Konverteringsoptimering (CRO)

Vi hjælper virksomheder med, at øge antallet af konverteringer, og få mere ud af deres annoncekroner. Med fokus på øget omsætning, engagement og optimale brugeroplevelser, arbejder vi med at forberede forbrugerens digitale oplevelser igennem UX-optimeringer, split-test, personalisering og analyser, som leder til mere salg og øget loyalitet.

Førende eksperter data-drevet konverteringsoptimering

Konverteringsoptimering – også forkortet som CRO, fra Conversion Rate Optimization – er en digital marketing disciplin, som handler om at omdanne flere prospekter eller besøgende til betalende kunder. Baseret på data, interne på websitet såvel som eksterne i marketingkanalerne og brugertests, analyserer vi kunders adfærds- og købsmønstre. Med den viden skaber vi indsigt og identificerer vi de vigtigste områder, at optimere på.

Gennem konverteringsoptimering og splittesting hjælper vi virksomheder med at få øget indsigt i:

 • Hvordan navigerer besøgende rundt på websitet. Hvordan kan websitet optimeres med henblik på at lette vejen til konvertering?
 • Hvad kendetegner de brugere som forlader checkout før de gennemfører et køb? Hvordan kan vi optimere checkout flowet, så konverteringsraten øges?
 • Hvilke elementer på websitet interagerer brugerne typiske med? Hvilke call-to-actions, menupunkter og formularer har de højeste interaktionsrater?
 • Er der udfordringer blandt de besøgende på deres website? Oplever flere brugere de samme fejl eller mangler på sitet?

I KYNETIC rådgiver vi jer om, hvilke CRO taktikker, der bør fokuseres på, og således skaber de bedste resultater for jeres forretning. Med udgangspunkt i jeres kunder, produkt og website, opsætter vi hypoteser, gennemfører split-tests og brugertests, og implementerer de forbedrede tiltag.

Kontakt os for at høre nærmere om konverteringsoptimering, hvordan vi kan få mere ud af jeres trafik og hvordan I kan få højere konverteringsrater med konverteringsoptimering, brugertest og splittesting.

 

Vidste du at:

Jeres (potientielle) kunder har gns. 6-10 online touch points fra inspiration til køb. Flere undersøgelser peger på op mod 50, hvis kunderne ikke har hørt om jeres brand før.  Med andre ord kunderejserne bliver længere og kunderne hopper rundt mellem Google, sociale medier, mails, medier og enheder. Samtidig forventer mere end 70% af jeres kunder, at I kender dem og bruger deres data til målrettet/personaliseret markedsføring.

Derfor giver det ikke længere mening at arbejde med digital-marketing siloer, hvor I arbejder med eksempelvis SEO ét sted, Google Ads et andet og Facebook ads ét tredje. I KYNETIC nedbryder siloerne fra specialist-bureauerne og arbejder samtidig langt mere performance-orienteret end et klassisk mediebureau. Vi sætter kunderejsen i centrum og vores konverteringsoptimerings-specialister fokuserer på hele kunderejsen, hvor indsatsen integreres med andre kanaler. Sammen med brug af automation og machine learning resultater det gns. i 20-50% bedre resultater for samme budgetter.

Fokus på adfærd og indsigt er nøglen til højere konverteringsrater

Vi tager udgangspunkt i kundernes faktiske adfærd på jeres website, fremfor udelukkende spørgeskemaer, meningsmålinger, og feature requests. Handling siger mere end ord, og derfor analyserer vi adfærdsmønstre med bl.a. disse tre teknikker:

 • Heatmaps
 • Click- og scroll tracking
 • Visitor recordings

Derudover bruger vi i forbindelse med brugertests, hvor vi inviterer testpersoner til en gennemgang af vores kunders websites, video- og lydoptagelser. Ofte ud fra ”tænke-højt” princippet, hvor testpersonerne deler deres tanker, imens de løser konkrete opgaver på jeres website. Det skaber værdifuld feedback og indsigt i udfordringer, bekymringer og overvejelser.

De to typer adfærd kombineres i vores analyse, og resulterer i konkrete hypoteser omkring jeres forretning – det danner grundlaget for indsatsen med konverteringsoptimering.

