Fra klassisk søgeordsanalyse til
en 360 graders efterspørgselsanalyse

Få komplet indsigt i efterspørgslen i markedet med en søgeordsanalyse på steroider, og få et stærkt fundament til en succesfuld digital marketing indsats på tværs af organiske og betalte kanaler.

Efterspørgselsanalysen: Søgeordsanalyse på steroider

For at man som virksomhed kan få maksimal afkast af sin digital marketing indsats, er det afgørende at man ved hvad ens potentielle kunder efterspørger. Dette gælder uanset om I er en B2B virksomhed, der jagter flere og mere kvalificerede leads, eller en ecommerce virksomhed, som vil øge jeres indtjening gennem mere salg på jeres webshop.

Hvis I ikke har et overblik over hvad jeres potentielle kunder helt konkret efterspørger og i hvilket omfang, risikerer I både at gå glip af værdifuld trafik og konverteringer, samt at spilde jeres marketingbudget.

Den klassiske søgeordsanalyse har til formål at give indsigt i hvad jeres potentielle kunder helt konkret efterspørger (typisk i Google) samt hvilken placering jeres website har på det enkelte søgninger. Men dette er kun en brøkdel af hvad en sådan analyse potentielt kan skabe af værdi for jeres digital marketing indsats.

Hos KYNETIC har vi landets dygtigste specialister inden for søgeordsanalyse, og har erfaring i at afdække efterspørgsel, tendenser og konkurrencer for mere +100 ambitiøse B2B og B2C virksomheder på tværs af markeder og landegrænser.

Læs vores trin-for-trin guide til en next-level søgeordsanalyse herunder.

Vidste du at:

15% af alle søgninger i Google er førstegangs-søgninger – det vil sige søgninger der aldrig foretaget før.

Over 90% af alle online søgninger på verdensplan sker via Googles søgemaskine.

Der foretages over 63.000 Google søgninger i sekundet.

1️⃣ Komplet kortlægning af efterspørgslen i markedet

Hvad søger vores potentielle kunder efter?

Første step i søgeordsanalysen er at få et overblik over efterspørgslen i markedet:

Hvad søger folk helt konkret efter? Hvor stor volumen er der på de enkelte typer søgninger? Hvor høj konkurrence er der på de forskellige søgeord?

Indledningsvis handler det om at få udtrukket og samlet så meget data som muligt, som der så senere kan sorteres i. I første omgang skal I ikke begrænse jer, men i stedet fokusere på så vidt muligt at få afdækket hele den online efterspørgsel, der er i markedet.

Hvor kan data om søgeord trækkes fra?

Der findes adskillige muligheder for at udtrække data om efterspørgsel – nogle få er gratis at anvende, mens de mere avancerede løsninger koster et mindre månedligt beløb.

Et af de bedste værktøjer er Googles egen Keyword Planner (Søgeordsplanlægning), som er integreret i Google Ads interfacet. Adgang til dette værktøj kræver kun en Google Ads konto, men størrelsen og værdien af de indsigter der er til rådighed i Keyword Planner afhænger dog af hvorvidt du har en aktiv annoncekonto, og rent faktisk bruger penge på platformen. Det hænger typisk sådan sammen, at jo større spend man som annoncør i Google Ads, desto mere data om efterspørgsel får man mulighed for at få adgang til.

Andre gratis værktøjer til søgeordsanalyse er:

 • Keywordtool.io
 • Wordtracker.com
 • Tinysuggest.com
 • Ubersuggest.io
 • Wordstream.com

Fælles for alle ovenstående søgeordsværktøjer er dog at kvaliteten af data er markant under det man kan få fra betalte løsninger, som f.eks. SEMrush, Searchmetrics, Ahrefs m.fl., og der er ofte også begrænsning på antal af søgeord, der kan køres igennem programmet.

Vi vil derfor anbefale, at investere i en mere avanceret løsning for at sikre adgang til så meget og så præcis søgeordsdata som muligt. De fleste værktøjer til keyword research koster mellem 600 og 1.000 kr. pr. måned., og de penge er ofte godt givet ud.

Fordelen ved de fleste betalte værktøjer er derudover også, at de giver mulighed for løbende at tilføje og monitorere ens websites placering i Google på de enkelte søgeord, samt udviklingen over tid. Hermed er det muligt at følge udviklingen i organisk synlighed efterhånden som man arbejder mere fokuseret med SEO, content mv.

