Viden

9 årsager til at kunstig intelligens skaber bedre marketing

2018-08-31
Kasper Ebsen
Kasper Ebsen
CEO, Partner & Senior Consultant

9 årsager til at kunstig intelligens er vigtig for fremtidens digitale marketing strategi

Lad os indlede med et lille tankeeksperiment.

Forestil dig en verden, hvor mennesker bruger teknologi, maskiner og kunstig intelligens, til at gøre vores hverdage lettere, kurere sygdomme, innovere brancher, optimere alverdens produktioner, demokratisere viden, hjælpe milliarder af mennesker med at kommunikere og gøre det nemmere at finde de rette informationer, når og hvor vi vil. Sådan er det den dag i dag.

Ved hjælp af teknologi, i form af maskiner, informationsvidenskab, kunstig intelligens og robotter, er vi mere innovative end nogensinde før, menneskers levevilkår forbedres hurtigere end nogensinde før og aldrig har vores samfund udviklet sig hurtigere. 

Forestil dig så samme verden, hvor vi fjerner teknologien. Teknologien der skaber mere velstand, mere lighed og bedre vilkår for os alle sammen. Forestil at vi lever som i stenalderen, dør som 30-årige, har ikke adgang til viden, kan ikke kommunikere på tværs af landegrænser, internettet er erstattet af bøger og langt de fleste problemer må forblive uløste, da vi ikke har computerkraften til at løse dem.

Med alt skelsættende teknologi er der kritikere. Saglige kritikere, der forsøger at forstå sammenhæng mellem mennesker og teknologi, og kritikere der forsøger at bremse udviklingen typisk på baggrund af egne interesser. Sidstnævnte er årsagen til denne artikel

Kort tid efter KYNETIC gik i luften, som verdens første digital marketing bureau drevet af kunstig intelligens, skrev en konkurrent et blogindlæg om hvorfor AI ikke fungerer i marketing. Naturligvis fordi de ikke selv har det fokus. I stedet for at fokusere på deres egen forretning, fokuserer de på os – den nye dreng i klassen. 

Det skal de have lov til. Men agendaen er tydelig, indsigten er begrænset og budskabet mudret. Det kan de fleste virksomheder nok også se – ellers er de desværre blevet vildledt.

Derfor vil vi i det her indlæg gå i dybden med hvorfor kunstig intelligens kommer til at skabe bedre, mere relevant og mere effektiv marketing, og hvorfor nogle af verdens største og dygtigste virksomheder i disse år investerer tungt i at kombinere kunstig intelligens med marketing. Som Axel Steinman, Vice President for Bing hos Microsoft siger:

“AI will dramatically change marketing”

Axel Steinman
Vice President hos bing

Men inden vi går et spadestik dybere og ser på hvad AI kan gøre for at skabe bedre marketing, lad os så lige definere hvad kunstig intelligens er, så konteksten og begreberne er på plads.

Hvad er kunstig intelligens?

Grundlæggende kan vi dele kunstig intelligens op i 3 områder: Artificial intelligence, Machine learning og Deep learning:

Artificial intelligence

John McCarty, som vi blandt andet har hængende indrammet på vores kontor i Aarhus, grundlagde i 1956 en arbejdsgruppe der skulle arbejde med ”tænkende maskiner”. Deres research skulle undersøge tesen om at alt læring og intelligens, kunne beskrives så præcist at en maskine kunne simulere det. Det var fødslen til den kunstig intelligens vi kender i dag. Kunstig intelligens er grundlæggende intelligens, udført af en computer, der løser en opgave, der normalt kræver menneskelig intelligens, tæt på optimalt. Det kan være opgaver som inkluderer visuel perception, talegenkendelse, beslutningstagen, semantisk forståelse, sprogforståelse, konsekvensberegninger og meget mere. 

Machine learning

Machine learning eller maskinlæring om man vil, er en sub-gren under kunstig intelligens, er evnen til at en computer lærer uden at den får fortalt præcist hvad den skal gøre. Det vil sige at machine learning grundlæggende er algoritmer der kan behandle data, lære fra dataene og derfra bruge dem til enten at tage en beslutning eller en forudsigelse. Mange værktøjer og softwares der den dag i dag gør brug af kunstig intelligens, bruger reelt set machine learning.

Deep learning

Deep learning er den seneste evolution af kunstig intelligens og ligesom machine learning en subgren under artificial intelligence. Deep learning er inspireret af strukturen og formen af den menneskelige hjerne, hvor millioner af neuroner er forbundet til hinanden.

