe flere og mere relevante leads
 • Styrke brand og produktkendskab
 • Indsamle flere permissions

Som erfarent digital marketing bureau med nogle af branchens dygtigste specialister, vækster vi jeres forretning gennem intelligent digital annoncering, inden for bl.a. følgende annonceringsformer:

Uanset annonceringsform, har vi i KYNETIC altid skarpt fokus på at skabe maksimal relevans og værdi gennem en AI- og datadreven tilgang.

 

Mere effektiv SEM med kunstig intelligens

Vi anvender kunstig intelligens i vores arbejde med SEM, dels for at spare vores kunder for tid forbrugt på konsulenttimer med dataanalyse og dataforståelse, og dels for at skabe mere effektiv markedsføring, baseret på komplekse sammenhænge. På baggrund af datasæt, kan vi forudse mønstre og adfærd, der leder til en mere kvalificeret indsats.

I Google Ads og DoubleClick bruger vi kunstig intelligens til predictive analytics, og får dermed kvalificerede forslag til:

 • Bedre annoncetekster og CTA
 • Mere præcis målretning
 • Automatiseret rapportering
 • Intelligent og automatiseret budstyring baseret på forretningsmål

I KYNETIC rådgiver vi jer om, hvilke annoncemuligheder og annonceringsformer, der bør fokuseres på, og således skaber de bedste resultater for jeres forretning. Med udgangspunkt kunderejsen, kortlægger vi forretningskritiske touchpoints, og sørger for at understøtte disse med Google Ads.

 

Intelligent annoncering via automation

Maksimal ROI med et automatiseret Google Ads setup.

Gennem et automatiseret setup styret af scripts, sikrer vi bl.a. at jeres annoncer vises på de ønskede placeringer på de ønskede tidspunkter med det optimale budskab og uden unødvendig høje klikpriser.

Er der specifikke dage eller tidspunkter på dagen, hvor potentielle kunder oftere konverterer? Er konverteringsraten højere inden for visse typer af søgninger end andre? Er der forskel på hvor ofte brugere konverterer på forskellige enheder (desktop, mobil, tablet)?

Det er nogle af de faktorer, som I som e-handelsvirksomhed bør tage højde for i jeres annoncering, og som vi bl.a. hjælper vores kunder med at identificere gennem dataanalyse, samt styre gennem intelligente scripts.

Dermed spilder vi heller ikke konsulenttimer på mikro-optimeringer, som kan håndteres hurtigere, smartere og med bedre afkast gennem AI, men fokuserer i stedet for at sikre maksimal relevans og værdi.

 

Search Engine Marketing (SEM)

Ifølge Google Research, står de tre øverste annoncer i Googles søgeresultater (SERP) på søgninger af kommerciel karakter, herunder produktsøgninger, for ca. 40% af det samlede antal klik. Som e-handelsvirksomhed er det derfor forretningskritisk, at have fokus på SEM, hvis man vil være synlige i markedet og nå ud til flest mulige potentielle kunder.

SEM differentierer sig fra SEO ved, at være betalt annoncering, som fungerer ud fra et auktionsprincip. Det vil sige, at jeres virksomhed som annoncør, betaler for de klik og den trafik, som sender besøgende til jeres website (PPC eller Pay Per Click).

Hvorfor så ikke bare investere i at øge den organiske trafik gennem SEO i stedet for at afsætte marketingbudget til SEM? Den ene disciplin erstatter ikke den anden – SEM supplerer SEO, og omvendt. Vores erfaringer viser, at en omnichannel tilgang til digital marketing med fokus på alle marketingkanaler skaber de klart bedste resultater. Læs mere om hvordan vi arbejder med SEO.

 

Google Ads

Google Ads er det nye navn for Google Adwords, som er de betalte annoncer som vises i toppen af Googles søgeresultater.

Virksomheder som arbejder med Google annoncering vises fortsat i de organiske søgeresultater. Google Ads er derfor ikke en erstatning for jeres virksomheds eksisterende synlighed i Google, men derimod en mulighed for at være synlige både blandt de organiske placeringer, samt i toppen af søgeresultaterne som betalt annonce, og dermed potentielt generere endnu mere relevant trafik til jeres website.

Der er adskillige styrker ved annoncering vha. Google Ads.

Først og fremmest betaler I som virksomhed kun når en bruger besøger jeres website, og ikke bare for eksponeringer. I betaler derfor ikke bare for synlighed, men derimod for trafik.

Samtidig har I mulighed for ikke kun at annoncere direkte i Googles egen søgemaskine, men også på relevante websites, mobilapps samt på YouTube.

Udover navneskiftet fra Google Adwords, som tjenesten har heddet i 18 år, siden begyndelsen – træder Google Ads ind i en ny æra. Google besidder enorme mængder data omkring kunder, adfærd, website performance mm., og har nu for alvor sat strøm til disse data, med fokus på kunstig intelligens.

