Viden

CTR Guide: Øg jeres CTR i Google med 12 konkrete pro-tips

2019-09-27
Kristian Klynge
Kristian Klynge
Search Lead & Senior Specialist

Boost jeres CTR med topplaceringer der vækker opsigt 🚀

Når I har taget første del af kampen og Google har udvalgt jeres website til at rangere blandt de øverste på side 1, skal næste kamp tages op, nemlig kampen om clicks. På trods af at Google har vurderet jeres resultat som værende blandt de bedste søgeresultater ud af tusindvis af resultater, er I ikke i mål.

Fokus bør nu være at sikre så mange som muligt af de potentielle kunder, klikker på jeres søgeresultat frem for konkurrenternes.

Der er lavet flere studier som har undersøgt den forventelige CTR ved de forskellige placeringer på side 1. Når alt kommer til alt kan disse undersøgelser ikke bruges til særlig meget idet CTR er individuelt fra branche til branche. Med en topplacering kan der typisk forventes en CTR på 10-20%, men anbefalingen er at lave sine egne CTR-kurver baseret på egne data.

Vidste du at:

Når brugere af Google vælger jeres søgeresultat over konkurrenternes registreres det af Google som værende et relevant resultat som matcher den pågældende søgning. Sker dette gentagne gange og brugerne efter at have klikket ind på jeres søgeresultat bruger tid på websitet, indikerer det en god landingsside oplevelse, hvilket i endnu højere grad sender et signal til Google om at søgeresultatet er relevant.

En høj CTR efterfulgt af en god landingsside oplevelse er altså en indirekte rankingfaktor og kan dermed bidrage til højere organiske placeringer.

Hvad er CTR? 💥

CTR er forkortelsen for “click through rate” og dækker over andelen af brugere der klikker sig ind på jeres website ift. andelen af brugere der er eksponeret for jeres side. Begrebet anvendes både i forbindelse med organiske søgeresultater og PPC-annoncering som Google Ads og Facebook.

Udregningen er:

Klik / eksponeringer x 100 = CTR

Med 6 clicks ud af 100 eksponeringer, har du en CTR på 6%.

En høj CTR forbedrer forretningen markant 

CTR er en væsentlig metric der nemt kan forbedre jeres forretning med mange meter.

Forestil jer at I driver en online forretning der udbyder skoletasker og ligger øverst på Google ved søgningen ”skoletasker” med 12.100 månedlige søgninger. Jeres nuværende CTR ligger på 18%, hvilket giver 2.178 besøgende på månedsbasis. Med jeres konverteringsrate på 2% og en gennemsnitsordre på 500 kr., genererer dette keyword alene en årlig omsætning på +260.000 kr.

Øger I CTR med blot 5 procentpoint til 23% ved at implementere enkelte tips fra dette dybdegående indlæg, vil jeres årlige omsætning fra dette ene keyword i stedet genere +330.000 kr. Der er altså tale om en væsentlig forbedring som vil kunne mærkes på bundlinjen og netop dette indikerer vigtigheden i en høj CTR.

Første step i at opnå en høj CTR er naturligvis gode organiske placeringer, idet jeres søgeresultat ikke eksponeres i særlig høj grad hvis det befinder sig på side 2.  

Hvornår har I en god CTR?

Det oplagte spørgsmål er ”hvornår er en CTR god”, men der findes desværre ikke et entydigt svar. Der er mange faktorer der spiller ind i bedømmelsen af hvorvidt en CTR er tilfredsstillende eller ej.

Er der tale om bannerannoncering vil CTR typisk være under 1% idet internetbrugere har opbygget en solid immunitet overfor push annoncering pga. konstant eksponering.

Taler vi i stedet paid search er en CTR på 20-30% ikke urealistisk, som oftest opnås ved et granuleret SKAG annonceringssetup. Ved organiske placeringer er en CTR på mere end 5% typisk godt. Har I indtaget en topplacering vil jeres CTR typisk ligge mellem 10-20%.