I deep learning emulerer man det ved at lave såkaldte neural nets, som består af tusindvis eller millioner af nodes, som der sendes data igennem i én retning. Dog kan disse nodes også være forbundet i lag, så en node kan både modtage data fra flere nodes under den og sender så data videre til flere nodes over den. Det nederste lag i det neurale net, som kaldes the input layer, fødes så med ubehandlet data og mens dataene flyder igennem noderne, transformeres dataene så de er væsentligt ændret når de kommer ud. Et sådan neural net skal naturligvis trænes og det sker ved at der løbende justeres på algoritmerne i noderne. Dvs. at deep learning reelt set er machine learning på steroider.

Når der arbejdes med kunstig intelligens, vil det derfor i visse tilfælde være tale om machine learning og andre gange deep learning. Fælles for begge er at det er grene under den store paraply kaldet kunstig intelligens, som også oftest bruges som den generelle fortegnelse.

I KYNETIC bryder vi vores arbejde med kunstig intelligens ned i fire hovedområder for hvad vi bruger kunstig intelligens til i en digital-marketing kontekst. Det kan du læse mere om i dette indlæg.

Men inden vi kommer til de 9 årsager til hvorfor kunstig intelligens gør marketing bedre, kan vi så slå følgende 5 ting på plads:

1. AI og marketing hænger tæt sammen.

Både Google, Microsoft, IBM arbejder i dag intensivt med at implementere kunstig intelligens i deres teknologi – og det gør de naturligvis ikke uden grund. Det samme gør vi hos KYNETIC. Vi er dybt specialiseret i digital markedsføring og tænker samtidig brugen af kunstig intelligens ind i alle grene af vores marketingmix, fordi det ganske enkelt skaber mere relevans, bedre resultater og et vigtigt fokus på går forrest i vores vision om at være en ledestjerne for digital markedsføring her i Europa.

 

2. Marketing er en kombination af vores viden og håndværk, samt brugen af teknologi.

Vi skelner derfor mellem klassiske digital marketing bureauer og et digital marketing bureau som os, hvor vi bruger teknologien til at skabe bedre og mere relevant markedsføring. Eksempelvis ved vi at computerne er er i dag markant bedre til at lære end os mennesker og det sætter vi i spil når vi arbejder med vores kunders marketingstrategier:

“Today, computers can learn faster than humans, e.g., (IBM’s) Watson can read and remember all the research on cancer, no human could,” says Maital. “With deep learning, Watson can also solve a problem, for example, how to treat a rare form of cancer — and it has done so. So in that sense, computers can be smarter than humans.” Kilde.

 

3. Data er nødvendigt!

Data er i dag så demokratiseret og tilgængelig for stort set alle virksomheder, at alle virksomheder har mulighed for at arbejde med digital markedsføring, hvor der også gøres brug af kunstig intelligens. Og data behøver nødvendigvis heller ikke være perfekte.

Vi vil hellere ramme plet 4 ud af 5 gange, end slet ikke ramme plet. Dvs. kunstig intelligens og arbejdet med eksempelvis behandling af big data, gør at vi kan ramme en bruger hyper præcist med et budskab – i den rette tid, sted og kontekst – men ca 10-20% af tiden vil der typisk skydes ved siden af. Det vigtige er dog, at der 80% af tiden rammes langt mere præcist end uden brug af teknologien. Det kan sammenlignes med Teslas mission om selvkørende biler, hvor de gør brug af kunstig intelligens og et neuralt netværk (kunstig intelligens). Ja, de kan ikke forhindre at folk stadig vil dø i trafikken, men deres biler kan mindske fatale uheld med op til 90%. Dvs. en faktor 10. Prøv at overfør det til jeres marketingstrategi.

 

4. Kunstig intelligens er meget mere, og alt for vigtigt til, at blive kaldt for ”buzz”.

Typisk sætter vi mennesker især teknologiske områder i bås som værende buzz, hvis vi enten ikke forstår det til fulde eller finder det skræmmende og irriterende. Det er naturligvis ærgerligt, når kunstig intelligens, i de rette hænder, for alvor kan ændre noget og hjælpe mange virksomheder. Det har Google, som en af verdens største virksomheder, indset og tænker i dag AI first i alt hvad de foretager sig eller som det beskrives i denne artikel:

“Artificial intelligence will certainly change the marketing world, but as we know, change does not have to be a bad thing. AI will allow marketers to create more educated, personalized campaigns to reach consumers, all while viewing their work through a big-picture focus that will allow them to be more creative. That is how the biggest gains possible will be captured through AI.