Hos KYNETIC optimerer vi Google Ads konti, kampagner og annoncer, så vores kunder betaler for relevant trafik, der konverterer og understøtter forretningen. Med andre ord, holder vi skarpt fokus på ROI – at øge jeres afkast pr. forbrugt annoncekrone. Det gør vi ved, at matche jeres kunders efterspørgsel med relevante annoncer, som forventningsafstemmer og tiltrækker nye kunder.

Med Google Ads annoncering skaber vi relevant synlighed på tværs af:

 • Googles søgeresultater (SERP)
 • Googles søgepartneres websites
 • Googles Displaynetværk (dynamiske bannere)
 • YouTube (video og pre-roll)
 • Google Shopping (produktannoncer)

   

Google Search Ads

Personaliseret annoncering målrettet potentielle kunder baseret på konkrete søgninger.

Med Search Ads annoncering har I som virksomhed mulighed for at få vist tekstbaserede annoncer direkte i Googles søgeresultater, når potentielle kunder foretager en relevant søgning.

Som e-handelsvirksomhed handler det derfor om, at være skarp på at forstå den enkelte brugers intention med deres søgning, og herefter imødekomme denne efterspørgsel med så relevante annoncer som muligt.

Hos KYNETIC har vi specialiseret os i at arbejde med annoncering på Googles søgenetværk med udgangspunkt i et avanceret personaliseringssetup. Ydermere sørger vi hele tiden for at optimere setuppet på baggrund af data, så annoncebudskaber altid er skræddersyet den enkelte søgning, så kommunikation og efterspørgsel matcher hinanden og dermed skaber mest mulig relevans.

 

Videoannoncering

Øget brandkendskab og mere forretning gennem YouTube og in-app annoncering.

Videoannoncering er et must i et moderne digital marketing setup, både til at øge kendskabet til jeres brand blandt potentielle kunder, samt til at vækste jeres forretning gennem promovering af jeres produkt eller service.

Gennem Google Ads er det muligt at opsætte videoannoncering både på YouTube og i mobilapps. Med videoannoncer kan I skabe større efterspørgsel og større bevidsthed omkring jeres forretning, og ligesom med Search Ads betaler I kun for de eksponeringer som resulterer i konkret trafik.

 

Display bannerannoncering

Øget synlighed med intelligent bannerannoncering på websites og i apps.

Blandt mange med kendskab til Display annoncering, er der stadig en opfattelse af, at det ikke er en annonceringsform der genererer leads og konverteringer, men højest kan anvendes til at øge awareness og brandkendskab. Dette er ikke længere tilfældet.

Google er dog ikke den eneste platform til bannerannoncering. Hos KYNETIC anvender vi adskillige forskellige platforme til digitalt medieindryk og bannerannoncering, hvilket giver mulighed for både mere synlighed samt mere relevante eksponeringer og klik.

 

Google Shopping

Få vist konkrete produkter direkte i Googles søgeresultater.

Udover at skabe større synlighed med tekst-, video- og bannerannoncer, arbejder vi også med Google Shopping for vores Ecommerce-kunder (både B2B og B2C).

Med Google Shopping annoncer vises produkter direkte i søgeresultaterne, med bl.a. produktnavn, billede og pris. Det foregår igennem Merchant Center, hvor Google henter produktinformationer via et XML-feed fra jeres CMS, PIM etc.

Vi opsætter automatisk synkronisering, så produktdata altid er aktuelle, og ingen annoncekroner går til spilde pga. forældede priser og udgåede produkter.

Modsat de øvrige annoncetyper i Googles søgeresultater, vises Shopping Ads på baggrund af produktdata, fremfor en liste af  søgeord. Med udgangspunkt i disse data, segmenterer vi produkterne ud i særskilte Shopping-kampagner, baseret på jeres varegruppers respektive avancer, og maksimerer dermed afkastet af jeres annoncekroner.

Google Ads byder på en bred palette af muligheder, og det er derfor afgørende at prioritere de annonceringsformer, som understøtter jeres forretning. Læs mere om Google Shopping annoncering her.

 

Retargeting og intent

Målrettet annoncering baseret på bruger- og adfærdsdata.

Uanset hvilke typer Google annoncering I vil fokusere på i jeres digitale marketingsetup, er det vigtigt at tænke besøgs- og adfærdsdata ind i jeres målretning, så I sikrer at budgettet bruges på at nå ud til så mange potentielle kunder som muligt, i stedet for at skyde med spredehagl. Det er her bl.a. retargeting og custom intent kommer ind i billedet.

Retargeting handler om, at målrette ens annoncering mod brugere, som allerede har besøgt jeres website. Mange e-handelsvirksomheder har et kendskab til retargeting og de fleste digitale bureauer har fokus på det, men retargeting er i dag andet og mere end bare at henvende sig til samtlige tidligere besøgende med det samme budskab.

Custom intent er et andet værktøj til adfærdsbaseret målretning, som er uundværligt for langt de fleste e-handelsvirksomheder. Med custom intent i Google Ads kan I målrette jeres annoncer baseret på brugere, som har udvist en specifik adfærd.

Det kan eksempelvis være brugere som har efterspurgt et produkt eller en service, har udvist en adfærd der har relation til jeres forretning, eller har besøgt en af jeres største konkurrenters websites.