Der kan dog være stor variation i CTR’en fra branche til branche, idet der er forskel på brugernes adfærd. Derfor er det umuligt at sige præcist hvilken CTR der kan forventes ved givne placeringer. Af den grund er det essentielt at tage udgangspunkt i egne CTR-kurver baseret på egne Google Search Console data, som giver et langt mere retvisende billede af CTR’en ved de forskellige placeringer på side 1 i netop jeres branche.

Hvordan øger I CTR? 📈

I arbejdet med at øge CTR kan der arbejdes med flere forskellige parametre; title-tag, meta-description, URL og rich snippets.

Title-tagget er jeres landingssides overskrift som kommer frem ved en søgning på Google. I ovenstående eksempel er title-tagget: ”Fremtidens Digital Marketing Bureau → KYNETIC”. Sidetitlen er det absolut første brugerne af Google ser og derfor er denne ultra vigtig at arbejde med. Tidligere har der været klare linjer hvad angår længde på title-tags, der har været 580 pixels svarende til omkring 60-65 tegn, men i dag varierer dette afhængigt at skærmstørrelse. Så hvordan udnytter man title-tagget mest optimalt? Ifølge Backlinko’s CTR undersøgelse har det faktisk en effekt ikke at udnytte alle tegn i title-tagget, da søgeresultater med 15-40 tegn har en 8,1% højere CTR sammenlignet med title-tags med færre eller flere tegn. Få de resterende tips blandt de 12 konkrete pro-tips nedenfor.

En meta-description er beskrivelsen i jeres søgeresultater som fremgår under overskriften når jeres søgeresultat vises i Google. I ovenstående eksempel er meta-description: ”Fremtidens digitale markedsføring accelereret af data, automation…” Google viser ca. 920 pixels svarende til omkring 160 tegn hvilket giver jer muligheden for at understøtte jeres title-tag og uddybe hvad brugeren kan forvente at finde på jeres website og dermed tease brugeren yderligere til at klikke videre. 

URL’er fremgår i jeres søgeresultater i Google og derfor bør disse være læsevenlige og hurtige at afkode. I tilfælde hvor URL’en indeholder keywordet som efterspørges, understreger det relevansen og har ifølge Backlinko’s CTR analyse baseret på 5 mio. søgeresultater, indvirkning med hele 45% på CTR.

Rich snippets er Google’s værktøj til jer, som ønsker at skille jer ud i SERP. Rich snippets giver jer muligheden for at tilføje ekstra informationer ved at markere elementer i HTML-koden. Typiske rich snippets er anmeldelser som herover, men kan også være billeder, events eller opskrifter. 

Det er desværre ikke muligt at lave en one size fits all meta data guide som virker optimalt på tværs af produkter, brancher og markeder. I stedet kan der med fordel drages inspiration fra top 3 søgeresultater inden for jeres keyword, dog altid med sandsynlighed for at det ikke er de samme elementer der vil forøge klikraten på jeres søgeresultater. Den mest optimale proces er den samme som ved stort set alt andet digital marketing, hvor der konstant bør testes på nye tiltag og derfor bør følgende proces anvendes: 1) opsæt 2) overvåg 3) evaluer 4) tilpas. Når det er sagt findes der en række konkrete tips som sandsynligvis vil forøge jeres CTR.


12 konkrete pro-tips til at booste CTR på organiske søgeresultater 🧠

 1. Frontload det primære keyword
 2. Sæt jer i brugerens sted
 3. Tal til følelser og brug power words med måde
 4. Brug USP’er der er bedre end konkurrenternes
 5. Brug tal og usædvanlige tegn
 6. Brug struktureret data
 7. Brug emojis i visse tilfælde
 8. Brug brandnavn, slogans og payoffs
 9. Opfordr til handling og brug psykologiske triggers
 10. Væk nysgerrighed
 11. Test budskaber vha. Google Ads
 12. Vær tilstede flere steder på side 1

Tip #1 Frontload det primære keyword

For at matche brugerens søgning og dermed få brugeren til at identificere sig med søgeresultatet, bør det primære keyword inkopereres i tile-tagget, gerne som det allerførste.

