+70 % salgsvækst på under 12 mdr. for en af Danmarks største energiforsynere

Fra strategi til eksekvering i tæt samarbejde med VERDO

I samarbejde realiserede vi +70 % salgsvækst på under 12 mdr. Samtidig udviklede vi rentabiliteten for den bagvedliggende forretning, med fuld transparens gennem hele samarbejdet.

Udfordring & målsætninger

Et klart mål om at være markedsledende

VERDO kom til KYNETIC med ønsket om at vækste ecommerce forretningen inden for biobrændsel til det næste niveau, få fuld gennemsigtighed i deres investering i et samarbejde og en klar strategiplan for, hvordan den digitale marketing investering bidrager til forretningsvækst for virksomheden bagved.

En tilgang og et ønske, der helt naturligt matchede KYNETICs værdier om, at digital marketing altid skal være en forretningskritisk disciplin for vækstskabelse og samtidig være helt transparent, for parterne i samarbejdet.

 

Med baggrund i dette match, startede første fase af samarbejdet op, med en top-down proces, hvor modenheden i det nuværende setup blev kortlagt og de største potentialer identificeret. Tilsammen skabte det grundlaget for, hvordan indsatserne og investeringerne i strategien skulle prioriteres; bredt på tværs af nye muligheder, såvel som dybt ned i udviklingen af enkeltstående discipliner på baggrund af KYNETICs egne frameworks. 


Det var en essentiel og indledende øvelse, der både skabte grundlaget for objektive prioriteringer for investeringerne, her og nu, men også for længeresigtede must-wins i roadmappet, for den videre skaleringen over tid.

 

VERDO er en af Danmarks største energiforsynere

VERDOs historie daterer tilbage til 1874, hvor den randrusianske virksomhed startede med at levere drikkevandsforsyning til borgerne i Randers. 

Sidenhen er aktiviteterne vokset betragteligt. I dag beskæftiger VERDO +500 medarbejdere og omsætter for +2.6 milliarder kroner på tværs af en lang række forretningsområder indenfor bæredygtig energi og teknisk infrastruktur. Læs mere om VERDO. 

En del af disse aktiviteters vækst realiseres gennem ecommerce, som KYNETIC og VERDO i dag samarbejder om. 

Peter Berggreen Olesen
Ecommerce Manager, VERDO

Peter Berggreen Olesen, Ecommerce Manager udtaler 

”KYNETIC har fra første færd vist høj forståelse og fleksibilitet for vores forretning og de mål vi i fællesskab sigter efter at opnå med samarbejdet.  På kort tid har teamet hos KYNETIC og deres metoder fra strategi til eksekvering skabt en markant vækst, både på top og bundlinje, som jo er det vi gerne vil se og skaber værdi for VERDO.

 

Casen fortæller tallene sort på hvidt, men der er selvfølgelig altid en hverdag bagved tallene, hvor samarbejdet med holdet hos KYNETIC altid er i øjenhøjde – vi får den proaktive, saglige og ærlige dialog, som skal til for at rykke vores forretning og samarbejde videre fremad.  

 

Vi kan meget let anbefale KYNETIC samt deres kompetencer og glæder os til et langt samarbejde med masser af videre udvikling i fremtiden.”

 

Verdo samarbejde

Skal vi også hjælpe din virksomhed til næste niveau?

Ønsker i også at skabe resultater, som vi har skabt for Verdo, så tøv ikke med at tage fat i os til en uforpligtende snak.

strategi og eksekvering

Skridsikker strategi kombineret med et godt produkt

Effekterne af marketing og kommunikation er på langt sigt aldrig stærkere end det produkt eller den ydelse, virksomheden tilbyder markedet.

Derfor er det som marketeer altid en stor fornøjelse, at arbejde med produkter, der rent faktisk er markedsførende, som tilfældet er hos VERDO. 

Igennem den indledende analysefase stod det hurtigt klart, at de kortsigtede potentialer i høj grad lå i arbejdet med at source, strukturere og aktivere data – især adfærdsdata – på tværs af indsatser, kampagner og setups i de allerede aktive kanaler, for at samle alle aktiviteter i setup til én samlet strategi – mere konkret scoopede denne fase implementering af et datamæssigt fundament – herunder en række eksempler på de opgaver vi løste indledningsvist, for at skabe dette fundament: 

Indledende opgaver
Custom tracking setup som fundament for den algoritmiske optimering

Overordnet konti styring på tværs af alle kanaler

Implementering og integration af attributionsmodellering

Automatiseret performanceovervågning til alle aktiviteter

Implementering af algoritmiske kampagne og kanalstrukturer på alle kanaler

Implementering af supplerende 3. parts tech stack setup

Dashboard visualiseringer på relevante forretnings KPI'er og målsætninger

Script- og regelbaserede konti- og kampagne implementeringer til ikke-algoritmisk optimerede dele af kanal setup

Implementeringen heraf gjorde at vores team er i stand til i den daglige eksekvering, at optimere i realtid helt ude på kanal niveauet, samt at arbejde med databaseret og personaliserede budskaber, der kan skaleres på tværs af alle kampagner i setuppets mix. Samtidig kan stakeholders hurtigt og nemt danne sig et forretningsmæssigt overblik over, hvilken værdi investeringen i de digitale indsatser skaber for forretningen og den vækst som investeringen sigter efter at skabe. 