Indsaml først så meget data som muligt

Start med at indsamle søgeordsdata fra så mange kilder som muligt og vent med at være kritisk omkring kvaliteten af disse søgeord til næste skridt i analysearbejdet. Først og fremmest bør fokus være på at sikre, at der indsamles så meget data som muligt, som I så efterfølgende kan sortere i.

Hvis man indledningsvis er for kræsen i sin dataindsamling risikerer man at overse relevant efterspørgsel, som måske ligger lige i periferien af den efterspørgsel man allerede ved er vigtig at få med i analysen.

2️⃣ Sortering i udtræk af search data

Hvilken efterspørgsel er relevant for vores forretning?

Efter den indledende samling af søgeordsdata fra forskellige kilder, kommer den mest simple, men også den mest tidskrævende opgave – alt efter hvor skarp man er til Excel og hvor meget data man har formået at indsamle indledningsvis.

Har man brug for at få udarbejdet en færdig analyse inden for en kort tidsramme, er det også en mulighed at udskyde sorteringen af søgeord, og indledningsvis nøjes med bare at undlade at tildele de uønskede søgeord en kategori. På den måde kan man stadig akkumulere data på relevante kategorier uden at irrelevant efterspørgsel medtages.

3️⃣ Afdækning af søgeintention

Hvad vil brugeren have ud af den enkelte søgning?

Forstå intentionen bag den enkelte søgning, og bliv klogere på hvordan I skal imødekomme efterspørgslen, samt identificere hvor relevant det er for netop jeres forretning.

Hvorfor er search intent vigtig at kende?

Der er stor forskel på hvorvidt en bruger søger efter “køb royal canin hundefoder” eller “hvad er den bedste hundefoder”. Både i brugerens hensigt med søgningen og hvilket stadie i kunderejsen de befinder sig i.

Hvis I som virksomhed presser jeres løsning/produkt ned i halsen på personer, som foretager sidstnævnte søgning, og som slet ikke er så langt i købsfasen, resulterer det sjældent i et køb. Formår I derimod at italesætte, og eventuelt svare på, det behov eller den udfordring, som brugeren udviser, er der pludselig et match mellem det brugeren efterspørger og det I præsenterer dem for. Det skaber både øget troværdighed og kan potentielt medvirke til en konvertering i fremtiden – enten på kort eller lang sigt.

Der er ikke nogen rigtig og forkert måde at kortlægge search intent på i sin søgeordsanalyse, men én måde at gribe det an på er, at opdele søgningerne i f.eks. en håndfuld forskellige typer af intent. Det kunne eksempelvis være baseret på Googles eget framework:

 • “I want to know”
 • “I want to go”
 • “I want to do”
 • “I want to buy”

Eksempel på forskellige typer micro-moments, som ofte giver en indikation om hvor brugerne befinder sig i kunderejsen

Kilde: thinkwithgoogle.com

Hvordan afdækkes intentionen bag det enkelte søgeord?

Den bedste indikator for hvad der typisk ligger bag en specifik søgning er de resultater, som Google vælger at vise. Er der tale om en søgning med klar købsintention, som f.eks. “køb kosttilskud” eller “løbesko tilbud” vil Googles søgeresultater typisk præsentere brugeren for relevante produktannoncer fra Google Shopping efterfulgt af 3-4 tekstannoncer (se eksempel herunder).

Er der derimod tale om informationsbaserede søgninger som “hvad er kosttilskud” eller “bedste løbesko til løbebånd” vil flere af annoncerne ofte være erstattes af organiske søgeresultater bestående af artikler, guides og lignende. I enkelte tilfælde vil der hverken blive vist Shopping eller Search annoncer overhovedet (se eksempel herunder).

I første omgang kan det ofte bedst betale sig kun at tilføje search intent på de mest relevante søgeord. Foretag en søgning i Excel eller Google Sheets (alt efter hvor I har samlet jeres søgeordsdata) efter de mest relevante ord, og start med at definér intent på disse.

OBS: Denne opgave er ikke en absolut nødvendighed for at ende ud med en færdig analyse, så hvis I er udfordret på tid og ressourcer, så spring dette trin over. Definering af search intent vil dog ofte spille en stor rolle i det løbende content-arbejde, så sørg for at prioritere denne opgave inden I påbegynder en større omgang contentproduktion, hvor indhold og efterspørgsel unægteligt skal matche.

