KPI Dashboard

KPI Dashboard skræddersyet monitering af jeres performance

Dashboard giver overblik, kontrol og frihed til at drive forretning. Et key performance indicator dashboard giver det nødvendige overblik over de vigtigste nøgletal, så I kan afkode og evaluere hvordan forretningen performer på daglig basis, på en simplificeret og visuel måde.

Benchmark data, forretningskritiske metrics og nøgletal i data visualiseringer
Giver overblik og grundlag for strategiske overvejelser, forbundet med jeres kunderejse
Ingen siloer, fuld transparens, højere relevans, mindre støj og større afkast
Hvad arbejder vi med

KPI dashboards giver en visuel forståelse af forretningen

Det er essentielt at kunne foretage løbende optimeringer, indsamle, kategorisere og visualisere virksomhedens vigtigste metrics. KPI dashboards er et visuelt værktøj, men også et strategisk og operationelt værktøj - et must for enhver ambitiøs virksomhed der ønsker at vækste.

Et KPI dashboard rapporterer på de vigtigste metrics, ofte forretningsrelaterede, og giver dermed det nødvendige overblik i et “live-cockpit” over de vigtigste nøgletal. Der findes en lang række dashboard-typer, udover et forretnings/digital marketing dashboard, som eksempelvis til monitorering af performance inden for salg, kundeservice, produktion, finans, HR, mv.

 

Et digital marketing dashboard er i høj grad et forretnings dashboard, som ikke alene inkluderer digital marketing metrics i kanaler, som ad spend, trafik, CTR, mv., men som også afspejler forretningskritiske metrics.Det er afgørende at kunne afkode hvordan hele forretningen performer på daglig basis, og at man hurtigt kan danne sig et overblik over antal leads, antal konverteringer, hvor mange penge der er brugt, og hvor meget man har betalt pr. ny konvertering.

 

 

Med andre ord, adskiller et godt KPI dashboard sig fra webanalyse og rapportering, ved at simplificere og visualisere data på en let overskuelig og forståelig måde, samt mindske støj, som gør at man kan monitorere og sammenligne performance effektivt.

Eksempler på metrics i et digial marketing KPI dashboard:
Trafik, direkte trafik og trafik fra brandkampagner & brand mentions

Konverteringer & konverteringsrate

Omsætning, Ad spend og CPA

ROI & ROAS

Dertil anbefaler vi altid at benchmarke data aktivt i  KPI dashboardet, både med samme periode sidste år samt budget. Dette giver et udtryk for om forretningen performer bedre i perioden ift. sidste år og budgettet. Udover de forretningskritiske metrics i et KPI dashboard, anbefaler vi at implementere deciderede marketing metrics fordelt pr. kanal, som f.eks. ad spend, CTR, CPC, CPA, ROAS.

Fremtidens digitale vindere vælger KYNETIC

Vi er anerkendt for vores fremgansmåde indenfor dataanalyse af en lang række glade kunder baseret på samarbejder og vækstcases hvor brugen af KPI dashboards har skabt fundament for performance indsigt.

Hvordan arbejder vi med

Softwareløsninger til dashboards

Der findes et hav af forskellige systemer og platforme til at bygge dashboards, som kan integreres med forskellige datakilder. Men værdien i et dashboard ligger i de “beregnede metrics”, med udregninger på CPA, hvor ad spend og konverteringer på tværs af kanaler kombineres.

Dashboardet skal være en visuel hånd, der er med til give den bedst mulige forretningsforståelse på daglig basis. Derfor er det essentielt med et software som understøtter jeres behov, samt er pålideligt jævnfør dataindsamling og bearbejdning. Det er nødvendigt at jeres software kan indsamle data på tværs af kilder såsom Google Ads, Google Analytics, sociale mediekanaler og forskellige CRM systemer, for at kunne lave beregnede metrics og benchmarke data.

De mest populære softwareløsninger i markedet, hvilke vi anbefaler:
Google Analytics & Google Data Studio

Her er det muligt at lave meget simple dashboards og tilpassede rapporter samt mulighed for at integrere med forskellige platforme og hente data, dog primært fra Googles egne platforme som fx Google Analytics, Sheets, mv. Det er muligt at kombinere data fra forskellige kilder og lave udregnede metrics

Funnel

Giver mulighed for at lave dashboards, hvor kombination af data fra flere platforme og kanaler er afgørende. Funnel har integrationer til mere end 500 forskellige marketing platforme/systemer, og dækker dermed de fleste virksomheders behov for at lave udregnede metrics

Tableau

Best-of-breed software til BI & datavisualisering. Ofte brugt til avancerede dashboards, datavisualiseringer og rapporter, og kan integreres med alle typer platforme

Klipfolio & Gecko Board

Relativt populær løsning til simple dashboards, som visualierer data fra forskellige platforme og kanaler

I KYNETIC er vores data en del af vores DNA, og vi arbejder altid med et datadrevet grundlag, hvor vi ser dashboards som en god mulighed for at monitorere og tracke forretningen på daglig basis. Dashboardet er et værktøj som giver indsigt og overblik, over jeres forretnings KPI’er og performance. Benyt dashboards i jeres forretningsudvikling, optimer jeres investeringer og fokusér på det bedst præsterende aktiviteter.

eksperter

Danmarks førende eksperter hjælper jeres virksomhed med at skabe resultater

+18
års erfaring med digital marketing
+200
vækstcases er grundlag for vores erfaring
data-drevet marketing

Vi får typisk 20-50% mere ud af jeres budgetter

Se alle fordelene
Søgemaskineoptimering

Typisk

25%

bedre rankings

SEM, PPC og social Ads

Typisk

30%

højere ROAS

RTB, display og medieindryk

Typisk

35%

øget awareness

Digital marketing strategi

Typisk

50%

højere ROI