Omnichannel Marketing

Den integrerede kundeoplevelse

Omnichannel marketing er den ultimative leveringen af en integreret og personaliseret kundeoplevelse. For forretningen bagved giver investeringen i omnichannel et afkast i form af større kurvestørrelser, volumen i kunder, højere fastholdelsesrater og stærkere brandopfattelser.

Lean og effektiv omnichannel marketing med CDP, AI og ML
Kommunikation på alle kanaler og platforme, tilpasset den individuelle kunderejse
Ingen siloer, fuld transparens, højere relevans, mindre støj og større afkast
Hvad arbejder vi med

Integrerede oplevelser der giver mere tilfredse kunder

I dag interagerer forbrugere med virksomheder på tværs af flere kanaler med høje forventninger til deres kommunikation og løsninger. Mere end 4 ud af 5 forbrugere forventer personaliserede købsoplevelser, som en standard service. Dertil er et af de største kriterier fra forbrugere, at virksomheder kommunikerer til dem som mennesker med individuelle behov.

Begrebet omnichannel er opstået, som løsningen på hvordan personaliserede og allestedsværende oplevelser for både nuværende og kommende kunder skabes. Studier viser, at et veleksekveret omnichannel marketing setup har direkte indvirkning på forretningens metrikker, med op til 90% bedre fastholdelses rater, basket sizes og dermed livstidsværdier. Med andre ord – en seriøs vækstmotor, når det bliver varetaget korrekt.  

 

Det nært beslægtede “multichannel marketing” begreb bliver tit forvekslet med omni-channel marketing. Multichannel er stadiet efter single channel og før omnichannel. Forskellen på multichannel- og omnichannel marketing er den bagvedliggende strategi. I multichannel marketing bliver hver enkelte kanal eller transaktion behandlet i sin egen silo. I KYNETIC er vores erfaring at al silo arbejde er en begrænsning for forretningsudvikling. Derfor anbefaler vi en omnichannel marketing strategi, hvor transaktioner og handlinger på tværs af kanaler integreres i én samlet integreret oplevelse. Resultatet af denne tilgang har stor effekt på forbrugers oplevelse af din virksomhed og deres antal af transaktioner.

Hvordan arbejder vi med

Granuleret indhold på tværs af kanaler

Integrerede brugeroplevelser kommer af en struktureret tilgang til indsamling og bearbejdning af data. Dernæst skal arkitekturen for hvordan informationen og data benyttes, granuleres efter specifikke kunderejser. Derfor er en analytisk og strategisk proces inden selve eksekveringen afgørende.

Vi ser desværre ofte at den indledende strategiske fase før en omnichannel marketing eksekvering, bliver nedprioriteret. I stedet bliver eksekveringen igangsat på tværs af kanaler baseret på mavefornemmelse, uden fundering i data og med dårlige resultater. Den subjektive beslutningstagen er altid svagere end den datadrevne. 

I KYNETIC arbejder vi altid med omnichannel marketing strategier baseret på data, eksplorative indsigter og løbende syretest af vores projekter. Det sikrer at markedets behov bliver mødt af virksomheden og at interne processer og fokusområdet er prioriteret optimalt. 

Succesfuld omnichannel marketing omfatter en høj standard for teknologi anvendelse. At kunne identificere den enkelte kunde på tværs af forskellige devices, browsers og fysisk adfærd, for efterfølgende at eksekvere marketing baseret på denne data er et håndværk vores specialister i KYNETIC brillerer i. Ved hjælp af AI, ML og andre automatiserede teknologier sætter vi nye standarder for digital marketing. 

Fremtidens digitale vindere vælger KYNETIC

Vi er anerkendt for vores ambitiøse strategier af en lang række glade kunder. Vores ekspertise indenfor Omnichannel marketing har resulteret i utallige vækstcases.

Vores typiske proces

Strategi, struktur og teknologi i omnichannel marketing

Fra den indledende strategiske fase til selve eksekveringen arbejder KYNETIC datadrevet og struktureret med omnichannel marketing. Med flere succesfulde cases bag os og vores eget framework for omnichannel marketing, har vi gang på gang hjulpet vores kunder til succes.

Omnichannel marketing udelukker arbejde i siloer og behøver i stedet specialister som sammen eksekverer på flere kanaler. I KYNETIC tror vi på at succes med digital marketing findes i tværfagligt arbejde, som eksekveres på tværs af relevante kanaler. Med fuld transparens og ejerskab over data hjælper vi vores kunder til det bedst performende marketing setups, der giver mindre støj hos forbrugerne og et større afkast for forretningen.

