Digitalt medieindryk og display

Vi arbejder både top-funnel med at øge brand/produktkendskab og lower-funnel med fokus på konverteringer. Med display-annoncering (RTB), dynamisk banner-udvikling, Youtube, native-ads, video-prerolls, in-app-ads og remarketing-setups, skaber vi det optimale setup for både virksomheder og institutioner.

RTB Programmatic Display annoncering – automatiseret medieindkøb

Hos KYNETIC hjælper vi vores kunder med målrettet display annoncering på tværs af medier, kanaler og devices. Vi skaber synlighed hos nye potentielle kunder, såvel som eksisterende og tidligere kunder med henblik på at øge efterspørgsel, øge brand-kendskab og skabe vækst. Med en kritisk tilgang til bannerannoncering understøtter- og påvirker vi kunders købsrejse, lige fra synlighed og kendskab hos nye prospekter i top-funnel, til konvertering (køb og genkøb) i lower-funnel.

Med programmatic display, automatiserer vi indkøb af annoncepladser på tværs af platforme, og fokuserer på målgrupper frem for medier. Det gør vi, fordi displayannoncering performer bedre med kunden i fokus – altså dokumentérbar onlineadfærd, fremfor hypotetisk segmentering. Ved yderligere at kombinere kunders adfærd, med eksterne faktorer som tidspunkt på dagen, årets mærkedage/højtider og aktuelle vejrforhold, opnår vi øget relevans, større engagement, og højere ROI.

Der findes en række platforme, som tilbyder programmatic buying, herunder Adform, Google DoubleClick (nu Google Marketing Platform), Google Display-netværk, og DataXu.

Kontakt os i dag for at få sparring og hjælp til jeres mediestrategi og hvordan i med RTB, samt øvrige indsatsområder få mere ud af jeres marketingbudget, styrke jeres brand og vækste efterspørgslen efter jeres produkter/ydelser.

Vidste du at:

Jeres (potientielle) kunder har gns. 6-10 online touch points fra inspiration til køb. Flere undersøgelser peger på op mod 50, hvis kunderne ikke har hørt om jeres brand før.  Med andre ord kunderejserne bliver længere og kunderne hopper rundt mellem Google, sociale medier, mails, medier og enheder. Samtidig forventer mere end 70% af jeres kunder, at I kender dem og bruger deres data til målrettet/personaliseret markedsføring.

Derfor giver det ikke længere mening at arbejde med digital-marketing siloer, hvor I arbejder med eksempelvis SEO ét sted, Google Ads et andet og Facebook ads ét tredje. I KYNETIC nedbryder siloerne fra specialist-bureauerne og arbejder samtidig langt mere performance-orienteret end et klassisk mediebureau. Vi sætter kunderejsen i centrum og vores annonceringsspecialister fokuserer på hele kunderejsen, hvor indsatsen integreres med andre kanaler. Sammen med brug af automation og machine learning resultater det gns. i 20-50% bedre resultater for samme budgetter.

RTB – medieindkøb i real-tid

Begrebet RTB – eller Real Time Bidding – dækker også over automatiseret indkøb af annoncering. Forskellen er, at RTB giver mulighed for, på auktionsbasis, at byde på hver enkelt eksponering i real-tid. Konkret betyder det, at en auktion finder sted, for hver besøgende, der bliver eksponeret for en annonce. Algoritmer vurderer ud fra regelbaserede kriterier og kundedata, om hvorvidt der skal bydes på annoncepladsen, og i så fald – hvor højt buddet skal være. Disse data kan være både førstepartsdata fra eget CRM, website, eller app – men også anden- eller tredjepartsdata fra samarbejdspartnere, eller dataleverandører.

Økosystemet for programmatic annoncering:

Programmatic og display annoncering - økosystem

Native advertising

Hos KYNETIC hjælper vi også kunder med native advertising, herunder sponsoreret indhold i form af in-feed Facebook annoncer, advertorials, blogindlæg, og video. Native advertising er de seneste år vundet popularitet, og især på mobil performer annonceringsformen godt. Native advertising skaber en mere organisk brugeroplevelse, og med begrænset ”screen real estate” på mobile devices, bliver ”støjfri” brugeroplevelser endnu vigtigere.

Attribueringsmodellering

Ofte bliver display annoncering forbundet med et skærpet fokus på antal visninger (impressions) og afregning pr. CPM, i modsætning til Google Ads, hvor annoncer på displaynetværket, afregnes pr. CPC.

Vores fokus er udelukkende på, hvilken værdi det skaber – og dermed hvilken målbar effekt, annonceringsindsatsen har på bundlinjen. Derfor arbejder vi altid med display annoncering ud fra et holistisk perspektiv over hele kunderejsen, og forholder os til konteksten, samt hvordan display bidrager til salgstragten.

