SEM

SEM - Search Engine Marketing

Som et af landets førende digitale bureauer, hjælper vi virksomheder med at vækste deres forretning gennem intelligent annoncering i søgemaskinerne. Ved at matche potentielle kunders efterspørgsel med relevant annoncering, løfter vi potentialet og øger ROI.

Retargeting og custom intent, for at konkretisere og præcisere
Match jeres kunders efterspørgsel med relevante annoncer og kampagner
Ingen siloer, fuld transparens, højere relevans, mindre støj og større afkast
Hvad arbejder vi med

Intelligent Serach Engine Marketing

Vi driver nogle af landets største og mest effektive SEM setups i store høj-kompetitive brancher og små niche-brancher. Med vores hold af nogle af branchens dygtigste SEM-specialister, kombineret med vores kompetencer inden for data, automation og machine learning, hjælper vi ambitiøse virksomheder med at få det maksimale ud af deres marketing-budgetter og vinde deres brancher.

På tværs af markeder, produkter og landegrænser hjælper vi med skabe øget synlighed, trafik og konverteringer med Google Ads og Microsoft Ads annoncering. Vi gør brug af vores brancheførende SKAG Hybrid framework, hvor vi kombinere et meget granuleret setup med automatisering, hvorfor vi både kan få mere ud af budgetterne og opnå højere relevans, hvilket ultimativ giver et bedre afkast.

Gennem Google Ads og Bing Ads annoncering accelereret af data, automation og machine learning, hjælper vi virksomheder med at:
Øge omsætning og ROI

Skabe flere og mere relevante leads

Styrke brand og produktkendskab

Indsamle flere permissions

Til det har vi udarbejdet vores eget SEM og Google Ads framework, som vi følger metodisk. Uanset annonceringsform, har vi i KYNETIC altid skarpt fokus på at skabe maksimal relevans og værdi gennem en AI og datadreven tilgang.

Fremtidens digitale vindere vælger KYNETIC

Vi er anerkendt for vores digitale marketing af en lang række glade kunder baseret på samarbejder og vækstcases hvor SEM har været en central del af indsatsen.

vordan arbejder vi med

SEM automation & AI

Vi anvender kunstig intelligens i vores arbejde med SEM, dels for at spare vores kunder for tid forbrugt på konsulenttimer med dataanalyse og dataforståelse, og dels for at skabe mere effektiv markedsføring, baseret på komplekse sammenhænge. På baggrund af datasæt, kan vi forudse mønstre og adfærd, der leder til en mere kvalificeret indsats.

I KYNETIC rådgiver vi jer om, hvilke annoncemuligheder og annonceringsformer, der bør fokuseres på, og således skaber de bedste resultater for jeres forretning. Med udgangspunkt kunderejsen, kortlægger vi forretningskritiske touchpoints, og sørger for at understøtte disse med Google Ads, så vi kan opnå Maksimal ROI med et automatiseret Google Ads setup.

I Google Ads og DoubleClick bruger vi kunstig intelligens til predictive analytics, og får dermed kvalificerede forslag til:

Bedre annoncetekster og CTA

Mere præcis målretning

Automatiseret rapportering

Intelligent og automatiseret budstyring baseret på forretningsmål

Gennem et automatiseret setup styret af scripts, sikrer vi bl.a. at jeres annoncer vises på de ønskede placeringer på de ønskede tidspunkter med det optimale budskab og uden unødvendig høje klikpriser.

 

Er der specifikke dage eller tidspunkter på dagen, hvor potentielle kunder oftere konverterer? Er konverteringsraten højere inden for visse typer af søgninger end andre? Er der forskel på hvor ofte brugere konverterer på forskellige enheder?

 

Det er nogle af de faktorer, som I som e-handelsvirksomhed bør tage højde for i jeres annoncering, og som vi hjælper vores kunder med at identificere gennem dataanalyse, samt styre gennem intelligente scripts.

 

Dermed spilder vi ikke konsulenttimer på mikro-optimeringer, som kan håndteres hurtigere, smartere og med bedre afkast gennem AI, men fokuserer i stedet på at sikre maksimal relevans og værdi.

Indsigt i

Forskellen på SEO & SEM

SEM differentierer sig fra SEO ved at være betalt annoncering, som fungerer ud fra et auktionsprincip. Det betyder at jeres virksomhed kun betaler for de klik og den trafik, som sender besøgende til jeres website.

