Pay per click

Vi er specialister i intelligent PPC annoncering

Vi kombinerer vores erfaring fra nogle af nordens største og mest effektive PPC-setups med vores gennemgribende frameworks, så ambitiøse virksomheder kan rykke deres resultat fra gode til markedsledende.

Datadrevet annoncering accelereret af AI og ML
Tilpasset annoncering baseret på adfærd, intent og kunderejsen
Ingen siloer, fuld transparens, højere relevans, mindre støj og større afkast
Hvad arbejder vi med

PPC annoncering på alle platforme

Som et af landets førende performance bureauer, hjælper vi virksomheder med at vækste deres forretning gennem intelligent annoncering i søgemaskinerne. Ved at matche potentielle kunders efterspørgsel med relevant annoncering der er bygget efter vores grundige frameworks, løfter vi potentialet og øger ROI.

Med vores detaljerede annoncerings-frameworks baseret på kunderejsen, kombinerer vi vores erfaring fra +150 større annonceringskonti med førende teknologi og dybdegående brug af data, automatisering og machine learning til at øge relevans, mindske klikpriser og øge konverteringsrater.

 

Som standard inkluderer det også bruge af marketing attribution til at allokere jeres budget mest effektiv mellem kanaler, samt undgå et silo-fokus som eksempelvis et traditionelt Google Ads bureau har. Du kan læse mere om fordelene ved marketing attribution her.

Vi arbejder med PPC på alle platforme hvor vi særligt er specialister i annoncering på Google og Facebook. Og vi lover at vi ikke er som andre Google AdWords bureauer.

 

Gennem Google Ads og Bing Ads annoncering drevet af kunstig intelligens, hjælper vi virksomheder med at:

 

 • Øge omsætning og ROI
 • Skabe flere og mere relevante leads
 • Styrke brand og produktkendskab
 • Indsamle flere permissions

 

Som erfarent digital marketing bureau med nogle af branchens dygtigste specialister, vækster vi jeres forretning gennem intelligent digital annoncering, inden for bl.a. følgende annonceringsformer:

 

Fremtidens digitale vindere vælger KYNETIC

Vi er anerkendt for vores digitale marketing af en lang række glade kunder baseret på samarbejder og vækstcases hvor PPC annoncering har været en central del i indsatsen.

Hvordan arbejder vi med

Synlighed, engagement og granuleret setups

Uanset annonceringsformen har vi i KYNETIC altid skarpt fokus på at skabe maksimal relevans og værdi gennem en AI- og datadreven tilgang.

På tværs af markeder, produkter og landegrænser hjælper vi med skabe øget synlighed, trafik og konverteringer med alle former for online annoncering. Vi gør brug af vores brancheførende SKAG Hybrid framework, hvor vi kombinere et meget granuleret setup med automatisering, hvorfor vi både kan få mere ud af budgetterne og opnå højere relevans, hvilket ultimativ giver et bedre afkast.

Et udpluk af de former for annoncering vi arbejder med:

+
Intelligent annoncering via automation

Maksimal ROI med et automatiseret Google Ads setup
Gennem et automatiseret setup styret af scripts, sikrer vi bl.a. at jeres annoncer vises på de ønskede placeringer på de ønskede tidspunkter med det optimale budskab og uden unødvendig høje klikpriser.

Faktorer vi eksempelvis kigger på:

 • Er der specifikke dage eller tidspunkter på dagen, hvor potentielle kunder oftere konverterer?
 • Er konverteringsraten højere inden for visse typer af søgninger end andre?
 • Er der forskel på hvor ofte brugere konverterer på forskellige enheder (desktop, mobil, tablet)

Det er nogle af de faktorer, som I som e-handelsvirksomhed bør tage højde for i jeres annoncering, og som vi bl.a. hjælper vores kunder med at identificere gennem dataanalyse, samt styre gennem intelligente scripts.