Vores tilgang til omnichannel marketing kan opdeles i 3 afgørende faser:

#1 Godt fra start: Klare målsætninger og indsigt i eksisterende kunderejser

Først og fremmest skal virksomhedens overordnede forretningsmål kortlægges. Dernæst foretager vi en grundig research af målgrupper, segmenter i målgrupper og allerede eksisterende kunderejser på tværs af produkter, services og kanaler. Med disse indsigter kan vi i KYNETIC, i samarbejde med jer, begynde at lægge en forretningsudviklende omnichannel marketing strategi.

#2 Valg og opsætning af den rette teknologi

I samarbejde med KYNETICs specialister assisterer vi jer i udvælgelsen af en tech-stak, som bedst understøtter jeres behov, som vi har fastlagt i første fase. Alt afhængig af jeres virksomhed og hvilke ydelser I tilbyder er valget af teknologier forskellige. Nogle krav til teknologien gælder dog på tværs af markeder:

  • Single customer view: Uanset hvilken device brugeren har benyttet eller deres placering på kunderejsen, skal al data kunne spores tilbage til én identificerbar kilde. I denne sammenhæng er CRM, CDP eller DMP systemer nogle af de vigtigste platforme til at assistere i denne opgave. Single customer view funktionen er med til at kvalificere kommunikation som målrettes enkelte bruger. Læs mere om KYNETICs arbejde med CDP og datacentralisering her.

  • Integration af tools og kommunikationsplatforme med hinanden: Indsamlet data skal automatisk deles i relevante kanaler, hvis en omnichannel marketing strategi skal have succes. Uden en integration går vigtige informationer på tværs af kanaler tabt og den efterfølgende kommunikation bliver mangelfuldt eller i værste fald modsigende.


I samme fase er næste skridt at strukturere hvordan data indsamles, opbevares og aktiveres. Det kræver en indgående forståelse for hvilken data, der skal benyttes i forskellige touchpoints, som vores omnichannel specialister i KYNETIC besidder. Særligt har adfærdsdata gentagne gange vist sig at være en stærk proxy for kommerciel intention.

I omnichannel marketing er kravet til det rigtige indhold, og ikke mindst volumen af det, relativt stort. Forskellige segmenter ræsonnerer med forskellige versioner af budskaber afhængig af hvor de er på kunderejsen. Konkret betyder det ofte forskellige versioneringer af budskab og indhold, alt afhængig af hvor købsmoden brugeren er.

I en god omnichannel strategi bliver content kontinuerligt test imod hinanden. Derfor er hele content arkitekturen, planlægningen og produktionen bagved et centralt fokuspunkt for at kunne lykkedes med eksekveringen af selve kommunikationen og kreativerne.

#3 Automatiser, test, lær og optimer

Efter alle mål er sat og kunderejser, kanaler samt budskaber er fastlagt. De rette platforme opsat med data der bliver samlet og struktureret efter de rette kriterier. Og at content er produceret og klar til at blive publiceret, på tværs af digitale og offline touches, begynder den sidste fase i omnichannel marketing strategien.

Heldigvis gør teknologi os i høj grad i stand til at automatisere opgaver, som tidligere var manuelle. Oveni kan AI og ML accelerere mange læringsprocesser for hvad der virker bedst, særligt i annoncering, som bidrager signifikant til at forbedre de kommercielle resultater.

Resultatet er ultimativt leveringen af den integrerede og personaliserede kundeoplevelse, – Og for forretningen bagved, så betaler investeringen i omni tilgangen sig tilbage med større ordreværdier, volumen i kunder, højere fastholdelsesrater og stærkere brandopfattelse.

Skal vi tage en uforpligtende snak?

Tommy Arildslund

CTO, Partner & Senior Digital Consultant

eksperter

Danmarks førende eksperter hjælper jeres virksomhed med at skabe resultater

+18
års erfaring med digital marketing
+200
vækstcases er grundlag for vores erfaring
data-drevet marketing

Vi får typisk 20-50% mere ud af jeres budgetter

Se alle fordelene
Søgemaskineoptimering

Typisk

25%

bedre rankings

SEM, PPC og social Ads

Typisk

30%

højere ROAS

RTB, display og medieindryk

Typisk

35%

øget awareness

Digital marketing strategi

Typisk

50%

højere ROI