» Få 10 konkrete tips til hvordan I kommer i gang med konverteringsoptimering 

Personalisering er fremtiden

Ud over at anvende splittests og brugertests til at skabe en bedre brugeroplevelse, arbejder vi med personalisering på tværs af website såvel som marketingkanaler. Ved brug af algoritmer, baseret på kunstig intelligens, kan personalisering bl.a.:

 • Identificere kundetyper i real-tid
 • Forudse kundens adfærd på websitet
 • Foreslå produkter, services og kategorier baseret på både egen- og andres adfærd
 • Skabe en skræddersyet købsoplevelse, tilpasset til den enkelte kunde

Med personalisering skaber vi øget engagement, lavere bouncerates, og større ROI. Tid er en mangelvare – derfor arbejder vi med, at fjerne friktion og barriere i kundens oplevelse. 

Konverteringsoptimering og SEO

Konverteringsoptimering og UX udgør i dag en essentiel del i at få succes med SEO. Google anvender aktivt signaler og metrics fra Google Analytics, som eksempelvis bounce rate, til, at evaluere jeres website. Andre signaler er, hvordan brugere interagerer med websitet, herunder menustruktur, budskaber og information.

De fleste e-handelsvirksomheder, som arbejder fokuseret med SEO, kender værdien i at optimere content med henblik på at få implementeret relevante søgeord, tilføje interne links for at koble de forskellige sider på sitet sammen, samt bruge tydelige call-to-actions for at sikre et naturligt next step for de besøgende på sitet.

Optimering af ens website bør dog altid primært have fokus på brugerens oplevelse (UX), og det er her konverteringsoptimering er et essentielt værktøj for de fleste virksomheder, som arbejder med digital marketing. Selvom man som virksomhed har fokuseret på at optimere sit website efter alle de gængse retningslinjer og best-practices, er det ikke hugget i sten, at det fungerer efter hensigten.

Måske bør ens call-to-actions have en anden farve eller et andet budskab for at øge klikraten. Måske bør topmenuen omstruktureres eller simplificeres for at understøtte ønskede kundeflows. Måske er checkout flowet for komplekst til at opnå en tilfredsstillende konverteringsrate. Det er her CRO kommer ind i billedet.

Ved hjælp af korrekt dataindsamling og brugertracking på sitet, kan eventuelle optimeringsmuligheder, brugerudfordringer, samt fejl og mangler identificeres, og gennem splittesting kan alternative løsninger testes.

Vores splittesting Framework

I KYNETIC arbejder vi struktureret med konverteringsoptimering, og har udviklet vores eget framework:

Konverteringsoptimering - Vi arbejder struktureret med CRO

Hver enkelt trin i frameworket, tilpasses jeres forretningsmodel, kunder, og målsætninger. Ud over at løfte omsætningen direkte, øger vi desuden antallet af leads/signups, udfyldte kontaktformularer, og eventtilmeldinger.

Trin 1 – Analyse og indsigt

For at sikre optimal værdi at vores arbejde med konverteringsoptimering, indleder vi altid med dataindsamling, bl.a. ved hjælp af heatmapping, optagelse af konkrete brugersessioner, samt tracking af mikro-konverteringer på websitet – eksempelvis besøg på specifikke sider på sitet, interaktion med konkrete elementer som f.eks. videoer, beregnere og lignende. Her indsamles så meget relevant data som muligt med henblik på at tage afsæt i konkrete brugeradfærd.

Herefter analyseres det indsamlede data med fokus på afdækning af både muligheder for optimering samt eventuelle udfordringer, fejl og mangler på sitet.

Trin 2 – Research

Baseret på findings fra den indledende dataanalyse, opsættes konkrete hypoteser. Hvis den indsamlede bruger- og adfærdsdata viser konkrete udfordringer eller mangler på sitet, vil hypotesen tage udgangspunkt i hvordan den konkrete problemstilling afhjælpes. Hvis data giver anledning til at teste en konkret ændring i eksempelvis design, content eller struktur, vil hypotesen derimod have fokus på optimering.

