Viden

Headless e-handel - Vejen til et skalérbart performance-setup

2023-03-17
Picture of Tommy Arildslund
Tommy Arildslund
CTO, Partner og Senior Digital Consultant

Headless e-handel er et varmt emne, særligt blandt mellemstore og større e-handelsvirksomheder i markedet. Eftersom e-handel fortsat vækster og forbrugeradfærden bliver mere digital, oplever mange e-handelsvirksomheder, at differentiering i stigende grad er baseret på en forbedret kundeoplevelse.

Dette omfatter elementer som kundeservice, leveringstider, returneringsbetingelser, en sammenhængende omni-channel-oplevelse, personaliseret kommunikation, engagerende marketing samt unik præsentation af brand og produkter.

Afledt af disse faktorer, ligger der en 360 graders indsats, som kræver at der leveres i særklasse, for at skabe en unik value proposition og vækstrejse som e-commercer.

Implicit i den digitale del af kundeoplevelsen ligger den digitale platform og onsite oplevelsen, som for e-commerce virksomheder er hjørnestenen i at skabe inspiration, vække nysgerrighed og konvertere besøgende til betalende kunder.

Headless e-handel introducerer et paradigmeskifte i måden at tænke e-commerce-platforme på – skiftende fra et all-in-one og all-fits-one mindset, hvor virksomheder skal adaptere processer og arbejdsgange, data og kommunikation til en given platform, til et mindset- hvor det omvendte er tilfældet; et system som skabes til at understøtte netop den enkelte virksomheds virkelighed.

Med andre ord, tager headless udgangspunkt i best-of-suit, fremfor best-of-breed. Her vil jeg komme ind på nogle af de aspekter og overvejelser, der er værd at vide om headless e-handel:

 

 • Best of suits vs. best of breed
 • Next-gen commerce platform
 • MACH-framework
 • Hvad kræver det at skifte til en headless model?
 • Vælg den rette teknologi

Best-of-suit vs. best-of-breed

En “best-of-suite”-tilgang muliggør en fleksibel arkitektur bestående af sammensatte systemer, der kontinuerligt kan udvides og tilpasses virksomhedens behov. Dermed vælges setuppet ud fra, hvilken teknologi der bedst matcher virksomhedens krav.

På den anden side er “best-of-breed”-løsninger præget af en mere fastlagt arkitektur, hvilket gør platformen mere ensartet og standardiseret, og derfor lettere at integrere med tredjepartsløsninger som fragt, betaling, logistik, kundeservice, CRM osv.

Dog er “best-of-breed” løsninger ofte mindre fleksible og har begrænsede tilpasningsmuligheder.

Bygning headless

Next-gen commerce platform

Med headless’ paradigmeskifte følger en ny “generation” af commerce platforme. Bemærk skildringen mellem e-commerce og commerce platform, hvor der i sidstnævnte henvises til retail og commerce på tværs af online/digital (e-commerce) og fysisk/in-store/omni-channel. Årsagen til at headless i højere grad defineres som værende næste-generation inden for commerce platforme, er blandt andet de fordele det i bestemte tilfælde kan give at adskille frontend og backend. 

Derudover er headless et kardinalpunkt i MACH frameworks, som yderligere udnytter den modulære- og fragmenterede arkitektur, som via API’er gør det muligt at forbinde flere systemer, såsom e-commerce storefront, POS, app, m.fl. Dette står i kontrast til et setup med en klassisk monolit e-commerce platform, hvor det primære, og ofte eneste omdrejningspunkt, er e-handel. 

Siden sin spæde start i 2015 har headless content management systemer dog været primært anvendt af- og henvendt til enterprise virksomheder. Årsagen: Den øgede kompleksitet i infrastrukture ved at frontend og backend ikke er samme system, og dermed investeringsstørrelse har for SMV’er været sværere tilgængeligt.

Derudover ligger en af  headless’ centrale styrker som sagt også i skalering på tværs af flere forskellige storefronts, hvilket ikke altid er relevant for mindre e-handelsvirksomheder, som primært tilbyder digitale muligheder for kunderne.

MACH framework

MACH er en forkortelse for de fire typer af teknologier: micro services, api’er, cloud og headless. Headless, som sidstnævnte adskiller som bekendt frontend og backend, og er udelukkende fokuseret omkring backoffice processer og sikring af effektivt at levere data til separate frontend destinationer (website, app, mv).

