Viden

Fremtidens SEO: 7 afgørende tendenser til din strategi

2022-10-14
Magnus Rønnest Nielsen
Magnus Rønnest Nielsen
Search Specialist

I 2021 og 2022 har Google lanceret 5 store core updates, som har haft stor indflydelse på hvad der skal til for, at kunne rangere organisk på søgemaskinen. Overskriften var i bund og grund kvalitetsindhold og brugeroplevelse, og eliminering af misinformation.

Omskrivning af page titles, core web vitals, passage indexing, helpful content update samt udvidelse af Googles guidelines for kvalitets-content. Er blot nogle af de mange opdateringer, vi er blevet præsenteret for. 

Men hvorfor har Google så travlt med at rulle nye opdateringer ud? Ifølge en rapport fra Jungle Scout, omhandlende “Amazon Advertising”, viser de seneste tal, at 74% af produktsøgninger i 2021 blev foretaget på Amazon. Amazon må i den grad betegnes som en af Googles største konkurrenter – hvis ikke den største. Det kan være en af årsagerne til, at Google har intensiveret indsatsen i forbindelse med optimering af deres søgemaskine samt kvaliteten af resultater. 

På baggrund af Googles seneste opdateringer, kommer her de 7 vigtigste tendenser, som vurderes at have afgørende betydning for SEO og hvordan man fremadrettet vil komme til at arbejde med organisk søgning og optimering.

 

 • 1. E-A-T
 • 2. Nye SERP tendenser
 • 3. Content i fokus!
 • 4. Pagespeed og Core Web Vitals
 • 5. SEO automations
 • 6. Links
 • 7. MUM Update – En AI-milepæl
 • Afsluttende ord

 

1. E-A-T

I løbet af 2021 og 2022 har begrebet EAT vundet mere og mere indpas, og er i dag en disciplin man i SEO skal tage seriøst. EAT står for:

 • Ekspertise
 • Autoritet
 • Troværdighed.

Specielt er EAT en vigtig faktor inden for YMYL (your money, your life), som er en fællesbetegnelse for content og hjemmesider, som berører vigtige emner som finans, medicin, sundhed osv. 

Google udtaler selv: 

We direct our Google Search evaluators to be more demanding in their assessment of the quality and trustworthiness of these pages than they would otherwise.

Kilde: Google: How Google Fights Disinformation

Derfor skal der være fokus på kvalitetssikring af dit content, så du ikke mister placeringer i Google på grund af EAT. Blandt andet kan du, gennem autoritet indenfor området, altid sikre, at du har angivet forfatter på dit content, samt forfatter biografi osv.

På billedet ses en graf over 5 udvalgte firmaer indenfor medicin i USA med høj autoritet. Grafen er en del af et større researchprojekt, hvor der redegøres for, hvilke ændringer opdateringerne i algortimen i 2021 og 22 har medført for virksomhedernes synlighed.

Grafen viser et synlighedsindeks baseret på effekten af EAT, hvor der tydeligt ses en stigning i synlighed på tværs af organiske resultater. Grafen bekræfter dermed vigtigheden og effekten af E-A-T i det fremadrettede arbejde med SEO.

2. Nye SERP tendenser

I Googles søgen på at fastholde brugeren af deres søgemaskine, ser vi at flere og flere SERP features vinder frem, så brugeren let og overskueligt kan få svar på lige præcis deres forespørgsel. SERP står for Search Engine Result Page, og er et andet ord for “søgeresultater”. Her ser vi en hurtig udvikling i features som kan skabe større synlighed ude i resultaterne, og på den måde skubbe konkurrenter længere ned på siden hvilket ultimativt giver dem mindre synlighed. 

 

Rich Snippets

Ligeledes har 2021 og 2022 vist en stor udvikling i SERP’en hvor flere funktioner som PAA (People Also Ask), Instant Answers, FAQ, billeder, videoer osv. har gjort et stort indtog. Disse bliver også kaldt for rich snippets. I sin store helhed betyder det, at man kan skabe større synlighed for sit site uden nødvendigvis at ligge nr. 1 i søgeresultaterne, da man gennem knowledge card kan komme op og få, det man kalder for “rank 0” – Placeringen over #1, #2 osv. På billedet nedenfor ses en udpensling af nogle af de forskellige SERP features der findes. I eksemplet er følgende søgning foretaget “how far is the sun from the moon?”

Kilde: 5 Google SERP Features You Need to Know About & How to Create Feature-Worthy Content

 

På billedet er det værd at bemærke, at søgeresultat nr. 2 “How far is it to space…” ligger forholdsvis langt nede i resultaterne, da Knowledge Card, PAA og Videoer ligger over, og på den måde skubber resultatet længere ned på siden. 