 

5. Kunstig intelligens er ikke perfekt og er ingen magic-bullet.

Vi tror ikke på at kunstig intelligens skal erstatte os mennesker, da vi både besidder kreativitet, intuition og følelser, som også er vigtige for marketing. Men omvendt tror vi på, at vi ved at mestre kunstig intelligens i en marketing kontekst, kan vi skabe bedre marketing og bedre resultater for vores kunder. Og det leder så til spørgsmål; hvordan kan kunstig intelligens så bruges til bedre marketing? Jo lad os se på 9 grunde til hvordan og hvorfor:

9 grunde til kunstig intelligens skaber bedre (digital) markedsføring

1. AI vil vækste profit på tværs af brancher

AI kan vækste produktiviteten og profit med op til 84% frem mod 2035 og gennemsnitligt 38% på tværs af de 16 største industrier/brancher, hvilket vil ske både direkte i form af implementering i eksempelvis produkter og produktionsapparat, som indirekte via teknologi på tværs af brancher. Derfor vil virksomheder der hurtigere omfavner brugen af kunstig intelligens i eksempelvis deres marketing, kunne opnå en konkurrencemæssig fordel, der kan måles på top- og -bundlinjen.

 

2. Få mere ud af annonceringsbudgetterne med kunstig intelligens

Online annoncering bliver dyrere og dyrere. Eksempelvis er klikpriserne i Google Ads (tidligere AdWords) mere end fordoblet på få år og prisen for visninger på Facebook er ligeledes steget markant på kort tid. Samtidig er Det gør at kampen om synligheden online er blevet væsentligt hårdere. Men software der gør brug af kunstig intelligens i form af RTB, bedre målretning, bedre budstyring og adfærdstracking, er det muligt at få mere ud af sine annonceringskroner.

 

3. AI hjælper med at spilde færre penge

Som pendant til punkt 2 og at få mere ud af annonceringsbudgetterne, kan kunstig intelligens i marketing-regi også bruges til at spilde færre annoncekroner. Eksempelvis er gennemsnitligt mere end 70% af Google Ads budgetter spildte, hvilket både algoritmer og systemer kan hjælpe med at nedsætte drastisk, da vi mennesker ikke kan behandle tusindvis af data af gangen og on-the-fly optimere ud fra disse input.

 

4. Kunstig intelligens skaber større indsigt

Når vi arbejder med marketing i KYNETIC, kombinerer vi godt digital marketing håndværk med data og kunstig intelligens. Disse data har som sådan ikke noget med intelligens at gøre, men behandlingen af dem har. I et klassisk BI-system eller eksempelvis Google Analytics, vil vi mennesker typisk lede efter mønstre, som vi ønsker at finde. Det vil sige som udgangspunkt er biased. Med kunstig intelligens eksempelvis via IBM Watson er det muligt at identificere mønstre, eller clusters i BI-terminologi, på baggrund af maskine identificere de mest relevante mønstrer for din forretning og dermed opnå en større, mere valid og ikke mindst hurtigere indsigt end ellers.

 

5. AI gør det muligt at få mere ud af jeres data

De fleste virksomheder høster kun en lille del af værdien, der kan findes i deres data, på trods af at de har massevis af data tilgængelig, som kan bruges til at skabe, skalere og vækste på baggrund af indsigten. Som McKinsey beskriver:


“Recent advances in robotics, machine learning, and AI are pushing the frontier of what machines are capable of doing in all facets of business and the economy”


Så på trods af vi endnu ikke har computere der er lige så komplekse som vores hjerner, har vi for lang tid siden overhalet vi menneskers evner til at håndtere informationer, se mønstre og lære.

6. Maskinen tager mindre fejl

I forlængelse af punkt 5, medfører den enorme computerkapacitet også vi med AI kan undgå en masse menneskelige fejl. Et eksempel kan være et nyhedsbrev med nogle bestemte produkter, som du sender til en målgruppe du mener er relevant for disse produkter, men hvis brugeres adfærd, viser at personen er interesseret i noget helt andet, rammer du ved siden af.

Et andet eksempel kan være en SEO-indsats. Du kigger alene på rankings og trafikvolumen og afgøre hvilke nye landing pages du vil skrive. Med intelligente systemer, som behandler en lang række flere data såsom CTR, konkurrence, relaterede søgetermer og deres volumener mm, får du et andet billede.

 

7. Personalisering baner vejen for mere relevant marketing

I marketing-regi stræber vi oftest efter at opnå højere relevans, hvorfor vi gør brug af data omkring målgruppen i form af demografi, segmentering, psykografi og adfærd. Og det kan med kunstig intelligens omsættes til personaliseret marketing eller bare personalisering om man vil.

Og netop personalisering består som oftest af det der kaldes predictive recommendations, som analyserer brugerens adfærd, sammenligner den med andre brugeres adfærd, finder ud af hvad lignende brugere engagerer med og viser så dette indhold eller produkter. Det kan både benyttes på et website, i annoncering og i nyhedsbreve og den typiske effekt er en vækst i indtjening på mellem 10 og 30%, som McKinsey også beskriver i dette indlæg.