De øvrige teknologier omfatter:

 • Micro services: Mindre stand-alone services som løser specifikke opgaver eller funktionaliteter. Deployes separat fra backend- og frontend og features udvikles derfor individuelt.

 • API’er: Struktureret udveksling af data mellem platformene i stacken. Her defineres præcis hvilke data der skal udveksles, frekvens, mv., hvilket kan lede til bedre performance.

 • Cloud: Cloud-baseret hosting infrastruktur giver optimale muligheder for at kunne skalere ressourcer efter behov, eksempelvis ved højtider,  kampagne- perioder eller andre peak perioder.
API

Hvad kræver et skifte til en headless model?

For at afklare hvorvidt en headless løsning er det rette for forretningen, kræver det at alle tekniske og funktionelle krav, såvel som kommercielle og strategiske krav understøttes.

Ofte sker dette gennem en afklaringsproces, som involverer en foranalyse af interne behov på tværs af forretningsben, afdelinger og stakeholders. Som e-handelsvirksomhed er den digitale platform en hjørnesten, som har mange snitflader og anvendes på tværs af flere personer eller teams i virksomheden – typisk marketing, kundeservice, IT og evt. salg.

Først og fremmest skal man som virksomhed afdække alle disse behov og krav for brug, integrationer og funktionalitet internt såvel som eksternt, førend markedet afsøges for det rette headless system der matcher, og endda førend beslutningen om hvorvidt at gå headless overhovedet er det rette valg. 

Det er afgørende at tænke løsningen ind i virksomhedens samlede tech stack – hvordan passer e-commerce-platformen ind i dag og fremover? Hvilke andre systemer er der bygget integrationer til? Hvilke er baserede på plugins eller connectors? Hvilke typer af data skal udvikles og hvilke platforme kan fremover gøre brug af data fra en headless platform?

Disse spørgsmål kræver både tekniske- og kommercielle overvejelser, og derfor indebærer beslutningen grundige overvejelser omkring de fordele og ulemper, teknologien har i forhold til klassiske monolith-løsninger. 

Pros & cons

Fordele:

 • Fleksibilitet og styring af kunderejsen: Med en headless løsning er det muligt at integrere med et vilkårligt frontend-framework, så virksomheden kan vælge det, der passer bedst til deres behov og arbejdsgange. Ofte integreres der med flere frontends i form af website, app og POS, m.fl.

  En fælles egenskab ved headless-løsninger er, at de tillader tilkobling af flere frontends for virksomheder med forskellige kundekontaktpunkter. Dette gør det muligt at trække på et ensartet datagrundlag, herunder produktbeskrivelser, priser, billeder, tags og attributter, samt onsite indhold som vejledninger, blogindlæg og billeder/videoer.

  Desuden kan ordredata om kundernes adfærd og købshistorik også integreres, hvilket sikrer konsistens og effektivitet på tværs af alle kundekontaktpunkter.

  Med disse data tilgængeligt i datagrundlaget, er det med headless langt nemmere at skabe en unik og skræddersyet oplevelse på tværs af de systemer kunden møder-


 • Skalerbarhed: En headless CMS er en modulær løsning, der gør det nemmere at tilføje eller fjerne funktioner, når virksomhedens behov ændrer sig. I et MACH framework anvender man typisk micro services i forlængelse, som yderligere fragmenterer setuppet og gør det nemmere at udvikle, vedligeholde og skalere enkelte komponenter/dele af setuppet, frem for at udvikle tæt på kernen af systemet, som ofte kræver en langt større indsats i tests førend opdateringer rulles ud, og derudover er langt mere risikabelt.

 • Teknisk gæld: Dertil kommer også at headless (og især ved brug af micro services) kan betyde mindre teknisk gæld. Da frontends er separate, kan der i højere grad udvikles custom omkring virksomhedens behov, og hvis micro services også anvendes i MACH, betyder det mindre teknisk gæld, da afhængigheder i samme kodebase og/eller platform er en afhængighed, men i stedet klares via API standarder.

 • Site performance: Grundet den øgede kompleksitet i arkitekturen for headless løsninger kan man foranlediges til at tænke at de øvrige fordele opnås på bekostning af hastighed – at flere systemer og dermed dataudvekslinger medfører et langsommere system og dårligere site oplevelse for kunden. Dog er det modsatte dog ofte tilfældet.