Dermed spilder vi heller ikke konsulenttimer på mikro-optimeringer, som kan håndteres hurtigere, smartere og med bedre afkast gennem AI, men fokuserer i stedet for at sikre maksimal relevans og værdi.

+
Search Engine Marketing (SEM)

Ifølge Google Research, står de tre øverste annoncer i Googles søgeresultater (SERP) på søgninger af kommerciel karakter, herunder produktsøgninger, for ca. 40% af det samlede antal klik. Som e-handelsvirksomhed er det derfor forretningskritisk, at have fokus på SEM, hvis man vil være synlige i markedet og nå ud til flest mulige potentielle kunder.

SEM differentierer sig fra SEO ved, at være betalt annoncering, som fungerer ud fra et auktionsprincip. Det vil sige, at jeres virksomhed som annoncør, betaler for de klik og den trafik, som sender besøgende til jeres website (PPC eller Pay Per Click).

Hvorfor ikke bare investere i at øge den organiske trafik gennem SEO i stedet for at afsætte marketingbudget til SEM? Den ene disciplin erstatter ikke den anden – SEM supplerer SEO, og omvendt. Vores erfaringer viser, at en omnichannel tilgang til digital marketing med fokus på alle marketingkanaler skaber de klart bedste resultater.

Læs mere om hvordan vi arbejder med SEO her.

+
Google Ads

Forøget fokus på databehandling med kunstig intelligens

 

Da Google Ads skiftede til sit nuværende navn fra Google Adwords, blev en 18-årig æra erstattet af en ny. Med et forøget fokus på kunstig intelligens satte Google for alvor strøm til sin allerede store besiddelse af data omkring kunder, adfærd, website performance mm.

Virksomheder der arbejder med Google annoncering vises fortsat i de organiske søgeresultater. Google Ads er derfor ikke en erstatning for jeres virksomheds eksisterende synlighed i Google, men derimod en mulighed for at være synlige både blandt de organiske placeringer, samt i toppen af søgeresultaterne som betalt annonce, og dermed potentielt generere endnu mere relevant trafik til jeres website.

Hos KYNETIC optimerer vi Google Ads konti, kampagner og annoncer, så vores kunder betaler for relevant trafik, der konverterer og understøtter forretningen. Med andre ord, holder vi skarpt fokus på ROI – at øge jeres afkast pr. forbrugt annoncekrone. Det gør vi ved, at matche jeres kunders efterspørgsel med relevante annoncer, som forventningsafstemmer og tiltrækker nye kunder.

 

Der er adskillige styrker ved annoncering med Google Ads:

 • I betaler for trafik og ikke bare synlighed. Det er først når en bruger besøger jeres site at I betaler, fremfor når I kun bliver eksponeret for dem.
 • I har mulighed for ikke kun at annoncere direkte i Googles egen søgemaskine, men også på relevante websites, mobilapps samt på YouTube.

Med Google Ads annoncering skaber vi relevant synlighed på tværs af:

 • Googles søgeresultater (SERP)
 • Googles søgepartneres websites
 • Googles Displaynetværk (Dynamiske bannere)
 • YouTube (video og pre-roll)
 • Google Shopping (produktannoncer)

+
Google Search Ads

Personaliseret annoncering målrettet potentielle kunder baseret på konkrete søgninger

Med Search Ads annoncering har I som virksomhed mulighed for at få vist tekstbaserede annoncer direkte i Googles søgeresultater, når potentielle kunder foretager en relevant søgning.

For e-handelsvirksomheder handler det derfor om, at være skarp på at forstå den enkelte brugers intention med deres søgning, og herefter imødekomme denne efterspørgsel med så relevante annoncer som muligt.

Hos KYNETIC har vi specialiseret os i at arbejde med annoncering på Googles søgenetværk med udgangspunkt i et avanceret personaliseringssetup. Ydermere sørger vi hele tiden for at optimere setuppet på baggrund af data, så annoncebudskaber altid er skræddersyet den enkelte søgning, så kommunikation og efterspørgsel matcher hinanden og dermed skaber mest mulig relevans.

