Google Ads

Google Ads - Med fokus på AI, ML og ROI

Vi arbejder altid med jeres ROI for øje, og for at sikre jer de bedste resultater benytter vi de nyest muligheder i Google Ads. Her bestræber vi os på at udnytte værktøjerne i smartbidding og Googles algoritmer for at sikre, at netop dine annoncer vises til brugeren i købsøjeblikket.

Specialister i Google Ads med fokus på AI, ML samt ROI
Google Ads spiller en afgørende rolle i beslutningsprocessen for jeres kunder
Ingen siloer, fuld transparens, højere relevans, mindre støj og større afkast
Hvad arbejder vi med

Google Ads nationalt og globalt

Vi betragter os selv som thought leaders inden for digital marketing og selvfølgelig også inden for Google Ads, som udgør langt den største del af PPC i Danmark og globalt. 

KYNETIC arbejder datadrevet med Google Ads for både danske og udenlandske virksomheder. Vi har stor erfaring med både B2B og B2C virksomheder, og  vi ved derfor, hvordan Google Ads kan spille en afgørende rolle i hele beslutningsprocessen for jeres kunder – lige fra top til lower funnel. 

Helt lavpraktisk er Google Ads et auktions værktøj, hvor vi byder på Googles annonceplaceringer. Betalingen til Google fungerer sådan, at vi giver en variabel pris pr. klik, opgaven er så at finde balancen mellem prisen vi betaler og kundens købsintentioner. 

Generelt kan man opdele alle typer af e-com-søgninger i 5 kategorier med forskellige købes hensigter. Jo højere køb hensigt, jo mere vil vi betale for, at det er netop jeres annonce, som kunden klikker på. 

Fremtidens digitale vindere vælger KYNETIC

Vi er anerkendt for vores digitale marketing af en lang række glade kunder baseret på samarbejder og vækstcases hvor SEO har været en central del i indsatsen.

hvordan arbejder vi med

Google Qualityscore

Helt lavpraktisk er Google Ads et auktionsværktøj, hvor vi byder på Googles annonceplaceringer. Betalingen til Google fungerer sådan, at vi giver en variabel pris pr. klik – og opgaven er så at finde balancen mellem prisen, vi betaler og kundens købsintentioner.

Som thought leader bestræber vi os på at arbejde ud fra følgende retningslinjer omkring Google Ads:

 

  • Et fuldt automatiseret setup med smartbidding.

  • En datadrevet attributions-model, hvis det er muligt – ellers som minimum en tilpasset standard tilskrivning, der tager højde for hele kunderejsen.

  • Vi anbefaler altid et budget, der er baseret på resultaterne og ikke på ”hvad vi plejer” at spende.

  • I vores setup skelner vi mellem produkter og kampagner med forskellige livstidsværdier (CLV).

  • Vi bidrager til udviklingen af vores kunders forretning baseret på vores indsigter i markedet, der bygger på data og tendenser i søgeadfærden.

  • Vi sigter altid på at ramme balancen mellem et bredt setup, der giver jer 100% udbytte, men samtidig reducerer støjen som “ikke målrettet”-annoncering skaber.

 

Generelt kan alle typer af e-com-søgninger opdeles i 5 kategorier med forskellige købshensigter. Jo højere købshensigt, jo mere vil vi betale for, at det er netop jeres annonce, som kunden klikker på. De 5 kategorier er som følgende: Specifikke produkter, Produkter typer, Mærker, Produkt/service kategori samt Inspiration og research.

 

Når vi ved, hvilken intention en søgning har, kan vi bestemme, hvor vigtig søgningen er for vores kunder.  Herefter starter den faktiske auktion med alle dem, som gerne vil annoncere på det givne søgeord. Der er som udgangspunkt to parametre, der afgør, hvem der vinder den enkelte auktion og dermed bliver vist blandt de fire øverste annoncer på Google.

  • Buddets størrelse.
  • Relevans i forhold til søgningen.

Det betyder rent praktisk, at Google vurderer, hvor relevant vores annonce og landingsside er i forhold til den faktiske søgning. Dette giver en ”qualityscore”, som ligger mellem 1-10. 