Udover at skabe fundamentet og restrukturere de eksisterende aktiviteter, blev der også tilføjet nye discipliner og setups til omfanget af det samlede mix. Dette fortsat med et primært fokus på at forstå og aktivere datasættets værdi og brugernes bagvedliggende intention holistisk, til derfra at aktivere såvel 1. som 3. parts algoritmer og intelligenser til, at skabe mere relevant/effektiv kommunikation. De nye områder omfatter indsatser på organisk search, betalt annoncering, Social Media, webudviklinger, gamification, konverteringsoptimeringer m.m.fl. 

Sammen med etableringen af ovenstående handler vores arbejde i sidste ende altid om, at give så god en oplevelse som muligt for de målgrupper og mennesker, som vi taler til igennem vores digitale kommunikation derude. 

Den stærke brugeroplevelse

Personaliseret kommunikation

Den kommunikative del af strategien skal derfor også have plads i casen her: For med etablering af datastrukturen, har den kommunikative kampagneplanlægning fået de bedste vilkår for at leve og har derfor også spillet en stor rolle i, at skabe effekten i synergi med data – herunder:

 

  • Adfærdsbaserede kommunikationer, trigget af brugerintent og relevant mining af adfærdssammensætninger til målretninger 
  • Opbygning af årsplaner og kampagne arkitekturer, 
  • Implementering af nye, bæredygtige produktlanceringer 
  • Launch af større brand kampagner 
  • Implementering af strategiske produkt kampagner 
  • Taktiske kampagner og hacks på kanalniveau 

 

Det har tilsammen skabt den samlede kommunikationsaktivitet, der ultimativt skaber den stærke brugeroplevelse. Det er en relation til menneskene bagved data og målgrupper, de kommercielle effekter, som det hele handler om og som denne case er et stærkt bevis på, virker på bedste vis når både data, medier og kommunikation spiller sammen.

Jeppe Juul Sørensen
Head of Strategi & Growth, KYNETIC

Jeppe Juul, Head of Strategy & Growth hos KYENTIC uddyber:

VERDO casen er et super godt eksempel på, hvad der sker når man matcher to teams med de samme værdier og ambitioner, med stærke faglige kompetencer i begge teams og med markedsførende produkter og ydelser at arbejde med. Så giver det nemlig mening og så skabes resultaterne, som casen her viser. 

Peter og teamet hos VERDO har fra dag et af været en fantastisk samarbejdspartner. De har vist vores team og specialister den tillid vi har brug for og givet os frihed til at føre anbefalinger ud i praksis, samtidig med, at der altid har været øjne på forretningen og en helt åben og ærlig dialog om såvel positive som negative udfordringer.

Det virker måske banalt, men dét at have de produkt- og kompetencemæssige aspekter på plads, samtidig med at begge parter hver dag bidrager og stoler på hinandens kompetencer er de allerstørste årsager til, at vores samarbejde lykkedes i så høj grad, som det gør. 

Vi har masser af spændende ting på tegnebrættet og jeg glæder mig oprigtigt til at føre dem ud i praksis både på den korte og lange bane, sammen med Peter og resten af VERDO teamet.

 

 

Konklusioner & reflektioner

Struktur, data & teknologi

Casens resultater taler for sig selv og er evidens for potentialet i arbejdet med data og intelligenser i dagens digitale marketing landskab. Det er et udtryk for, at når vi forstår at strukturere og aktivere data intelligent, er det muligt at skabe markant bedre resultater i de markeder vi arbejder i, end ved hjælp af traditionelle metoder. 

Casens resultater her, er også et produkt af et grundigt stykke analytisk og strategisk arbejde, der indledte hele samarbejdet, der gjorde prioriteterne i de efterfølgende indsatser meget klare.

 

I case perioden på de sidste 12 mdr. har strategien realiseret:

  • +70% salgsvækst, sammenlignet med samme periode året før
  • Fastholdelse af rentabilitetsmål i samme periode.

Med andre ord er salgsvolumen vækstet markant det sidste år og samtidig har den ekstra volumen ikke gået på kompromis med indtjeningen, men fastholdt den.

 

Vi oplever på tværs af mange samarbejdspartnere at holismen i markedet og dét at forstå sammenhængen i strategiske til- og fravalg, betyder mere og mere for effekterne af selvsamme strategi. Dette i takt med at mulighederne udvikler sig hurtigere end nogensinde, og hurtigere end de fleste forbrugere. Det skaber dermed nye muligheder for de, der forstår at se, hvor mulighederne ligger i langt højere grad, end vi tidligere har set. Det er casen her et godt eksempel på effekterne af. 

Derudover er fortællingen om samarbejdet og VERDOs digitale udvikling, kun lige begyndt at blive skrevet, og vi glæder os til at holde VERDO og hele teamet fremme i toppen af den digitale verden i mange år fremover.

Skal vi tage en uforpligtende snak?

Kasper Ebsen

CEO, Partner & Senior Consultant