Ifølge Google Research står de tre øverste annoncer i Googles søgeresultater på søgninger af kommerciel karakter, herunder produktsøgninger, for ca. 40% af det samlede antal klik. Som e-handelsvirksomhed er det forretningskritisk, at have fokus på SEM, hvis I vil være synlige i markedet og nå ud til flest mulige potentielle kunder.

 

Hvorfor så ikke bare investere i at øge den organiske trafik gennem SEO i stedet for at afsætte marketingbudget til SEM? Den ene disciplin erstatter ikke den anden – SEM supplerer SEO, og omvendt. Vores erfaringer viser, at en omnichannel tilgang til digital marketing med fokus på alle marketingkanaler skaber de klart bedste resultater. Læs mere om hvordan vi arbejder med SEO.

 

Virksomheder som arbejder med Google annoncering vises fortsat i de organiske søgeresultater. Google Ads er derfor ikke en erstatning for jeres virksomheds eksisterende synlighed i Google, men derimod en mulighed for at være synlige både blandt de organiske placeringer, samt i toppen af søgeresultaterne som betalt annonce, og dermed potentielt generere endnu mere relevant trafik til jeres website.

 

Der er adskillige styrker ved annoncering vha. Google Ads. Først og fremmest betaler I som virksomhed kun når en bruger besøger jeres website, og ikke bare for eksponeringer. I betaler derfor ikke bare for synlighed, men derimod for trafik. Samtidig har I mulighed for ikke kun at annoncere direkte i Googles egen søgemaskine, men også på relevante websites, mobilapps samt på YouTube. Google besidder enorme mængder data omkring kunder, adfærd, website performance mm., og har nu for alvor sat strøm til disse data, med fokus på AI.

 

Hos KYNETIC optimerer vi Google Ads konti, kampagner og annoncer, så vores kunder betaler for relevant trafik, der konverterer og understøtter forretningen. Med andre ord, holder vi skarpt fokus på ROI. Det gør vi ved at matche jeres kunders efterspørgsel med relevante annoncer, som forventningsafstemmer og tiltrækker nye kunder.

Med Google Ads annoncering skaber vi relevant synlighed på tværs af:

Googles søgeresultater og søgepartmers websites (SERP)

Googles Displaynetværk (dynamiske bannere)

YouTube (video og pre-roll)

Google Shopping (produktannoncer)

Indsigt i

Personaliseret annoncering

Som e-handelsvirksomhed handler det om, at være skarp på at forstå den enkelte brugers intention med deres søgning, og imødekomme denne efterspørgsel med så relevante annoncer som muligt.

Personaliseret annoncering målrettet potentielle kunder baseret på konkrete søgninger. Med Search Ads annoncering har I som virksomhed mulighed for at få vist tekstbaserede annoncer direkte i Googles søgeresultater, når potentielle kunder foretager en relevant søgning.

 

Hos KYNETIC har vi specialiseret os i at arbejde med annoncering på Googles søgenetværk med udgangspunkt i et avanceret personalisering setup. Ydermere sørger vi hele tiden for at optimere setuppet på baggrund af data, så annonce budskaber altid er skræddersyet den enkelte søgning, så kommunikation og efterspørgsel matcher hinanden og dermed skaber mest mulig relevans.

 

Udover de typiske tekstannoncer er videoannoncering er et must i et moderne digital marketing setup, både til at øge kendskabet til jeres brand blandt potentielle kunder, samt til at vækste jeres forretning gennem promovering af jeres produkt eller service.

 

Gennem Google Ads er det muligt at opsætte videoannoncering både på YouTube og i mobilapps. Med videoannoncer kan I skabe større efterspørgsel og større bevidsthed omkring jeres forretning, og ligesom med Search Ads betaler I kun for de eksponeringer som resulterer i konkret trafik. 


Det er også muligt at annoncere ved hjælp af display annoncering, som skaber øget synlighed med intelligent bannerannoncering på websites og i apps. Kendskabet til display annoncering er hos mange virksomheder minimal, selvom metoden kan benyttes til både at skabe awareness og generere leads og konverteringer. Hos KYNETIC anvender vi adskillige typer af forskellige platforme til digitalt medieindryk og bannerannoncering, hvilket giver mulighed for både mere synlighed samt mere relevante eksponeringer og klik.

Indsigt i

Google Shopping

Med Google Shopping annoncer vises produkter direkte i søgeresultaterne, med bl.a. produktnavn, billede og pris. Det foregår igennem Merchant Center, hvor Google henter produktinformationer via et XML-feed fra jeres CMS, PIM etc.