 • Features der vinder frem: PAA, Instant Answers, FAQ, billeder og videoer
 • Features der mister fokus: Featured Snippets, Knowledge Panel og Image Pack

Vigtigheden af de mange features blev endnu engang understreget af Google, da de til deres “Search on” event i slut september, havde stærkt fokus på de nye visuelle features ude i SERP’en. Derfor har fokus på rig, visuel og varieret content, samt opmærkninger heraf aldrig været vigtigere.

Rewritten Title-tags

En af de helt store “SEO-bomber” må siges at være “rewritten title-tags opdateringen”. Her udrullede Google deres opdatering til stor frustration for mange SEO-eksperter, da title-tagget i søgeresultatet, ofte har en direkte påvirkning på CTR.
Google ændrer disse title-tags med henblik på at give kunden en bedre oplevelse ude i søgeresultaterne, og har til formål at fastholde brugeren samt at gøre information hurtigere tilgængeligt.

Seneste undersøgelser viser ligeledes at Google omskriver mere end 62% af alle title-tags. Dertil viser flere undersøgelser at de hyppigste årsager til ændringer af title-tags er som følger:

 • At længden er for lang på dit title-tag.
 • At søgeordet fremgår to gange eller mere i samme title-tag.
 • Brugen af pipes “|” fremfor bindestreg “-”.
 • Title-tags med brugen af [brackets] eller (paranteser).
 • Hvis title-tag ikke matcher med sidens H1-titel.
 • Brugen af CTA & USP’er – “køb nu”, “Fri fragt” osv. 

Kilde: The State of Search study 2022, Semrush

Herunder ses et eksempel på Google der har omskrevet et af vores title-tags:

 

Originalt title-tag:

 

Efter Google omskrivning:

 

3. Content i fokus!

I takt med Googles opdateringer og udbyggelse af deres algoritme, har det aldrig været så essentielt med den helt rigtige content-strategi, som det er nu. Flere og flere sætter ind i kampen om placeringerne på side 1. Derfor ser vi også en stor fremgang i hvor meget tekst og content der produceres på diverse landingssider, hvor vi for få år tilbage så at 600 ord, som tommelfinger-regel, var nok til at rangere højt, skal vi nu nærmere op omkring 1.600-2.000, hvilket blot vidner om at konkurrencen er større end nogensinde før.

 

Større fokus på søgeordsanalysen

For bedre at kunne konkurrere i det store “content-ræs”, hvor placeringer og synlighed i søgeresultaterne er alfa-omega, er det enormt vigtigt at man har stort fokus på selve søgeordsanalysen. Den er hele grundlaget for det fremtidige arbejde, og er med til at give dig indsigt i markedet og efterspørgslen. Her kan man bl.a. vinde store andele ved at fokusere på parametre som driver ens virksomhed, så man sætter ind på områder/søgeord som skaber stor værdi for virksomheden, i stedet for kun at fokusere på volumen. På den måde kan der i langt højere grad optimeres mod profit fremfor høj søgevolumen med lav profit.

På ovenstående eksempel ses det at der kan være større profit ved søgeord som ikke nødvendigvis har den største volumen. 

 

Intentioner med content clusters

I forlængelse af øget fokus på søgeordsanalysen, bør den ligeledes skabe grundlaget for hele content-strategien og hvordan efterspørgslen i markedet skal gribes an. Derfor ser vi også en tendens i arbejdet med intentioner, fremfor enkelte søgeord. Her kan det i høj grad gavne at lave content clusters, så du kan mappe kunderejsen samt intentionen omkring de profitable søgeord. 

 

Søgeintention

Et godt sted at starte er at analysere søgeresultaterne for det specifikke søgeord. På den måde kan man skabe sig et godt overblik over hvad søgeintentionen for det givne søgeord er. Hvis man fx tager udgangspunkt i søgeordet “sund mad”, kan det udledes at vi har med følgende intentioner at gøre jf. søgeresultaterne:

 

Søgeintentioner: “sund mad”

Cluster

Når man først har kortlagt hvad intentionen er, vil det ligeledes være nemmere at bygge content op omkring det udvalgte søgeord. Når du udvælger et specifikt søgeord, er det vigtigt at der er stor fokus på content universet omkring efterspørgslen – deraf content clusters. Her kan man kortlægge de forskellige efterspørgsler der relaterer sig til fokus søgeordet, og på den måde skabe content så man kan vinde de “store” søgeord.

 

Content cluster: “sund mad”

Ved hjælp af clusters er det nemmere at kortlægge hvilke efterspørgsler der relaterer sig til vores fokus søgeord. 