 

Ens qualityscore ganges nu med buddet, og derved får man sin faktiske ad rank. Hvis vi eksempelvis byder 5 kroner med en qualityscore på 9, vil vores ad rank være 45. Så selvom vi kun byder 5 kroner, vil vi kunne vinde auktionen med en konkurrent, der byder op til 44 kroner, hvis deres qualityscore er 1 og ad rank på 44. 

 

Af den grund er det utrolig vigtigt, at man som virksomhed har landingssider, der matcher ens udbud af services eller produkter. Netop derfor sparrer vi altid med vores kunder omkring opbygningen af deres site, og vi sørger for, at strukturen matcher deres udbud. Det er ikke en konkret del af arbejdet med Google Ads, men det er en del af et godt og rentabelt samarbejde, og det øger ROI markant. 

Vores typiske proces

Korrekt tilskrivning af data og performance

Et altafgørende område at have styr på for at opnå succes med sin indsats på Google ads samt sin digitale indsats generelt er at have den korrekte tilskrivning i sin data.

Dette arbejder vi altid fokuseret på hos KYNETIC, og det er en fast opgave ved starten af et samarbejde med nye kunder. Grunden til at det er så vigtigt at have styr på sin data er for at kunne vurdere performance af annoncerne bedst muligt, så vi ikke slukker for annoncer, der ikke performer, eller bruger for mange penge på kampagner, der ikke har de ønskede resultater.

 

Som standard arbejdes der i Analytics og Google ads med last click tilskrivning, hvor størstedelen af værdien tilskrives til det sidste klik i købsrejsen. Det betyder, at alle de touchpoints, kunderne har haft op til et køb, ikke krediteres korrekt. Dette skyldes at en købsrejse meget sjældent begrænser sig til et enkelt klik, men har mange touch points. Derfor betragter vi hos KYNETIC tilskrivning med last click som outdated, og arbejder altid med alternative tilskrivning modeller i Google ads. 

 

De modeller vi arbejder med er som oftest ”Position based” eller optimalt set datadreven tilskrivning. I disse modeller tages der i højere grad hensyn til hele købsrejsen, og modellerne giver et bedre beslutningsgrundlag for justeringer af kampagnerne. 

 

Den optimale model er datadreven tilskrivning, men denne stiller større krav til datamængden på kontoen, og det er ikke alle kunder, der har data nok til at bruge denne model.

 

I KYNETIC arbejdes der altid med udgangspunkt i Googles algoritmer og maskinlæring. Det er essentielt at vi giver algoritmerne de bedst mulige data, hvorfor tilskrivningen som nævnt er noget af det første, vi gennemgår, når vi starter arbejdet med vores kunder. Alene en korrekt opsætning af trackingen og muligheden for at arbejde med korrekte data giver ofte vores kunders performance fra Google ads et signifikant løft.

Indsigt i

Fremtiden for Google Ads

Google forandrer hele tiden rammerne for Google Ads, og derfor prioriterer vi altid at være 100% opdaterede, så vi kan give vores kunder et next level-setup og de bedst mulige resultater.

Kigger vi frem i tiden er der én dominerende tendens indenfor Google Ads: AI og maskinlæring, som spiller en stadig større rolle. Derfor har vi hos KYNETIC allerede nu stort fokus på at udnytte denne del af Google Ads. Og de fordele, det giver vores kunder, er signifikante.

 

Ved brug af smartbidding udvider vi vores købstragt og rammer de kunder, der umiddelbart ikke ville passe ind i et manuelt SKAG-setup. Derudover foregår hver enkelt budgivning i realtime. Det giver os et bedre grundlag til at vurdere, hvor sandsynligt det er, at den besøgende vil foretage et køb eller en handling, som vi betragter som en konvertering. 

eksperter

Danmarks førende eksperter hjælper jeres virksomhed med at skabe resultater

+18
års erfaring med digital marketing
+200
vækstcases er grundlag for vores erfaring
data-drevet marketing

Vi får typisk 20-50% mere ud af jeres budgetter

Se alle fordelene
Søgemaskineoptimering

Typisk

25%

bedre rankings

SEM, PPC og social Ads

Typisk

30%

højere ROAS

RTB, display og medieindryk

Typisk

35%

øget awareness

Digital marketing strategi

Typisk

50%

højere ROI