+
Videoannoncering

Øget brandkendskab og mere forretning gennem YouTube og in-app annoncering

Videoannoncering er et must i et moderne digital marketing setup, både til at øge kendskabet til jeres brand blandt potentielle kunder, samt til at vækste jeres forretning gennem promovering af jeres produkt eller service.

Gennem Google Ads er det muligt at opsætte videoannoncering både på YouTube og i mobilapps. Med videoannoncer kan I skabe større efterspørgsel og større bevidsthed omkring jeres forretning, og ligesom med Search Ads betaler I kun for de eksponeringer som resulterer i konkret trafik.

+
Display bannerannoncering

Øget synlighed med intelligent bannerannoncering på websites og i apps

Der er stadig en opfattelse blandt mange, der kender til display annoncering, at det ikke er en annonceringsform der genererer leads og konverteringer. De mener højest at platformen kan anvendes til at øge awareness og brandkendskab. Dette er ikke længere tilfældet.

Google er dog ikke den eneste platform til bannerannoncering. Hos KYNETIC anvender vi adskillige forskellige platforme til digitalt medieindryk og bannerannoncering, hvilket giver mulighed for både mere synlighed samt mere relevante eksponeringer og klik.

+
Google Shopping

Få vist konkrete produkter direkte i Googles søgeresultater

Med Google Shopping annoncer vises produkter direkte i søgeresultaterne, med bl.a. produktnavn, billede og pris. Det foregår igennem Merchant Center, hvor Google henter produktinformationer via et XML-feed fra jeres CMS, PIM etc.

Vi opsætter automatisk synkronisering, så produktdata altid er aktuelle, og ingen annoncekroner går til spilde pga. forældede priser og udgåede produkter.

Modsat de øvrige annoncetyper i Googles søgeresultater, vises Shopping Ads på baggrund af produktdata, fremfor en liste af søgeord. Med udgangspunkt i disse data, segmenterer vi produkterne ud i særskilte Shopping-kampagner, baseret på jeres varegruppers respektive avancer, og maksimerer dermed afkastet af jeres annoncekroner.

Læs mere om Google Shopping annoncering her.

+
Bing Ads

Microsofts pendant til Googles annonceringsplatform hedder Bing Ads. De to platforme har mange ligheder, og auktionsprincippet gør sig også gældende her. Dog bruger kun ca. 8% af danske internetbrugere, søgemaskinen fra Microsoft fremfor Google, hvor markedsandelen i USA nu har rundet 33%.

Annoncering med Bing Ads har den fordel, at klikpriserne stadig er markant lavere, i kraft af at konkurrencen ikke er lige så markant som i Google-regi. Samtidig er efterspørgslen for Bing dog støt stigende, og det er derfor relevant for de fleste virksomheder, også at annoncere her. Ikke som erstatning til Google Ads, men derimod som et supplement.

Bing råder bl.a. over følgende services:

 • MSN/Live - Annoncer på en af Danmarks mest populære medieportaler
 • Yahoo - Annoncering på medieportalen og email klienten
 • Xbox - Standard søgemaskine integreret i en af verdens mest populære spillekonsoller
 • Windows/Explorer - Et af verdens mest anvendte styresystems standard søgemaskine
   • Skype - Standard søgemaskine i Skype

Med adgang til nogle af de mest populære medieportaler og enheder, samt en annonceringsplatform, der (omend ikke modsvarer Google Ads) tilbyder en stor grad af funktionalitet, automatiseret budstyring og målretning, anbefaler vi ofte at inkludere Bing som kanal i jeres digitale marketing strategi.

Indsigter i

De vigtigste og nyeste indsigter i digital annoncering

Adfærdsbaseret marketing samt search- og custom intent har stor betydning for succesraten for annoncer. Vi benytter de nyeste teknologier, såsom kunstig intelligens, til at forbedre vores annonce indsatser og generelle bearbejdning af data.