Her er 3 årsager til at det giver mening:

 • Det vækker opsigt: I den vestlige verden læser vi fra venstre mod højre og generelt er tendensen på nettet at brugerne scanner og hvis keywordet frontloades i title-tagget, er dette den første ting, som enhver potentiel bruger vil se. Udover at give opmærksomhed, giver det også tillid til at jeres landingsside er relevant for brugerens søgning.
 • Det kan være en “rankingfaktor”: Der findes en tese om at keywords tæt på begyndelsen af jeres title-tag kan have indflydelse på placeringer og alene af den grund bør I overveje at følge denne anbefaling.
 • Det kan resultere i relevante links: Links hvor keywordet er en del af ankerteksten er med til at understøtte relevansen og med frontloading af jeres keyword er der alt andet lige større sandsynlighed for at brugere henviser til jeres side med fokus på søgeordet. Dette kan resultere i flere søgeordsrige links – Tænk over det: Hvis jeres title-tag er: “CTR guide (2019) | Sådan øger I CTR i Google – [12 konkrete tips] 🙌” øges sandsynligheden for, at nogen linker til jer med udtrykket “CTR guide” som ankertekst.

Keywords i meta descriptions er ikke en direkte rankingfaktor, hvorfor der i stedet bør fokuseres på at skrive en fængende, sælgende og naturlig tekst. Det vigtigste keyword bør dog altid inkluderes, da Google typisk fremhæver brugerens søgning i, når det optræder i metabeskrivelsen.

Udover at inkludere jeres primære keyword, er det vigtigt at have sekundære søgeord, som forbedrer synligheden på long tail-keywords.

Tip #2 Sæt jer i brugerens sted

I arbejdet med at lave fængende meta data bør I sætte jer i brugerens sted. Sørg for hele tiden at have search intent for øje ved at klarlægge om der er tale om en informationssøgning, en navigationssøgning eller en transaktionssøgning.

Når det er klarlagt, kan behovet bag en søgning adresseres i meta data’en. Dette kan bl.a. gøres ved at anvende retoriske spørgsmål som fx: ”På udkig efter nye løbesko? Så besøg loebeforretningen.dk…”. Mere indirekte metoder er også anvendelige som fx ”Står du og mangler nye løbesko, så besøg loebeforretningen.dk…”. Det vigtigste er at brugeren kan se på søgeresultatet, at I har forstået behovet bag søgningen.

Alle ord i title-tagget skal typisk nøje overvejes idet antallet af tegn er begrænset til 60-65 karakterer. Dermed kan det være en udfordring at få plads til et spørgsmål i title-tagget, som ellers ifølge Brian Dean’s CTR studie, er en kæmpe fordel. Undersøgelsen viser nemlig at title-tags indeholdende spørgsmål, gennemsnitligt har en CTR på 14,1% højere end søgeresultater uden.

Tip #3 Tal til følelser og brug power words med måde

Når først I har fanget brugerens opmærksomhed med jeres søgeresultat, handler det i høj grad om at fastholde opmærksomheden. Til dette kan sprogbruget have en stor indflydelse, hvor der med fordel kan anvendes følelsesladede og storslåede ord i meta data’en. Backlinkos CTR-analyse viser at følelsesladede title-tags som enten har en negativ eller positiv stemning har en 7,3% højere CTR kontra neutrale titler. Hvad analysen også viser er, at brugen af power words giver en 13,9% lavere CTR sammenlignet med title-tags uden. Der er altså tale om en balance, hvor kommercielle clickbait ord som “ultimative”, “bedste”, “skarpe”, “tilbud”, “billige”, “vanvittige” mv. skader CTR og hvor følelsesmæssige title-tags der ikke ligner clickbait omvendt booster CTR. Så er det muligt at lave følelsesmæssige title-tags der ikke bruger power words? 😉

Tip #4 Brug USP’er der er bedre end konkurrenternes

Når brugere af Google scanner søgeresultaterne i SERP er det typisk en kæmpe fordel at have bedre USP’er end konkurrenterne. Tilbyder I fri levering eller gratis returnering kan det med fordel angives i meta data’en.