Trin 3 – Optimering

Med afsæt i de opstillede hypoteser for optimering af websitet, planlægges den konkrete opsætning af de enkelte splittests, og der defineres en samlet tidsplan. Her defineres der ligeledes konkrete mål for hvordan en eventuel testvinder skal kåres – eksempelvis flest konverteringer, højeste klik- eller konverteringsrate eller flest permissions.

Trin 4 – Evaluering

Efter endt splittest evalueres resultatet og en eventuel testvinder kåres, og den vindende variant implementeres på websitet. Herefter fintunes trackingsetuppet og de nye ændringer overvåges med henblik på at sikre, at den nye ændring har haft den ønskede effekt, og ikke har en negativ indflydelse på design og funktionalitet andre steder på websitet.

Hos KYNETIC er vi specialister i konverteringsoptimering og splittesting. Vi betragter CRO som en iterativ proces, hvor de bedste resultater skabes ved hele tiden at have fokus på optimering gennem løbende dataindsamling og -analyse.

Ønsker I at arbejde mere fokuseret og effektivt med konverteringsoptimering og splittesting, med henblik på at sælge mere på jeres website, så kontakt os på kontakt@kynetic.dk eller telefon 7875 0070 for en uforpligtende snak.

Alle spørgsmål er naturligvis også velkomne, og vi forsøger så vidt muligt at besvare alle henvendelser. 

 

 

Nyeste virksomheder der har valgt KYNETIC

Brug for hjælp til jeres forretning?

Vi kan også hjælpe jer med

Digital Strategi

Vi laver både 360 graders digitale strategier og separate kanalstrategier med fokus på målbar vækst via indsigt i kunderejser, forbrugeradfærd og realistiske roadmaps.

Analyse og indsigt

Vores analytics-team kombiner webanalyse med business intelligence og predictive analytics for at give netop den indsigt, der sikrer, at der kan skabes de bedste resultater.

SEO

Vores omfattende SEO-framework sikrer dig øget synlighed og øget trafik fra Google og Bing. Frameworket består af 5 essentielle områder i en forretningskritisk SEO-indsats.

SEM

Med vores SEM-framework og best-in-class annonceringsværktøjer skaber vi klare målbare resultater på tværs af brancher med intelligent annoncering i Google Adwords, Google shopping, Bing Ads og retargeting.

Digitalt medieindryk & Display

Vi arbejder både top-funnel med at øge brand/produktkendskab og low-funnel med fokus på konverteringer. Vi arbejder med display-annoncering (RTB), dynamisk banner-udvikling, Youtube, native-ads, video-prerolls, in-app-ads og remarketing-setups.

Email & Automation

Med dyb specialisering i email-marketing og marketing-automation lige fra rekruttering og automatiske flows til data-management, inbound-marketing og multi-channel marketing automation setups, skaber vi relevans, leads og forretning på tværs af kunderejsen.

Sociale Medier

Vi skaber salg, leads, øget kendskabsgrad og forbrugerindsigt via de sociale medier. Vi er bl.a. specialiseret i avanceret annoncering på Facebook og retargeting, Instagram ads, Linkedin og Snapchat.

CRO

Med fokus på øget omsætning, engagement og optimale brugeroplevelser, arbejder vi med at forbedre forbrugerens digitale oplevelser igennem UX-optimeringer, splittest, personalisering og analyser, som leder til mere salg og øget loyalitet. 

Content Marketing

Content er typisk en essentiel del af en digital marketing strategi. Vi hjælper med, ved brug af data og indsigt, at skabe og distribuere content til de rette brugere/segmenter, på det rette sted, den rette tid og i den rette kontekst. 

Growth Hacking

Growth hacking handler om at tænke kreativt med data og skabe eksplosiv vækst. Vi kombinerer kreativitet med digital marketing virkemidler til at få dit produkt, app eller service ud til flere og ultimativt vækste jeres forretning hurtigere.

Amazon & Affiliate

Vi hjælper med at afsætte og markedsføre jeres varer i eksterne salgskanaler såsom Amazon, affiliate-websites og markedspladser. Typisk med fokus på højest mulig ROI.

Strategi & Sparring

Med udgangspunkt i vores viden, erfaringer og teknologier, yder vi løbende rådgivning til virksomheder, der ønsker sparring om deres digitale indsats, muligheder og udfordringer fra førende specialister.