4️⃣ Opdeling af efterspørgsel i kategorier

Hvordan kan den samlede efterspørgsel puljes?

En komplet efterspørgselsanalyse/søgeordsanalyse indeholder sjældent under 2-3.000 keywords i alt. Keywords der typisk har meget forskellige søgeintentioner og meget forskellige formål. Derfor er det vigtigt, at få opdelt alle keywords

Derfor skal I opdele jeres efterspørgsel i kategorier:

 • Større overblik over indhold i analysen – særligt hvis man er i en bred branche, f.eks. indenfor e-handel, hvor en søgeordsanalyse hurtigt kan inkludere +10.000 keywords.
 • Bedre muligheder for at filtrere i keywords i forhold til hvilket produkt/service de handler om.
 • Øget indsigt i søgevolumen og konkurrenceniveau inden for de enkelte kategorier af efterspørgsel (se billede herunder).

Vi anbefaler en opdeling af keywords i minimum to niveauer af kategorier – overordnede hovedkategorier og underliggende subkategorier.

Eksempel på diagram til visualisering af søgeordsdata fordelt på kategorier

5️⃣ Analyse af synlighed og konkurrence

Hvordan er konkurrencen i markedet og hvor synlige er vi i forhold til konkurrenterne?

Know your enemy. Nuvel, fjende er måske hårdt ord at bruge om ens konkollegaer, men pointen er i hvert fald valid. Det er essentielt at forstå hele markedet og de aktører der befinder sig i det, for at forstå hvordan I maksimerer profit i jeres digital marketing indsats. Deri ligger især forståelsen af hvem der topper de forretningskritiske organiske placeringer i Google (og øvrige søgemaskiner), samt hvad det er de lykkes med.

Eksempel på diagram til visualisering af konkurrenters organiske placeringer:

Så snart I har kategoriseret alle keywords i jeres søgeordanalyse, kan I begynde at trække placeringsdata ud og mappe konkurrencesituationen i jeres branche. Det kan bl.a. gøres gennem værktøjer som Advanced Web Ranking, SEMrush eller Accuranker.

6️⃣ Prioritering af content indsats

Hvordan skal produktionen af indhold til de enkelte søgninger prioriteres?

Produktion og optimering af content er en tidskrævende øvelse, og det er derfor vigtigt at få lagt en strategi for hvordan man prioriterer sin indsats.

Hos KYNETIC beder vi vores kunder om at rangere alle relevante keywords i søgeordsanalysen fra prioritet 1 til 3, hvor prioritet 1 er den mest forretningskritisk efterspørgsel. Ingen kender jeres forretning bedre end jer selv, så start med at få kigget analysen igennem og beslut hvad der er mest afgørende at være synlige på.

Vær dog opmærksom på at en høj søgevolumen ikke kun er lig med mere potentiel forretning, men også lig med et mere konkurrencepræget indsatsområde.

Når I har prioriteret alle forretningsrelevante keywords i analysen, er det tid til at gruppere keywords i det vi kalder “content clusters” – med udgangspunkt i 2 ting: type af efterspørgsel samt search intent. Det vil sige: Hvad efterspørger brugeren af produkt/service og hvor er de i kunderejsen? Er der tale om en købs- eller informationsbaseret søgning? Disse forskellige typer af efterspørgsel bør grupperes separat, så indhold kan tilpasses hertil, og snakke direkte ind i brugerens behov/udfordring.

7️⃣ Brug af analysen i jeres marketing

Hvordan bruger vi efterspørgselsanalysen til at vækste vores digitale forretning?

Med en grundig søgeordsanalyse får I et bedre og mere dybdegående indblik i (og overblik over) markedssituationen, som kan gavne jeres indsats på samtlige digitale kanaler. Hos KYNETIC bruger vi ikke kun efterspørgselsanalysen som afsæt for produktion og optimering af indhold, men også til bl.a.:

 • Opsætning af nye Google Ads konti og kampagner med henblik på at sikre at alt relevant efterspørgsel indlemmes i annoncesetuppet.
 • Segmentering og målretning i de forskellige digitale kanaler, som f.eks. Facebook,
 • Google Ads, LinkedIn m.fl.
 • Indhold til email automation flows og organisk SoMe.
 • Løbende analyse og monitorering af markedet.

