Google-annoncering for dansk DTC jagtbrand skaber +134% kanalvækst

Dansk DTC jagtbrand laver historisk Q4 i Google Ads og vækster omsætning med +134%

Hvordan skalerer man forretningen gennem Google Ads i en kritisk periode for Ecommerce, hvor blandt andet inflation har en mærkbar påvirkning på online salg?

134%

stigning i omsætning

+70%

stigning i indtjening

-51%

fald i ROAS

+151%

stigning i trafik

introduktion

Finansiel forretningsforståelse var udslagsgivende

Northern Hunting er specialiseret i at udvikle innovativt jagttøj med stort fokus på funktionalitet, slidstyrke og pasform. Virksomheden driver forretningen både DTC gennem e-commerce og retail samt B2B på tværs af europæiske markeder. Brandets kundegruppe består primært af jægere samt personer med interesse for outdoor.

Northern Hunting kontakt til KYNETIC med en målsætning om at skalere forretningen, hvorefter vi indledte et samarbejde idet vi så et uforløst potentiale.

Siden samarbejdets begyndelse er vi gået dybt i de finansielle aspekter af forretningen med henblik på at skalere efter targets der skaber en profitabel forretning. Vi har opjusteret vores ad spend væsentligt med formålet om at skalere hurtigere. Dette har ført til et væsentligt løft i omsætningen samt en markant vækst i dækningsbidraget, idet vi har taget kontrol over vores targets.

Målsætning med indsatsen:

  • Skalering

Udslagsgivende optimeringstiltag:

  • Optimering af tracking setup
  • Optimering af produktfeed
  • Restrukturering og konsolidering af setup
  • Udrulning af Performance Max

Forud for samarbejdets opstart har vi lavet et Performance Audit af Northern Huntings Google Ads indsats, hvilket gjorde os i stand til allerede på forhånd at udvælge og prioritere de forskellige indsatsområder.

Tracking er vigtigere end nogensinde, da et stærkt tracking-setup understøtter muligheden for at arbejde algoritmedrevet. Derfor var det helt naturligt at starte med at optimere det eksisterende tracking-setup. Et valg, der har været en afgørende faktor for den gennemgående performance. Blandt andet implementeringen af Native Google Ads tracking har bidraget med væsentlig større indsigt og datamængde i Google Ads platformen, hvilket har været en afgørende faktor for at vi er lykkedes så godt.

Vores tilgang

Sådan hjalp vi Northern Hunting med at skabe en historisk Q4

Vores KYNETIC way of work baserer sig på data og algoritme-drevne aktiviteter

Forud for samarbejdets opstart har vi lavet et Performance Audit af Northern Huntings Google Ads indsats, hvilket gjorde os i stand til allerede på forhånd at udvælge og prioritere de forskellige indsatsområder. 

 

Tracking er vigtigere end nogensinde, da et stærkt tracking-setup understøtter muligheden for at arbejde algoritmedrevet. Derfor var det helt naturligt at starte med at optimere det eksisterende tracking-setup. Et valg, der har været en afgørende faktor for den gennemgående performance. Blandt andet implementeringen af Native Google Ads tracking har bidraget med væsentlig større indsigt og datamængde i Google Ads platformen, hvilket har været en afgørende faktor for at vi er lykkedes så godt.

 

I en ecommerce case som denne spiller Google Shopping utvivlsomt en rigtig stor rolle i performance. Optimering af Northern Huntings produktfeed var derfor ligeledes højt på prioriteringslisten. Indsatsen førte til et langt mere fyldestgørende feed til Google Shopping, hvilket blandt andet har været udslagsgivende ift. at løfte antallet af Google Shopping eksponeringer med +1.000%. De mange nye eksponeringer har ført til et markant løft i trafik samt konverteringer fra kanalen.

 

Vores tilgang

Tracking, produktfeed optimering, kampagne konsolidering mv.

Sideløbende med tracking optimeringer og produktfeed optimering blev accountets search aktiviteter konsolideret til færre kampagner mhp. at skabe de absolut bedste forudsætninger for performance i brugen af algoritmisk budgivning. Konsolideringen har overordnet betydet væsentlig bedre resultater samt større effektivitet i det løbende optimeringsarbejde, hvilket har frigivet mere tid til strategiske overvejelser samt taktiske initiativer til at understøtte performance. 

 

Helt konkret overgik vi til et setup bestående af få kampagner som trods sammensmeltningen af aktiviteter fortsat bibeholder en hyper relevant kommunikation der matcher brugerens intention og stadie i købsrejsen. Pga. den nye og bredere tilgang har en vigtig disciplin været at indsnævre setup’et, hvilket er sket gennem en struktureret indsats i udbygning af negative søgeordslister løbende for hele tiden at forbedre kvaliteten af de brugere og søgninger vi byder på. 

 

Performance Max blev udrullet på kontoen, og udgør løbende en stadigt større del af Northern Huntings performance. I kampagneformatet er forskellige målgrupper og aktivgrupper løbende udbygget i takt med at datamængden er vokset og nye indsigter er fundet. Ligeledes har Q4 været præget af forskellige kampagneaktiviteter, hvor forskellige kreativer er testet i formatet mhp. optimere performance og ikke mindst hvor KYNETIC’s best practices for smart bidding har spillet en afgørende rolle.

 

CTR har været et vigtigt indsatsområde for indsatsen, som er løftet med 20% gennem optimering af annoncekommunikationen og sikring af relevans. Kommunikationen er løbende testet og skåret ind til hvad der historisk har performet bedst. I takt med den algoritmedrevne indsats har trafik kvaliteten set et afgørende løft der kombineret med et initialt CRO audit og udvalgte onsite implementeringer har løftet konv. raten for kanalen.

Afrunding

Indsatsen løfter indtjeningen med +70%

Den algoritme-drevne tilgang og øget digital tilstedeværelse rykkede forretningen markant 

Arbejdet med tracking, produktfeed optimering, kampagne konsolidering, Performance Max udrulning og tilpasning af kommunikation og budskaber har skabt en enorm fremgang i målsætningen om skalering hos Northern Hunting. De forskellige implementeringer har styrket mulighederne for brugen af algoritmisk budgivning i Google Ads platformen, som har rykket forretningen virkelig hurtigt til et væsentligt andet niveau. 

 

Foruden kanaloptimerings-tiltagene har et højere ad spend bidraget positivt til væksten. Ad spend har set en stigning pga. 2 ting; 1) En væsentlig højere CPC og 2) en mere kontrolleret indsats omkring ROAS target som styrepind for indsatsen. ROAS har taget et fald, hvilket har været med fuldt overlæg, og som har betydet at Northern Hunting står som en mere profitabel forretning i dag. Q4 resultaterne fra Google Ads viste nemlig en væsentlig stigning i omsætning på 134%. Opjusteringen af spend var årsagen til faldet i ROAS, men muliggjorde også en mere aggressiv tilgang, som har hævet dækningsbidraget med +70%. 

Skal vi tage en uforpligtende snak?

Kasper Ebsen

CEO, Partner & Senior Consultant