Tool: ROI – Return on Investment

Find fortjenesten på en investering

Hvad er ROI?

ROI er en forkortelse for Return on Investment, der oversat til dansk betyder hvilket afkast en investering giver. Indenfor marketing benyttes ROI særligt til at beskrive, hvilket afkast en marketingaktivitet har givet. ROI beregnes i enten en faktor eller i procent, hvor et stort afkast vil betyde en høj ROI.

I beregning af ROI er der flere variabler der kan tages med i beregningen, sammenlignet med ROAS (return on ad spend). Hvor ROAS kun ser på adspend i forhold til omsætning, ser en ROI beregning også på andre omkostninger. Det er dog ikke nødvendigt at indtaste alle varibalerne for at beregne ROI, men jo flere du tager med, jo mere retvisende bliver resultatet. 

Omkostninger

Indtægter

ROI

Eksempel på en ROI beregning: 

En virksomhed bruger på én måned 50.000 kr i adspend, 25.000 kr på et bureau-samarbejde og 25.000 kr på interne omkostninger, hvilket giver samlede udgifter på 100.000 kr. Virksomhedens omsætning i samme periode er 400.000 (ekskl. moms.), med en avance på 40 %. 

Det giver en ROI på 60 %.

Variabler i en ROI beregning: 

Omkostninger i en ROI beregning

  • Adspend: Samlet mængde penge brugt på annoncering 
  • Eksterne omkostninger: Bureauer, marketing samarbejdspartnere mv. 
  • Interne omkostninger: Faste omkostninger, løn, mv. 

 Indtægter i ROI beregning: 

  • Omsætning med/uden moms: Den samlede salg i kroner, der er genereret i en given periode
  • Avance: Hvad den (gennemsnitlige) avance er på produkterne/services

Indsigt i

Et godt værktøj til at prioritere marketing indsatser med

Hvordan bruges ROI?

En ROI beregningen er god til at danne sig et generelt overblik over, hvorvidt en eksisterende marketingindsats giver det ønskede afkast. Ved at kende ROI, har I et effektivt værktøj til at vurdere, om en indsats bør prioriteres anderledes eller hvilke tiltag, I fremadrettet bør fokusere på.

Den mest optimale tilgang til ROI er at beregne den på baggrund af alle adspends og marketingaktiviteter. Det giver det mest fyldestgørende billeder af, hvad alle jeres marketingkroner giver tilbage i form af en indtjening, der samtidig tager højde for avance. 

Er jeres virksomheder en Ecommerce med flere forskellige priser, vil det i nogle tilfælde være en idé at opdele ROI efter produktkategorier. Men én samlet ROI kan samtidig også give en god mængde brugbar indsigt. 

 

Få større indsigt i jeres marketing potentiale

Hvis I ønsker en bedre ROI eller et mere præcist værktøj, til at få det fulde kendskab og udbytte af jeres marketingindsats kan vi i KYNETIC hjælpe.

Med E-handelsbudgettet får I en hybrid mellem et traditionelt budget, et benchmarking værktøj og forecasting tool. Læs mere om  E-handelsbudgettet her eller kontakt os for at høre mere. 

Skal vi tage en uforpligtende snak?

Kasper Ebsen

CEO, Partner & Senior Consultant