Vi er kritiske i vores tilgang til attributionsmodellering i forbindelse med display annoncering, og hjælper vores kunder med, at kortlægge den rette attributionsmodel. Ofte giver det ikke mening, udelukkende at kigge på sidste klik (last click) i forbindelse med display annoncering, da kanalen primært er understøttende undervejs i købsrejsen, og sjældent leder til direkte konvertering.

Dynamiske bannere og personalisering

Vi hjælper mange af vores kunder med, at sælge mere med intelligent display annoncering, i form af dynamiske display annoncer med en skræddersyet indhold. Baseret på kundens onlineadfærd, skaber vi bannere – både retargeting og predictive – med dynamisk indhold, herunder produkter, services og budskaber. Personaliserede display bannere kombineret med rette budskab og CTA, kan udover at hente tabt websitetrafik tilbage, ofte udløse en direkte konvertering.

Dedikerede specialister

Vi er specialister i digitale medieindryk og display annoncering, og hjælper vores kunder med både rådgivning og sparring, såvel som planlægning og eksekvering.

Vores team af specialister tager dig i hånden hele vejen, og sikrer kvalitet såvel som kommunikation undervejs, så du får det optimale setup, der understøtter dine forretningskritiske KPI’er. Vi behandler din virksomhed, som var det vores egen, og derfor fokuserer vi altid benhårdt på bundlinjen. Det er den bedste løsning for dig, og derfor også for os – at vi aktivt tager ansvar for, at skabe de bedste resultater på bundlinjen med intelligent medieindkøb og annoncering.

 

Nyeste virksomheder der har valgt KYNETIC

Brug for hjælp til jeres forretning?

Vi kan også hjælpe jer med

Digital Strategi

Vi laver både 360 graders digitale strategier og separate kanalstrategier med fokus på målbar vækst via indsigt i kunderejser, forbrugeradfærd og realistiske roadmaps.

Analyse og indsigt

Vores analytics-team kombiner webanalyse med business intelligence og predictive analytics for at give netop den indsigt, der sikrer, at der kan skabes de bedste resultater.

SEO

Vores omfattende SEO-framework sikrer dig øget synlighed og øget trafik fra Google og Bing. Frameworket består af 5 essentielle områder i en forretningskritisk SEO-indsats.

SEM

Med vores SEM-framework og best-in-class annonceringsværktøjer skaber vi klare målbare resultater på tværs af brancher med intelligent annoncering i Google Adwords, Google shopping, Bing Ads og retargeting.

Digitalt medieindryk & Display

Vi arbejder både top-funnel med at øge brand/produktkendskab og low-funnel med fokus på konverteringer. Vi arbejder med display-annoncering (RTB), dynamisk banner-udvikling, Youtube, native-ads, video-prerolls, in-app-ads og remarketing-setups.

Email & Automation

Med dyb specialisering i email-marketing og marketing-automation lige fra rekruttering og automatiske flows til data-management, inbound-marketing og multi-channel marketing automation setups, skaber vi relevans, leads og forretning på tværs af kunderejsen.

Sociale Medier

Vi skaber salg, leads, øget kendskabsgrad og forbrugerindsigt via de sociale medier. Vi er bl.a. specialiseret i avanceret annoncering på Facebook og retargeting, Instagram ads, Linkedin og Snapchat.

CRO

Med fokus på øget omsætning, engagement og optimale brugeroplevelser, arbejder vi med at forbedre forbrugerens digitale oplevelser igennem UX-optimeringer, splittest, personalisering og analyser, som leder til mere salg og øget loyalitet. 

Content Marketing

Content er typisk en essentiel del af en digital marketing strategi. Vi hjælper med, ved brug af data og indsigt, at skabe og distribuere content til de rette brugere/segmenter, på det rette sted, den rette tid og i den rette kontekst. 

Growth Hacking

Growth hacking handler om at tænke kreativt med data og skabe eksplosiv vækst. Vi kombinerer kreativitet med digital marketing virkemidler til at få dit produkt, app eller service ud til flere og ultimativt vækste jeres forretning hurtigere.

Amazon & Affiliate

Vi hjælper med at afsætte og markedsføre jeres varer i eksterne salgskanaler såsom Amazon, affiliate-websites og markedspladser. Typisk med fokus på højest mulig ROI.

Strategi & Sparring

Med udgangspunkt i vores viden, erfaringer og teknologier, yder vi løbende rådgivning til virksomheder, der ønsker sparring om deres digitale indsats, muligheder og udfordringer fra førende specialister.