Derfor start altid med at undersøge landskabet inden for det keyword du optimerer mod, for at sikre I som minimum matcher USP’erne hos konkurrerende sider.

Tip #5 Brug tal og usædvanlige tegn

Tal og udsædvanelige tegn er endnu en metode til at skille sig ud og til at skabe blikfang.

 • Brug tal som fx 2019 eller 17%. Tal bryder med de mange bogstaver og vækker opsigt.
 • Brug udsædvanelige tegn og symboler som fx ⇒ | # ! » ✓ ➤ for at tiltrække ekstra opmærksomhed. Brugen af korte sætninger adskilt af tegn som f.eks. pipe eller pile gør title-tagget mere læsevenligt og hurtigere at afkode, hvilket øger CTR sammenlignet med title-tags der består af én lang sætning.
 • Brug parentes som fx (2019) og [20.000 varenumre] til at indramme vigtige budskaber.
 • Brug store bogstaver i begrænset omfang til at illustrere fx glædesudbrud som fx ”WAUW!”

Tip #6 Brug struktureret data

Struktureret data (rich snippets) er kundeanmeldelser, produktinformation, billeder og anden information fra jeres site, som hentes ud i søgeresultatet ved at bruge schema markup. Denne information hjælper Google til bedre at forstå jeres indhold og giver jer en unik mulighed for mere iøjnefaldende søgeresultater. En hyppigt anvendt rich snippet er anmeldelser i søgeresultatet der skaber blikfang. Rich snippets er dog ikke kun anmeldelser. Det kan også være hhv. lagerstatus og pris som eksemplet nedenfor. Google er dog med tiden blevet mere opmærksomme på manipulerende rich snippets, hvilket gør implementeringen heraf mere kompliceret end tidligere.

Endnu et eksempel på hvordan rich snippets kan anvendes findes herunder, hvor der i høj grad er implementeret rich snippets i det ene søgeresultat sammenholdt med et andet som ikke gør brug af det. Hvilket ville I klikke på?

Tip #7 Brug emojis i visse tilfælde

Google viser ikke altid emojis, men i tilfælde af de gør skaber det et enormt blikfang som vil forøge jeres søgeresultats CTR. Emojis bør naturligvis ikke stå alene i title-tags, men kan i stedet anvendes som separator ligesom tegn og symboler. Udvælg de emojis som passer til jeres søgeresultater og som andre har held med at bruge, idet ikke alle emojis godkendes af Google.

Læg mærke til hvor meget blikfang emojis skaber i SERP herunder:

Tip #8 Brug brandnavn, slogans og payoffs

Har I et stærkt og velkendt brand, kan det have positiv indflydelse på CTR at tilføje brandnavnet til jeres title-tags. Brugen af brand i meta data kan især have en effekt, hvis I befinder jer i en branche med høj genkøbsfrekvens, da brugere typisk er mere tilbøjelige til at besøge en side de allerede kender.

Er I ikke de heldige indehavere af et velkendt brand, kan det omvendt være spild af god plads i title-tagget. Dog kan inkludering af brandnavn være med til at forbedre jeres brand.

Tip #9 Opfordr til handling og brug psykologiske triggers

For at opfordre læseren til at foretage en handling kan der med fordel anvendes bydeform og CTA som fx ”se”, ”find”, ”læs”, ”køb”, ”bestil” mv. for at trigge brugeren til at gøre som du ønsker. Yderligere kan der gøres brug af psykologiske triggers som fx:

 • Spar penge med disse 5 tips
 • Kom i dit livs form på 30 dage med denne ultimative guide
 • Hele 30% har ingen ulykkesforsikring – Derfor er det dumt…
 • Kun 2% dropper uddannelsen

For at få læseren til at tage handling med det samme kan urgency inkluderes i meta data’en med fx ord som ”nu”, ”her” mv.

