Fremtidens e-mail marketing bureau

Intregreret e-mail marketing bureau med ekspertise i marketing automation

Som Nordens eneste integrerede e-mail marketing bureau accelereret af data, automation og AI, hjælper vi ambitiøse virksomheder og organisationer med at vinde deres brancher og få det maksimale ud af deres e-mail marketing og marketing automation strategi og indsats.

Hvad arbejder vi med

E-mail marketing og marketing automation

Som e-mail marketing bureau hjælper vi jer med at opfylde jeres behov, uagtet om det er til at skabe fundamentet til at kunne eksekvere på, at udvikle jer til det næste niveau eller et sted derimellem.

 

Introduktion til

Datadrevet Email Marketing og automation setups

E-mail marketing og marketing automation, der skaber værdi og vækst for forretningen bagved

Med et hold af nordens mest dedikerede e-mail marketing specialister og strateger, mere end 15 års erfaring med marketing automation og digital marketing, egne gennemtestede e-mail marketing frameworks og en solid track record på kundecases, hjælper vi i KYNETIC vores kunder med forretningsvækst igennem digital marketing – herunder et nyt level af e-mail marketing og marketing automation setups.

På et fundament af e-mail marketing frameworks sikrer vi struktur og forankring for vores kunders marketing automation setups og ultimativt forretningsvækst igennem digital marketing.

 

Når fundamentet er skabt, og den rette arkitektur sat op, sætter vi strøm til setups og accelerer performances ved hjælp af data og machine learnings. Kombinationen af marketing håndværket sammen med data, automation og kunstige intelligenser stand til at løfte jeres forretning igennem digital marketing og marketing automation.

"Næsten 80% af de virksomheder, der finansielt performer bedst på tværs af brancher og markeder, har arbejdet med e-mail marketing og cross channel marketing automation i mere end 2 år."

Hvad er marketing automation i dag? 

Marketing automation forveksles ofte med e-mail marketing. Måske fordi automations i høj grad er startet igennem e-mail marketing håndværket og disciplinen.

I dag handler det dog om meget mere end kun mail-delen, selvom den stadig indgår i høj grad og lever i bedste velgående. Med andre ord, er det i dag en alt-omfavnende disciplin, der smelter strategi og kommiunkation, sammen med datacentralisering og aktiviteter i stort set alle kanaler.

 

Marketing automation defineres derfor som: de aktiviteter, hvor vi bruger software, tools, data, intelligenser og så videre til at automatisere marketing opgaver, for at kunne give den rette person, det rette budskab, på det rette sted og i rette tid.

 

Det vil altså sige, at automation i sin bedste form kombinerer, integrerer og automatiserer alle vores digitale kanaler/platforme i én samlet struktur med software & tools, på tværs af alle de touchpoints brugerne har, når de er i kontakt med os som brand eller virksomhed. Et eksempel på det er visualiseret nedenfor: 

 

marketing automation flow

Det rette marketing automation gør os altså i stand til at 1) forstå og 2) reagere på brugernes adfærd personaliseret og automatiseret, for at give den enkelte bruger den bedste oplevelse gennem hans/hendes kunderejse og forme en stærk relation til virksomheden eller brandet bagved.

 

Relationen, der formes til kunden både før, under og efter den klassiske funnel, er i virkeligheden det vigtigste output, som automations skal understøtte, fordi relationen til og udviklingen af relationen til kunder og prospekts er dét, der ultimativt sørger for at prospekts bliver til kunder, og kunder bliver både loyale og ambassadører for nye prospekts.

 

Derfor er det essentielt, at arkitekturen på marketing automations bliver integreret fuldstændigt med den marketing og forretningsstrategi, der ligger bagved alle aktiviteter, så automations understøtter forretnings KPI’er, og dermed bidrager til vækst, frem for at virke autonomt.

Fremtidens digitale vindere vælger KYNETIC

Vi er anerkendt for vores marketing automations af en lang række glade kunder baseret på samarbejder og vækstcases, hvor intelligent e-mail marketing har været en central del i indsatsen.

Vores tilgang til

Email Marketing og Marketing automation

KYNETIC er ikke som de andre e-mail marketing bureauer. Vi anvender vores egne marketing automation frameworks, som bygger på dyb erfaring med automation arbejdet og reelle track records og cases, hvor automation setups har skabt og skaber vækst for vores kunder. Vi tror heller ikke på kanal-siloer. Med andre ord er vi som integreret bureau eksperter indenfor de forskellige discipliner på tværs af den digitale kundrejse, hvilket gør at vi kan tænke, bygge og optimere marketing automation og e-mail marketing strategier mere effektivt og skabe bedre resultater for jer.