Jo bedre en efterspørgselsanalyse I får udarbejdet, jo mere ved I om markedet, og kan bygge jeres digital marketing strategi og indsats herefter.

Få en gratis SEO performance analyse

Har I et årligt digital marketing på budget på +350.000 kr, kan I få en 100% gratis og uforpligtende analyse af jeres SEO performance – udarbejdet af Nordens førende digital marketing specialister. Vi giver jer konkrete strategiske og taktiske forslag til optimering af jeres SEO indsats og dermed konkret værdi, så I lærer os bedre at kende, og kan kvalificere os som jeres kommende samarbejdspartner.

Har I brug for hjælp til øget indsigt i jeres branche?

Hos KYNETIC er vi specialister i analyse af efterspørgsel og online potentialevurdering, og har udarbejdet next-level søgeordsanalyser for både B2B og B2C virksomheder, som har bidraget til både at give dem maksimal indsigt i markedet samt skabe et solidt fundament for den fremadrettede digitale marketing indsats.

Vil I gerne blive klogere på jeres potentielle kunders efterspørgsel og adfærd i Google, samt hvilke digitale muligheder og potentiale der er i netop jeres branche, så tøv ikke med at kontakte os på eller 71 740 720 eller kontakt@kynetic.dk.

 

Nyeste virksomheder der har valgt KYNETIC

Brug for hjælp til jeres forretning?

Vi kan også hjælpe jer med

Digital Strategi

Vi laver både 360 graders digitale strategier og separate kanalstrategier med fokus på målbar vækst via indsigt i kunderejser, forbrugeradfærd og realistiske roadmaps.

Analyse og indsigt

Vores analytics-team kombiner webanalyse med business intelligence og predictive analytics for at give netop den indsigt, der sikrer, at der kan skabes de bedste resultater.

SEO

Vores omfattende SEO-framework sikrer dig øget synlighed og øget trafik fra Google og Bing. Frameworket består af 5 essentielle områder i en forretningskritisk SEO-indsats.

SEM

Med vores SEM-framework og best-in-class annonceringsværktøjer skaber vi klare målbare resultater på tværs af brancher med intelligent annoncering i Google Adwords, Google shopping, Bing Ads og retargeting.

Digitalt medieindryk & Display

Vi arbejder både top-funnel med at øge brand/produktkendskab og low-funnel med fokus på konverteringer. Vi arbejder med display-annoncering (RTB), dynamisk banner-udvikling, Youtube, native-ads, video-prerolls, in-app-ads og remarketing-setups.

Email & Automation

Med dyb specialisering i email-marketing og marketing-automation lige fra rekruttering og automatiske flows til data-management, inbound-marketing og multi-channel marketing automation setups, skaber vi relevans, leads og forretning på tværs af kunderejsen.

Sociale Medier

Vi skaber salg, leads, øget kendskabsgrad og forbrugerindsigt via de sociale medier. Vi er bl.a. specialiseret i avanceret annoncering på Facebook og retargeting, Instagram ads, Linkedin og Snapchat.

CRO

Med fokus på øget omsætning, engagement og optimale brugeroplevelser, arbejder vi med at forbedre forbrugerens digitale oplevelser igennem UX-optimeringer, splittest, personalisering og analyser, som leder til mere salg og øget loyalitet. 

Content Marketing

Content er typisk en essentiel del af en digital marketing strategi. Vi hjælper med, ved brug af data og indsigt, at skabe og distribuere content til de rette brugere/segmenter, på det rette sted, den rette tid og i den rette kontekst. 

Growth Hacking

Growth hacking handler om at tænke kreativt med data og skabe eksplosiv vækst. Vi kombinerer kreativitet med digital marketing virkemidler til at få dit produkt, app eller service ud til flere og ultimativt vækste jeres forretning hurtigere.

Amazon & Affiliate

Vi hjælper med at afsætte og markedsføre jeres varer i eksterne salgskanaler såsom Amazon, affiliate-websites og markedspladser. Typisk med fokus på højest mulig ROI.

Strategi & Sparring

Med udgangspunkt i vores viden, erfaringer og teknologier, yder vi løbende rådgivning til virksomheder, der ønsker sparring om deres digitale indsats, muligheder og udfordringer fra førende specialister.