Tip #10 Væk nysgerrighed

I arbejdet med at skabe en høj CTR er det en fordel hvis det kan lykkedes jer at vække nysgerrighed hos læseren. Dette kan bl.a. gøres ved at beskrive jeres store udvalg eller lignende. Det er dog vigtigt at søgeresultatet stemmer overens med hvad brugeren kan forvente at finde på siden for at undgå en høj boucerate. I bør naturligvis ikke skrive at I forhandler et kæmpe udvalg af Nike løbesko til mænd, hvis det ikke er tilfældet. Omvendt kan det være en fordel ikke at røbe for meget, idet der ikke er nogen grund til at klikke hvis svaret findes allerede i jeres søgeresultat. I stedet kan I ved at vække nysgerrighed være mere tilbøjelige til at løbe med besøget.

Tip #11 Test budskaber vha. Google Ads

Et pro-tip er at teste jeres CTR-hypoteser med Google Ads søgeannoncer. Er I usikker på om det er ”fri fragt” eller ”hurtig levering” der giver den højeste CTR, så opsæt en A/B splittest hvor hver af ovenstående ord inkluderes og evaluer og tilpas jeres organiske søgeresultat så snart I har valide data til at træffe beslutningen.

Vi har tidligere testet ovenstående USP’er mod hinanden for en kunde, hvor konklusionen var at ”fri fragt” gav højest CTR, hvilket fra et SEO-mæssigt perspektiv imidlertid var yderst interessant information, som efterfølgende blev inkorporeret i organiske søgeresultater.

Tip #12 Vær tilstede flere steder på side 1

Arbejder I med SEO samtidig med annoncering på Google, kan det have en væsentlig effekt på jeres CTR at være tilstede både blandt de betalte søgeresultater og de organiske søgeresultater på side 1. Sammenlagt giver det en højere CTR og effekten heraf er typisk større end blot summen af de to klikrater. Med eksponering både blandt betalte resultater og organiske resultater viser undersøgelser at effekten heraf kan være mere end 100% kontra eksponering kun et af stederne.

Kom i gang med at booste jeres CTR ⭐

Med kendskab til ovenstående 12 avancerede pro-tips har I de bedste forudsætninger for at øge jeres CTR og dermed forbedre jeres forretning markant. Vigtigt at huske er at der ikke findes en skudsikker løsning til forbedret CTR, men hvis ovenstående tips implementeres vil sandsynligheden for en høj CTR alt andet lige være forbedret.

Skal vi hjælpe med at vækste jeres forretning?

Hos KYNETIC er vi langt mere end et SEO bureau. Vi er en af Nordens førende digitale performance bureauer stiftet på baggrund af +100 vækstcases og mere end 15 års erfaring med at hjælpe ambitiøse virksomheder med at vinde deres branche.

Har I brug for rådgivning eller sparring omkring jeres marketing indsats? Så kontakt os i dag på tlf. 71 740 720 eller på kontakt@kynetic.dk, og lad os hjælpe jer med at vækste jeres forretning.

om forfatteren


Kristian er Search Lead og Senior Specialist hos KYNETIC og er med sine +7 års erfaring inden for paid media og search marketing ekstremt dygtig til at skalere ecommerce og B2B virksomheder igennem brancheførende performance marketing. Kristian har rigtig mange af vores større kunder i sin track record efter +5 år i huset og er tidligere belønnet med sejren til Nordic Search Awards for den bedst eksekverede marketing kampagne i Danmark.

FREMTIDENS DIGITALE VINDERE VÆLGER KYNETIC

Vi er anerkendt af en lang række glade kunder der har vækstet markant gennem et digitalt marketing samarbejde.

Vi er arkitekterne bag førende digital marketing setups
Digital markedsføring accelereret af data, automation & AI

Eneste bureau specialiseret i at opnå højere ROI ved at integrere AI og automation dybt i vores indsats

Dyb viden og indgående erfaring

+18 års erfaring fra en lang række af Nordens største og mest ambitiøse brands og virksomheder

Markedsledende resultater og cases

+200 ambitiøse vækstcases bag os fra både ind- og -udland med markant vækst af forretningskritiske KPI’er

Førende digital marketing konsulenthus

Højeste scorende Facbook Bureau i landet, Vinder af Nordic Search Awards for best resultater og et de hurtigst vækstende bureauer i Norden