 

SERP-features som en del af content-strategien

Som tidligere nævnt i dette indlæg, vinder SERP tendenserne ind, og man kan her opnå stor synlighed gennem nogle af de dertilhørende features. I sammenhæng med ovenstående, kan der med fordel fortsættes med cluster arbejdet, hvor der tilføjes hv-spørgsmål og andre relevante informationer. På den måde kan med sub clusters vinde SERP features som bl.a. “People also ask”, “Rank 0” osv. 

 

Sub clusters: hv-spørgsmål

Ved brug af disse tendenser og tilgange til content-strategien, vil det være muligt at skabe en målrettet og stærk strategi når man bygger en content-plan med henblik på at vinde store søgeord.

 

4. Pagespeed og Core Web Vitals

I sommeren 2021 lancerede Google deres Core Web Vitals update, som Google havde annonceret allerede tilbage i november 2020. Opdateringen var derfor længe ventet, og man forventede at den ville have stor indflydelse på hele SEO-tankegangen. Sætter man CWV opdateringen i relief med Google der begyndte at omskrive title-tags i samme omgang, må det siges at CWV står i skyggen, da CWV indflydelsen har vist sig at være meget lille. 

CWV-faktorer

Når det så er sagt, så er faktorerne omkring Core Web Vitals med til at sikre at der skabes en god brugeroplevelse for kunden. Core Web Vitals benytter sig af tre faktorer: LCP, FID og CLS. LCP står for largest contentful paint og måler sidens loading performance. FID står for first input delay, og måler interaktiviteten på siden med henblik på hastighed. Slutteligt står CLS for cumulative layout shift, og måler sidens visuelle stabilitet. Disse faktorer har som sagt til formål at skabe den bedste brugeroplevelse for sidens besøgende. 

 

Test din hjemmesides Pagespeed og CWV lige her

 

Field-data og Lab-data

Når man tester sin side i Googles pagespeed-tool, får man oftest to forskellige resultater. Hvor det ene resultat er “Lab-data” – Data lavet ud fra samme parametre på tværs af alle hjemmesider. 

 

Lab-data: https://www.kynetic.dk/ 

Her er billedet lidt noget andet, og selve brugeroplevelsen virker ikke lige så slem som Lab-data billedet viser i første omgang. Her er data indsamlet på tværs af sidens brugere og deres mobilenheder, med flere forskellige netværksforbindelser. 

 

Derfor er det vigtigt at man har øje for pagespeed og den generelle brugeroplevelse for brugeren der besøger dit site – dog med henblik på at en ting er hvad testværktøjet viser. En anden er hvad besøgende rent faktisk oplever i gennemsnit.

 

5. SEO automations

I SEO disciplinen har der gennem årene været en del manuelt arbejde, i form af kategorisering af keywords, indeksering gennem Google Search Console, produktion af title-tags og meta beskrivelser osv. I 2022 ser vi en udvikling i blandt disse discipliner, hvor bl.a. programmer og python scripts er begyndt at kunne erstatte disse manuelle arbejdsbyrder. De helt store tendenser er netop at automatisere ovenstående eksempler (Keyword grouping, URL-inspektion og meta-data optimering).

 

Keyword Grouper

Når man skal gruppere søgeord, er det oftest en lang og trættende proces, da man i situationer kan sidde med store e-commerce virksomheder med flere tusinde søgeord. Men frygt ej, for her ser vi en tendens i branchen, hvor der kommer flere og flere programmer til, som netop kan hjælpe dig med dette. Desuden er Python-scripts en lige så god mulighed for selv at sætte et script op hvor du kan indhente data i SERP’en og på den måde få dine søgeord grupperet ud fra, hvad der rangerer på de forskellige søgeord. Dette er oftest også den metode de færdigbyggede programmer benytter sig af.

Eksempler på programmer der kan dette:

 

Meta-data optimering

Efter Googles nye opdatering hvor meta-data og title-tags omskrives, er der opstået en manuel disciplin i form af at overvåge diverse titler og om Google har ændret dem i søgeresultaterne. Her findes ligeledes programmer der kan overvåge disse, hvor du også kan benytte dig af python-scripts for bedre at kunne monitorere dette, og slippe for alt det manuelle arbejde. 

Eksempler på programmer der kan dette:

 

Google Search Console: URL Inspection Tool API

Slutteligt har Google valgt at opdatere deres Search Console, så du nu er i stand til at hive data direkte fra de crawls der foretages af din side. På den måde kan du hurtigt danne dig et overblik over hvilke URL’er der er crawlet og indekseret. Dette kan ligeledes spare dig for en masse manuelt arbejde, hvor du til tider har måtte sidde manuelt og indtaste URL’er for at danne dig et overblik over sidens indekserings-status. 