I det daglige kan vi derfor
hjælpe med end-to-end løsninger, fra strategi til eksekvering og udvikling, men hjælper også med enkeltstående opgaver, afhængigt af jeres behov.

Vi ser, at kombinationen af det analytiske og strategiske fundament, efterfulgt af en eksekvering med det rette content på tværs af marketing mix er dét, der giver de stærkeste kommercielle effekter, uanset om man er B2B eller B2C, e-commercer, industrivirksomhed, brandowner eller retailer. Processen for at komme derhen indeholder 5 overordnede punkter, med en række underliggende opgaver for hvert punkt.

Til alle punkter anvender vi data, tools og machine learnings, til ultimativt at accelerere effektivitet og resultaterne af indsatserne for forretningens vækst.

1. Sæt klare mål før alt andet

Det første og vigtigste punkt er at fastsætte formålet med marketing automations. I denne fase skal business casen for at investere i marketing automation retfærdiggøres, og der sættes klare målsætninger op, der sikrer at indsatser og investeringer i automations understøtter forretningen bagved. Når dette step er på plads, kan selve arbejdet startes med setups.

2. Analysér & forstå

Business intelligence (BI) og dataanalyse mere generelt er altid det første step i selve setuppet.

I denne fase identificeres eksisterende digitale adfærdsmønstre, og der kortlægges/designes derfra optimale marketing- og salgsprocesser for kunderejser på tværs af målgrupper og segmenter.

3. Vælg & implementer tech stack og strukturér flows

I denne fase og på baggrund af både analytiske indsigter og overordnede mål, vælges der, hvilken tech stack, der mest effektivt understøtter de behov, der er for at indfri målsætninger, datakrav, brugerbehov mv.

I denne fase vil vi også visualisere hele arkitekturen og flow chart for de underliggende automatiseringer på tværs af arkitekturen. Vi skræddersyr altid flows, så de passer til den enkelte virksomheds behov, med baggrund i de strukturer, der er best practices for markedet nu og muligheder for next level i fremtiden.

4. Kortlæg dit indhold

Nu kendes både tech og brugerbehov, der er valgt vores tech og arkitektur samt automations er sat op og integreret i kanalerne. Derfor skal indholdet af kanalerne nu kortlægges. Vi skal med andre ord have bestemt, hvilke triggers, der skal udløse, hvilke kommunikationer, budskaber, formater med videre, så det mest effektivt leverer vores kommunikation til den enkelte bruger.

5. Eksekvér, analysér, evaluér og udvikl

Når alle ovenstående opgaver er på plads, er det tid til at gå i markedet og eksekvere på hele arkitekturen. Vi anbefaler altid at sætte tid af til at gennemgå alle flows med en fiktiv bruger for at sikre, at alting virker efter hensigten, før man går live i markedet.

Når vi er gået live, er kunsten at forstå, hvad der virker godt og har den ønskede effekt, men også hvad der skal udvikles på. I dag har vi opbygget en stor viden om, hvilke flows, der som udgangspunkt skal bygges for at sikre en stærk brugeroplevelse, men alle flows skal udvikle sig med tiden.

Mennesker og brugernes forventninger til os som brands og virksomheder ændrer sig hele tiden, og det skal vores kommunikation selvfølgelig afspejle for at udvikle performance over tid. En stor del af at integrere marketing automation er derfor kontinuerligt at følge, analysere på setups, evaluere og hele tiden teste og lære nye ting på tværs af hele arkitekturen.

Er I klar til en e-mail marketing partner som har dyb indsigt i, hvad succes med marketing automation kræver, og som over de seneste 15 år har bygget og eksekveret e-mail marketing strategier for store internationale virksomheder? Kontakt os nu, og vælg jeres sidste e-mail marketingbureau.

Skal vi tage en uforpligtende snak?

Kasper Ebsen

CEO, Partner & Senior Consultant

Typisk over 50 slides med strategiske anbefalinger

Start med en analyse

Få en analyse af jeres digitale marketing-indsats

Vi gør brug af vores gennemtestede frameworks, jeres data og viden fra vores arbejde med vores kunder på tværs af brancher.