Hos KYNETIC er vi specialister i adfærdsbaseret målretning, og har hjulpet adskillige brancheførende virksomheder med at nå ud til endnu flere potentielle kunder på baggrund af deres aktivitet.

» Bliv klogere på mulighederne med Custom Intent i Google Ads

Bing Ads

Microsofts pendant til Googles annonceringsplatform hedder Bing Ads. De to platforme har mange ligheder, og auktionsprincippet gør sig også gældende her. Dog bruger kun ca. 8% af danske internetbrugere, søgemaskinen fra Microsoft fremfor Google, hvor markedsandelen i USA nu har rundet 33%.

Annoncører har dog den fordel, at klikpriserne stadig er markant lavere i Bing Ads, i kraft af at konkurrencen ikke er lige så markant som i Google-regi. Samtidig er efterspørgslen for Bing dog støt stigende, og det er derfor relevant for de fleste virksomheder, også at annoncere her. Ikke som erstatning til Google Ads, men derimod som et supplement.

Bing råder bl.a. over følgende services:

 • MSN/Live – Mulighed for at annoncere på en af Danmarks mest populære medieportaler
 • Yahoo – Mulighed for at annoncere på medieportalen og email klienten Yahoo
 • Xbox – Standard søgemaskine integreret i en af verdens mest populære spillekonsoller
 • Windows/Explorer – Standard søgemaskine i verdens mest anvendte styresystem
 • Skype – Standard søgemaskine i Skype

Med adgang til nogle af de mest populære medieportaler og enheder, samt en annonceringsplatform, der (omend ikke modsvarer Google Ads) tilbyder en stor grad af funktionalitet, automatiseret budstyring og målretning,  anbefaler vi derfor ofte at inkludere Bing som kanal i jeres digitale marketing strategi.

 

Ønsker I at opnå større synlighed og relevans, og sælge mere i søgemaskinerne, herunder Google og Bing, så kontakt os på kontakt@kynetic.dk eller telefon 7875 0070 for en uforpligtende snak. Vi er ikke som andre Google AdWords bureauer.

 

Nyeste virksomheder der har valgt KYNETIC

Brug for hjælp til jeres forretning?

Vi kan også hjælpe jer med

Digital Strategi

Vi laver både 360 graders digitale strategier og separate kanalstrategier med fokus på målbar vækst via indsigt i kunderejser, forbrugeradfærd og realistiske roadmaps.

Analyse og indsigt

Vores analytics-team kombiner webanalyse med business intelligence og predictive analytics for at give netop den indsigt, der sikrer, at der kan skabes de bedste resultater.

SEO

Vores omfattende SEO-framework sikrer dig øget synlighed og øget trafik fra Google og Bing. Frameworket består af 5 essentielle områder i en forretningskritisk SEO-indsats.

SEM

Med vores SEM-framework og best-in-class annonceringsværktøjer skaber vi klare målbare resultater på tværs af brancher med intelligent annoncering i Google Adwords, Google shopping, Bing Ads og retargeting.

Digitalt medieindryk & Display

Vi arbejder både top-funnel med at øge brand/produktkendskab og low-funnel med fokus på konverteringer. Vi arbejder med display-annoncering (RTB), dynamisk banner-udvikling, Youtube, native-ads, video-prerolls, in-app-ads og remarketing-setups.

Email & Automation

Med dyb specialisering i email-marketing og marketing-automation lige fra rekruttering og automatiske flows til data-management, inbound-marketing og multi-channel marketing automation setups, skaber vi relevans, leads og forretning på tværs af kunderejsen.

Sociale Medier

Vi skaber salg, leads, øget kendskabsgrad og forbrugerindsigt via de sociale medier. Vi er bl.a. specialiseret i avanceret annoncering på Facebook og retargeting, Instagram ads, Linkedin og Snapchat.

CRO

Med fokus på øget omsætning, engagement og optimale brugeroplevelser, arbejder vi med at forbedre forbrugerens digitale oplevelser igennem UX-optimeringer, splittest, personalisering og analyser, som leder til mere salg og øget loyalitet. 

Content Marketing

Content er typisk en essentiel del af en digital marketing strategi. Vi hjælper med, ved brug af data og indsigt, at skabe og distribuere content til de rette brugere/segmenter, på det rette sted, den rette tid og i den rette kontekst. 

Growth Hacking

Growth hacking handler om at tænke kreativt med data og skabe eksplosiv vækst. Vi kombinerer kreativitet med digital marketing virkemidler til at få dit produkt, app eller service ud til flere og ultimativt vækste jeres forretning hurtigere.

Amazon & Affiliate

Vi hjælper med at afsætte og markedsføre jeres varer i eksterne salgskanaler såsom Amazon, affiliate-websites og markedspladser. Typisk med fokus på højest mulig ROI.

Strategi & Sparring

Med udgangspunkt i vores viden, erfaringer og teknologier, yder vi løbende rådgivning til virksomheder, der ønsker sparring om deres digitale indsats, muligheder og udfordringer fra førende specialister.