Få et overblik over hvordan du kan bruge API’en lige her:

 

Strategi og audits

På den måde ser vi ligeledes en tendens i at manuelt arbejde bliver automatiseret, så tiden i stedet kan bruges på strategi og audits. Her frigives bl.a. mere tid til fordybelse i content-strategien, og på den måde bygge solide og stærke clusters, som kan sikre dig topplaceringer på branche-vigtige søgeord. Ydermere frigives der ekstra ressourcer til monitorering, så du hele tiden kan være agil i forhold til efterspørgslen på markedet.

 

6. Links

I 2021 rullede Google deres Link Spam Update ud, som i bund og grund er sat i verden for at komme spam-links og andre “dårlige” links til livs. Opdateringen medførte bl.a. at disse links blev “nullified” – som betyder at et link går i “nul”, altså at der ingen effekt kommer fra linket. 

 

Linkbuilding har altid været, og er stadig, en af de vigtigste ranking-faktorer indenfor SEO-disciplinen. Derfor har Google også stor fokus på relevansen af disse links, samt kvaliteten af dem. Her lægges der heller ikke skjul på at “snyde” links som blognetværk og lignende er i søgelyset hos Google. Dette er også svaret på hvorfor der hele tiden arbejdes på at optimeringen af algoritmen, så der kan gives så retvisende et billede af de autoritære hjemmesider som muligt. 

 

Hvordan skaber man sig så en linkbuilding-strategi i 2022 og frem?

Som nævnt ovenfor, så er linkbuilding stadig en af de vigtigste discipliner, og en afgørende faktor for at man kan rangere på side 1. Dog ser vi nogle tendenser i 2022, og har sammenfattet nogle “dos and don’ts”:

Generelt ser vi en tendens i at Google går meget op i troværdige hjemmesider med høj autoritet, hvor denne kan bygges gennem, en god, sund og troværdig linkprofil. Derfor skal en linkbuilding-strategi ligeledes bestå af en god blanding af ankertekster.7. MUM Update – En AI-milepæl

2021 var et utrolig travlt år for Google, hvor de lancerede en masse forskellige updates, som de 6 belyste tendenser også vidner om. Dertil har de ligelede lanceret deres helt store update: “MUM update”. Multitask Unified Model (MUM) landede i juni 2021, og havde til formål at levere søgeresultater på tværs af lande og sprogbarrierer, at kunne forstå content, gennem AI, endnu bedre end før og at være multimodal – at kunne forstå billeder og videoer endnu bedre.

 

Søgeresultater på tværs af sprog

Kogt helt ned til benet, har Google med deres lancering af MUM, har tanken bag nedbrydningen af sprogbarriere på tværs af søgeresultater været, at besvare forespørgsler hvor der ikke findes et svar på det søgte sprog. Det skal ydermere være med til at nedbryde sprogbarriererne og gøre det nemmere at få adgang til information som eksempelvis kunne være skrevet på japansk.

Kilde: https://blog.google/products/search/introducing-mum/ 

 

Forståelse af content med hjælp fra AI

I løbet af årene har Google udviklet på deres algoritme for bedre at kunne forstå content. Dette med formål at skabe så brugbar information for brugeren, som overhovedet muligt. Dertil er der blevet lanceret mange forskellige updates gennem årene, og den seneste, inden MUM, af stor kaliber, var BERT. MUM er sat til at skulle tage over for BERT, og er efter Googles eget udsagn 1000 gange mere kraftig. Opdateringen gør brug af deres T5 text-to-text framework. MUM navigerer på tværs af 75 forskellige sprog som giver mulighed for en mere omfattende forståelse af information i hele verden. MUM forstår ikke kun sprog, men genererer det også. 

 

Multimodal

Dette leder mod den sidste store ændring i MUM – Deres fokus på multimodalitet. I forlængelse af Googles brug af AI, til at identificere information, bruges det nu også i højere grad omkring billeder og videoer. Det betyder at opdateringen bliver bedre til at forstå og læse billeder og videoer i forlængelse af tekst. Dvs. at der i fremtiden vil blive skelnet mellem “stock-photos” og unikke billeder med eksempelvis produkter eller lignende. Eksempelvis vil MUM kunne se om du, i en produktanmeldelse, reelt set har brugt produktet og haft det i hånden, ud fra billedet, eller videoen i din anmeldelse.

Kilde: https://blog.google/products/search/introducing-mum/ 

 

Men hvordan skal man så forholde sig til MUM?