Udover at skabe større synlighed med tekst-, video- og bannerannoncer, arbejder vi også med Google Shopping for vores Ecommerce-kunder på både B2B og B2C markedet. Google shopping gør det muligt at få vist konkrete produkter direkte i Googles søgeresultater. 

 

Modsat de øvrige annoncetyper i Googles søgeresultater, vises Shopping Ads på baggrund af produktdata, fremfor en liste af  søgeord. Med udgangspunkt i disse data, segmenterer vi produkterne ud i særskilte Shopping-kampagner, baseret på jeres varegruppers respektive avancer, og maksimerer dermed afkastet af jeres annoncekroner.

 

Vi opretter automatisk synkronisering, så produktdata altid er aktuelle, og ingen annoncekroner går til spilde pga. forældede priser og udgåede produkter. Google Ads byder på en bred palette af muligheder, og det er derfor afgørende at prioritere de annonceringsformer, som understøtter jeres forretning. Læs mere om Google Shopping annoncering her.

Hvordan arbejder vi med

Datadrevet & målrettet annoncering

Uanset hvilke typer Google annoncering I vil fokusere på i jeres digitale marketing setup, er det vigtigt at tænke besøgs- og adfærdsdata ind i jeres målretning, så I sikrer at budgettet bruges på at nå ud til så mange potentielle kunder som muligt.

I stedet for at skyde med spredehagl, benytter vi hos KYNETIC en datadreven tilgang, så vi hjælper jer målrettet og præcist. Vi bruger værktøjer som bl.a. retargeting og custom intent, for at konkretisere og præcisere, hvem og hvilke, jeres annoncer skal ramme. 

Retargeting handler om, at målrette ens annoncering mod brugere, som allerede har besøgt jeres website. Mange e-handelsvirksomheder har et kendskab til retargeting og de fleste digitale bureauer har fokus på det, men retargeting er i dag andet og mere end bare at henvende sig til samtlige tidligere besøgende med det samme budskab.

 

Custom intent er et andet værktøj til adfærdsbaseret målretning, som er uundværligt for langt de fleste e-handelsvirksomheder. Med custom intent i Google Ads kan I målrette jeres annoncer baseret på brugere, som har udvist en specifik adfærd.

Det kan eksempelvis være brugere som har efterspurgt et produkt eller en service, har udvist en adfærd der har relation til jeres forretning, eller har besøgt en af jeres største konkurrenters websites. Hos KYNETIC er vi specialister i adfærdsbaseret målretning, og har hjulpet adskillige brancheførende virksomheder med at nå ud til endnu flere potentielle kunder på baggrund af deres aktivitet.

Indsigt i

Bing Ads services

Hos KYNETIC anvender vi adskillige forskellige platforme til digitalt medieindryk og bannerannoncering. Microsoft pendant til Googles annonceringsplatform, Microsoft Ads, har både mange muligheder og ligheder.

Microsofts pendant til Googles annonceringsplatform hedder Microsoft Ads. De to platforme har mange ligheder, og auktionsprincippet gør sig også gældende her. Dog bruger kun ca. 8% af danske internetbrugere, søgemaskinen fra Microsoft fremfor Google, hvor markedsandelen i USA nu har rundet 33%.

 

Annoncører har dog den fordel, at klik priserne stadig er markant lavere i Bing Ads, i kraft af at konkurrencen ikke er lige så markant som i Google-regi. Samtidig er efterspørgslen for Bing dog støt stigende, og det er derfor relevant for de fleste virksomheder, også at annoncere her. Ikke som erstatning til Google Ads, men derimod som et supplement. Microsoft Ads giver adgang til attraktive services og råder over flere af de største medieportaler og søgemaskiner, herunder MSN, Yahoo, Xbox, Windows og Skype. 

 

Med adgang til nogle af de mest populære medieportaler og enheder, samt en annonceringsplatform, der tilbyder en stor grad af funktionalitet, automatiseret budstyring og målretning, anbefaler vi derfor ofte at inkludere Bing som kanal i jeres digitale marketing strategi.

eksperter

Danmarks førende eksperter hjælper jeres virksomhed med at skabe resultater

+18
års erfaring med digital marketing
+200
vækstcases er grundlag for vores erfaring
data-drevet marketing

Vi får typisk 20-50% mere ud af jeres budgetter

Se alle fordelene
Søgemaskineoptimering

Typisk

25%

bedre rankings

SEM, PPC og social Ads

Typisk

30%

højere ROAS

RTB, display og medieindryk

Typisk

35%

øget awareness

Digital marketing strategi

Typisk

50%

højere ROI