Tech stack

KYNETIC Performance Core

For at få mest muligt ud af din marketingindsats har du brug for de bedste specialister, frameworks og ikke mindst værktøjer. Hos KYNETIC har vi udviklet vores eget tech stack, som vi bruger sammen med vores kunder. Tech stacket består af en række værktøjer, der understøtter vores ambition om, at vores kunder skal være brancheførende.

Proaktive indsigter og performance forecasting med ML-drevet teknologi og automation
Dybere indsigter i adfædsmønstre og bedre optimering af spends på tværs af kunderejsen
Ingen siloer, fuld transparens, højere relevans, mindre støj og større afkast
KYNETIC Performance Core™

Tech stack med high performance som førsteprioritet

For at maksimere din marketing-performance på tværs af kanaler bør I se på, hvilke teknologier, der kan understøtte processen. 

 

 

Vores tech stack, kaldet Performance Core, er udviklet ud fra en ‘digital marketing first’-tilgang, hvor forretning og performance kommer før funktion og design.

 

Forretningsmål, ressourcer og ambitioner sætter barren for performance, som skal understøttes af den rette teknologi – ikke omvendt.

 

Vi udvikler løbende på værktøjerne, så de altid er tilpasset den virkelighed, vores kunder sidder i.

 

På baggrund af vores erfaring med flere hundrede kunder, er vi kommet frem til tre svage led, der potentielt kan sætte en kæp i hjulet på din marketing-performance: 

 

 1. Manglende benchmarking, budgetstyring og forecasting – og deraf manglende- eller under-performende resultater
 2. Manglende eller forældet overblik over efterspørgslen i markedet – og deraf manglende mulighed for hurtigt at reagere på ændrede forhold
 3. Manglende eller forsinket overvågning af annoncer, og dermed forsinket eller manglende reaktion og potentialer heri

 

Performance Core er vores svar på at omgå disse svage led, så performance altid optimeres til fordel for vores kunder. Vi har valgt at samle en hub af proprietære værktøjer, som netop løser disse udfordringer i markedet. De understøtter tilsammen devisen om, at performance-optimering bør handle om at hæve barren og maksimere marginaler frem for at skulle bruge tid på trivielle, banale og manuelt tidstunge opgaver.

 

Hele vores omdrejningspunkt er at optimere performance til det yderste. Det stiller krav til vores kompentecer og mantra om, at være blandt de dygtigste specialister i markedet - og ikke midst de værktøjer vi bruger.

Derfor har vi udviklet vores egne proprietære tools til optimering og effektivisering, under navnet »KYNETIC Performance Core«.

E-commerce Budget™

Nå jeres målsætninger med bedre budgetstyring

De fleste e-commerce-virksomheder oplever udsving i efterspørgsel afhængigt af sæsoner – men også som konsekvens af makrofaktorer i markedet.  E-commerce Budget er udviklet til at forecaste dit ad spend og tage højde for faktorer, der kan give udsving i efterspørgslen på annoncer og deraf ændrede priser. Det giver jer mulighed for at være langt mere præcise i ad spends og investeringer.

 

Ecommerce budget samler jeres marketing-performance og -udgifter måned for måned. Værktøjet er et styringsredskab, der har til formål at have en finger på pulsen i forhold til  budgettering, benchmarking og forecasting. Med E-commerce Budget kan vi sammen med vores kunder effektivt planne og rapportere på ad-spends og investeringer.

Demand Cockpit™

Kortlæg efterspørgslen og konkurrencen i markedet, og juster indsatsen derefter

Efterspørgslen på dit brand og dine produkter og ydelser kan ændre sig over tid. En simpel søgeordsanalyse vil af samme grund hurtigt være forældet. Nøglen til succes i content marketing er at skabe- og synliggøre værdi for brugeren i rette kontekst, på rette tidspunkt. Derfor er det afgørende at indsigten man agerer ud fra er retvisende, præcis og fremadskuende. For at kunne følge efterspørgslen i markedet, kræver det derfor  en finger på pulsen i real-time.

 

Vi har længe haft et ønske om at kunne tilbyde vores kunder en mulighed for at kunne reagere på nye ændringer og samtidig spare dem for at lave nye efterspørgselsanalyser kontinuerligt. 

 

Vi har derfor udviklet Demand Cockpit for at hjælpe vores kunder med at tage gode beslutninger ved at kende efterspørgslen og potentialet i markedet as they go.

 

Demand Cockpit har indbygget:
 

 • Money Keyword Identifier, som giver indsigt i, hvilken organisk og betalt trafik der konverterer til salg. 
 • Mapping som kortlægger konkurrencen i markedet, så vores kunder har overblik over, hvor konkurrenterne er stærke sammenlignet med dem selv.
 • Overblik over udviklingen på CTR over tid – hvilket hjælper med at prioritere indsatsen for konverteringsoptimering. 
 • Action plan som prioriterer keywords i kategorier og underkategorier til brug  i planlægning og anbefalinger til, hvad der skal skrives og hvordan
Ads Health™

Hurtig reaktion på nedgang i performance

Dine kampagner på sociale medier og Google Ads skal overvåges kontinuerligt for at give det optimale udbytte. Som kunde hos KYNETIC, får I gavn af vores Ads Health suite, som vores specialister anvender til mere effektiv overvågning af dine annonceringsindsatser på tværs af de kanaler vi håndterer. Med Ads Health skærer vi 90% af den tid det normalt tager en specialist at monitorere metrikkerne i jeres konti.

 

Derfor klarer vi opgaver langt hurtigere, som er banale og tidskrævende, omend vigtige for at sikre uhensigtmæssige nedbrud eller andre udsving. Det betyder effektivt at vores specialister kan bruge deres tid på at fin-tune budskaber, målretninger, tekster, osv, for at opnå endnu bedre performance – fremfor manuelle kontrolopgaver.

 

Værktøjet er udviklet til at notificere vores account managers, når noget stikker ud på deres kunders konti, som kræver hurtig reaktion. Værktøjet monitorerer KPI’er som blandt andet:

 

 • Ad spend

 • Impressions

 • CTR

 • Budget

 • CPC

 • Conversion value

 • Og meget mere

 

Med Ads Health sikrer vi, at risk minimeres, og du som kunde er garanteret en hurtig reaktion, hvis der sker nedgang i performance på én eller flere af dine KPI’er.

Skal vi tage en uforpligtende snak?

Tommy Arildslund

CTO, Partner & Senior Digital Consultant

FREMTIDENS DIGITALE VINDERE VÆLGER KYNETIC

Vi er anerkendt af en lang række glade kunder der har vækstet markant gennem et digitalt marketing samarbejde.

eksperter

Danmarks førende eksperter hjælper jeres virksomhed med at skabe resultater

+18
års erfaring med digital marketing
+200
vækstcases er grundlag for vores erfaring
data-drevet marketing

Vi får typisk 20-50% mere ud af jeres budgetter

Se alle fordelene
Søgemaskineoptimering

Typisk

25%

bedre rankings

SEM, PPC og social Ads

Typisk

30%

højere ROAS

RTB, display og medieindryk

Typisk

35%

øget awareness

Digital marketing strategi

Typisk

50%

højere ROI