I fremtiden er der ingen tvivl om at MUM skal tages seriøst, og at vi i et vis omfang skal ændre vores tilgang til den content der publiceres på ens website. Der vil uden tvivl gå lidt tid for opdateringen gør sig gældende i Danmark, da vi må indse at vi, på grund af vores størrelse, ikke er højest på Google prioriteringsliste. 

Fokus på content-indhold

Skab højkvalitets content, med brug af både video og billeder. Her er det vigtigt at du får skabt noget information som er brugbart for siden, men samtidig også får støttet informationen op med billeder og evt. video som er unikt for lige præcis dit produkt, service eller lignende. Her kan der refereres tilbage til afsnittet om content, hvor man ligeledes har øje for at besvare de spørgsmål der relaterer sig til fokuset i content. Samtidig med at man hele tiden har kunderejsen og intentionerne i fokus, så man kan understøtte sin content med undersider, blogposts, artikler osv. 

Content på tværs af sprog

Det kan virke skræmmende at man nu, på papiret, kommer til at konkurrere mod hele verden i forlængelse af MUM opdateringen. Igen her vil en anbefaling lyde på at man fokuserer på content, og har for øje at gøre den relevant geografisk, så man kan ramme søgeresultaterne baseret på lande og regioner. Dertil skal det tilføjes at Google selv beskriver det som en ekstra hjælp i form af de søgeforespørgsler hvor der umiddelbart ikke findes information eller svar. 

Content Markup

Sørg altid for at lave markups på dit content, så Googlebot nemt og hurtigt kan forstå din sides indhold. Derfor er det vigtigt at du gennem schema markups, får skabt så stærkt et content-univers at Google ligeledes vil se din side som informativ og autoritær. På den måde kan der ligeledes skabes større synlighed i søgeresultaterne, som nævnt oppe under afsnit 3. Afsluttende ord

Som dette blogindlæg også påpeger, så har 2021 været et travlt år inden for organisk søgning. Vi har set utallige opdateringer som spam updates, core updates, Core Web Vitals og mange flere.

 

Timeline: SEO updates 2021

Google har ikke ligget på den lade side, og derfor ser vi også en masse nye tendenser, som der skal tages højde for, hvis man vil rangere højt i søgeresultaterne i 2022 og frem. 

Generelt må det siges at vi er på vej går en spændende tid i møde, hvor fokus på reel og troværdig information øges, og kampen mod misinformation vokser. Desuden peger de mange nye tiltag på, at vi er på vej mod en verden uden barrierer og en mere international søgeoplevelse.


Derudover er det ligeledes værd at bemærke at mange af de “SEO-tricks” der har eksisteret, så småt er ved at være fortid, idet Google hele tiden øger deres fokus mod reel troværdighed og information. I bund og grund betyder det at kvalitet af content kommer til at være alfa-omega i fremtiden. Det kan i alt sin enkelthed koges sammen til: Jo mere relevant, interessant og værdifuldt dit content er for brugeren, jo oftere vil det blive set. Det betyder ligeså, at der vil komme mere konkurrence omkring pladserne, og synligheden i SERP’en.

 

Hvis du mangler sparring eller rådgivning omkring disse nye tendenser, eller blot har et spørgsmål, er du velkommen til at kontakte mig direkte på mn@kynetic.dk, eller KYNETIC direkte på kontakt@kynetic.dk.

om forfatteren


Magnus sidder som Digital Marketing Specialist hos KYNETIC og har 4+ års erfaring inden for online og digital markedsføring, hvor han også har erfaring fra tidligere bureauer. Magnus sidder som Search Specialist med fokus på SEO, hvor han er med til at skalere store e-commerce, samt B2B virksomheder gennem brancheførende og datadrævede SEO indsatser.

FREMTIDENS DIGITALE VINDERE VÆLGER KYNETIC

Vi er anerkendt af en lang række glade kunder der har vækstet markant gennem et digitalt marketing samarbejde.

Vi er arkitekterne bag førende digital marketing setups
Digital markedsføring accelereret af data, automation & AI

Eneste bureau specialiseret i at opnå højere ROI ved at integrere AI og automation dybt i vores indsats

Dyb viden og indgående erfaring

+18 års erfaring fra en lang række af Nordens største og mest ambitiøse brands og virksomheder

Markedsledende resultater og cases

+200 ambitiøse vækstcases bag os fra både ind- og -udland med markant vækst af forretningskritiske KPI’er

Førende digital marketing konsulenthus

Højeste scorende Facbook Bureau i landet, Vinder af Nordic Search Awards for best resultater og et de hurtigst vækstende bureauer i Norden