  Headless er ikke i udgangspunktet eller i sig selv hurtigere – men muligheden for at opnå maksimal performance i forhold til loadtid er større vs. klassiske all-in-one monolith løsninger, da headless ikke behøver at være belastet af en tung eller bloated frontend, som de fleste klassiske e-commerce-CMS’er tilbyder – som i øvrigt også skalérer dårligere ift. flere sproglag, currencies, domæner, server belastning, mv.


 • Bedre sikkerhed: Med en adskilt backend og frontend kan virksomheder bedre beskytte deres data og e-commerce-funktioner. Monolith løsninger har ofte uniform kodebase, hvilket gør dem mere sårbare for angreb.

Ulemper:

 • Øget kompleksitet: Headless CMS er mere komplekst end traditionelle løsninger, så der kan være en større læringskurve såvel som større udviklingsomkostninger.

   

 • Manglende funktionaliteter: En headless CMS kan have færre indbyggede funktioner og kan kræve tredjeparts-integrationer, hvilket kan føre til øget kompleksitet og omkostninger.

   

 • Udviklingskrav: Da frontend og backend er adskilt, kræver det en flere dedikerede udviklingsressourcer til implementering og løbende udvikling.

   

 • Visuelle frontend funktioner: Med en headless CMS er der ofte færre muligheder for at oprette og vedligeholde en ensartet kontrol over layout og design, da dette typisk håndteres i frontend.

   

Vælg den rette teknologi

I vores optik er headless kommet for at blive. E-handelsvirksomheder som opererer omni-channel, og/eller på tværs af markeder, og/eller som har ambitiøse vækstplaner der kræver et skaleringssetup kan opnå større fordele ved at headless teknologi, som netop tillader et modulært system, der gør det muligt at tilkoble nye systemer hurtigt, effektivt og som trækker på samme datagrundlag. 

Det er efter grundige overvejelser og indledende foranalyse med benchmark af, hvilke platforme der matcher behovene nu og i fremtiden, at virksomheder bør vælge at gå med et headless setup. Det kræver flere tekniske ressourcer i udviklingen og driften af et headless CMS, og opkvalificering af de brugere der skal anvende setuppet efterfølgende kræver mere.  

Dermed er headless e-handel ikke for alle virksomheder. E-handelsvirksomheder, der endnu ikke er digitalt modne, har kontrol over deres data, kunderejser, sælger udelukkende online og på et begrænset antal markeder, bør overveje, om en monolith- løsning med mere grundlæggende funktionalitet og flere “out-of-the-box” integrationer er det bedste valg. 

På den anden side anbefaler vi, at e-handelsvirksomheder, der sælger på flere markeder, har en større kundebase, måske flere kanaler som fysiske butikker eller apps, og som aktivt arbejder med kunderejser og datastyring, undersøger mulighederne og fordelene ved et headless CMS – eventuelt i et MACH-framework.

om forfatteren


Tommy har mere end 12 års erfaring med at hjælpe virksomheder, med at opbygge og skalere digitale marketing setups. Med den datadrevet indstilling og analytiske tankegang, hjælper Tommy både B2B og B2C virksomheder med at maksimere deres ROI og vækste deres forretning. Tommy er teknisk specialist, og har kompetencer indenfor design, webudvikling, tracking, CRO og Amazon marketplace.

FREMTIDENS DIGITALE VINDERE VÆLGER KYNETIC

Vi er anerkendt af en lang række glade kunder der har vækstet markant gennem et digitalt marketing samarbejde.

Vi er arkitekterne bag førende digital marketing setups
Digital markedsføring accelereret af data, automation & AI

Eneste bureau specialiseret i at opnå højere ROI ved at integrere AI og automation dybt i vores indsats

Dyb viden og indgående erfaring

+18 års erfaring fra en lang række af Nordens største og mest ambitiøse brands og virksomheder

Markedsledende resultater og cases

+200 ambitiøse vækstcases bag os fra både ind- og -udland med markant vækst af forretningskritiske KPI’er

Førende digital marketing konsulenthus

Højeste scorende Facbook Bureau i landet, Vinder af Nordic Search Awards for best resultater og et de hurtigst vækstende bureauer i Norden