Vi effektiviserer SEM med kunstig intelligens

Vi anvender kunstig intelligens i vores arbejde med SEM, dels for at spare vores kunder for tid forbrugt på konsulenttimer med dataanalyse og dataforståelse, og dels for at skabe mere effektiv markedsføring, baseret på komplekse sammenhænge. På baggrund af datasæt, kan vi forudse mønstre og adfærd, der leder til en mere kvalificeret indsats.

 

I Google Ads og DoubleClick bruger vi kunstig intelligens til predictive analytics, og får dermed kvalificerede forslag til:

 

 • Bedre annoncetekster og CTA
 • Mere præcis målretning
 • Automatiseret rapportering
 • Intelligent og automatiseret budstyring baseret på forretningsmål

 

I KYNETIC rådgiver vi jer om, hvilke annoncemuligheder og annonceringsformer, der bør fokuseres på, og således skaber de bedste resultater for jeres forretning. Med udgangspunkt kunderejsen, kortlægger vi forretningskritiske touchpoints, og sørger for at understøtte disse med Google Ads.

Retargeting og intent

Uanset hvilke typer Google annoncering I vil fokusere på i jeres digitale marketingsetup, er det vigtigt at tænke besøgs- og adfærdsdata ind i jeres målretning. Det sikrer at budgettet bruges på at nå ud til så mange potentielle kunder som muligt, i stedet for at skyde med spredehagl. Det er her bl.a. retargeting og custom intent kommer ind i billedet.

 

Retargeting handler om, at målrette ens annoncering mod brugere, som allerede har besøgt jeres website. Mange e-handelsvirksomheder har et kendskab til retargeting og de fleste digitale bureauer har fokus på det, men retargeting er i dag andet og mere end bare at henvende sig til samtlige tidligere besøgende med det samme budskab.

 

Custom intent er et andet værktøj til adfærdsbaseret målretning, som er uundværligt for langt de fleste e-handelsvirksomheder. Med custom intent i Google Ads kan I målrette jeres annoncer baseret på brugere, som har udvist en specifik adfærd.

Det kan eksempelvis være brugere som har efterspurgt et produkt eller en service, har udvist en adfærd der har relation til jeres forretning, eller har besøgt en af jeres største konkurrenters websites.

 

Hos KYNETIC er vi specialister i adfærdsbaseret målretning, og har hjulpet adskillige brancheførende virksomheder med at nå ud til endnu flere potentielle kunder på baggrund af deres aktivitet.

 

Bliv klogere på mulighederne med Custom Intent i Google Ads her.

Skal vi tage en uforpligtende snak?

Kasper Ebsen

CEO, Partner & Senior Consultant

Typisk over 50 slides med strategiske anbefalinger

Start med en analyse

Få en analyse af jeres digitale marketing indsats

Vi gør brug af vores gennemtestede frameworks, jeres data og viden fra vores arbejde vores kunder tværs af brancher.

Hvem er vi for

Vi er ikke et perfekt match for alle

Et perfekt match

Her matcher vores tilgange, teknologi-brug og fokus med jer

 • Ønsker at arbejde markedsledende med digital markedsføring
 • Er typisk en Ecommercer, B2B-virksomhed eller retailer
 • Er ambitiøs og investerer i jeres brand
 • Ønsker et grundigt setup til jeres digital marketing kanaler
 • Digital er eller skal være en forretningskritisk afsætningskanal
 • Ønsker et langvarigt og tæt samarbejde
 • Ønsker at arbejde med de dygtigste specialister i branchen
 • Ikke et godt match

  Typiske kendetegn på at vi ikke er et godt match

 • Vil have de billigste eller pakkeløsninger
 • Ønsker ikke at arbejde data-drevet
 • Ønsker en leverandør fremfor en samarbejdspartner
 • Ønsker ikke et fast kontinuerligt samarbejde
 • Investerer ikke i sit brand
 • Ser ikke vigtigheden i grundigheden og detaljerne
 • Et urealistisk budget til jeres målsætninger