 

8. Adfærd er vigtigere end segmenter

Antallet af online touch points er steget markant til mellem 7 og 13 interaktioner og anskues hele kunderejsen, både offline og online, skal en forbruger berøre et brand hele 56 gange i vejen fra inspiration til endelig køb. Derfor er det også vigtigere end nogensinde før at forstå kunderejse og ramme brugerne i kunderejsen.

Kobles det med at vi som mennesker bliver mere og mere individuelle, er tiden efterhånden løbet fra det traditionelle fokus på segmenter til i højere grad at arbejde med adfærd. Og her kan kunstig intelligens netop sættes i spil, til at måle på brugernes adfærd. Så i stedet for at sætte brugerne i en ”segment-kasse”, vil vi i højere grad se på hvad brugeren interesserer sig for og interagerer med og ud fra det real-time skræddersy marketingindsatsen til dem.

 

9. AI kan bruges i alt marketing – fra SEO, SEM og social til email, display og content-marketing

Det sidste punkt, favner i bund grund de 8 øvrige punkter. Kunstig intelligens kan benyttes i stort set alle aspekter af marketing og vil give virksomheder, der mestrer det, en konkurrencemæssig fordel. Om det er SEO-indsatsen, Google Ads, retargeting, Facebook annoncering, email-marketing eller dataanalyse, er der oplagte muligheder for at få mere ud af sin marketingindsats.


I KYNETIC har vi en struktureret og grundig tilgang til at hjælpe vores kunder med effektive digital marketing strategier og med dem tænker kunstig intelligens ind på tværs af kunderejsen. For nogle kunder vil det fylde 1% af indsatsen, mens det for andre vil fylde 10%, men som Microsofts Axel Steinman, Vice President hos BING, påpeger; ”AI will dramatically change marketing” og derfor er det essentielt at tænke kunstig intelligens i en digital marketing strategi den dag i dag – også selvom strategien kun består af SEO, Google Ads og Facebook annoncering.

Kunstig intelligens skubber marketing til næste niveau

AI i marketing handler ikke alene om værktøjer, algoritmer og brug af data – det er også et fokus, en metode og et strategisk tilvalg. Som det eneste digital marketing bureau, har vi taget det helt ind i hjertet, da vi dermed ikke kun kan skabe bedre resultater end traditionel digital markedsføring, men også konstant tvinger os selv til at være på forkant med teknologien, som giver vores kunder en konkurrencemæssig fordel. En fordel som vi mener er essentiel i et digitalt landskab hvor der slås om alle visninger, kliks og konverteringer.

Vi tror også på at de mange ambitiøse og dygtige marketingchefer derude, ikke kun forventer, men også forlanger, at der konstant stræbes efter at skabes den mest relevante og den mest værdiskabende markedsføring overhovedet muligt – og det kræver bare mere end traditionelt arbejde med SEO, SEM og Facebook annoncering. Om det så kaldes AI-marketing eller ej, er i og sig ret ligegyldigt. Vi kalder det bare fremtidens marketing og vi glæder til at gøre brug af den sammen med dig.

om forfatteren


Kasper har over 15 års erfaring med at hjælpe nogle af de største brands og virksomheder i Skandinavien med at vokse gennem data-drevne digitale markedsføringsstrategier. Han har en rig fortid hos Impact og No Zebra, hvor han hos sidstnævnte byggede en digital markedsføringsafdeling op fra bunden til 20 ansatte i rollerne som CDO, partner og bestyrelsesmedlem. Kaspers passion ligger i at kombinere dataanalyse og machine learning-teknologier med den rette kommunikation. Denne forening hjælper med at flytte mennesker, øge afkast og i sidste ende vinde markedsandele. Kaspers hands-on erfaring stammer fra at drive sine egne e-handelsvirksomheder samt salget af en global fintech-virksomhed, som havde kunder fra mere end 80 lande, i 2016. Kaspers talenter inden for erhvervslivet blev anerkendt i 2017, da Berlingske Business kårede ham som et af Danmarks største erhvervstalenter. I dag fungerer Kasper som CEO for KYNETIC og arbejder samtidig som Senior Consultant, hvor han hjælper virksomheder med deres digitale markedsføringsstrategier.

FREMTIDENS DIGITALE VINDERE VÆLGER KYNETIC

Vi er anerkendt af en lang række glade kunder der har vækstet markant gennem et digitalt marketing samarbejde.

Vi er arkitekterne bag førende digital marketing setups
Digital markedsføring accelereret af data, automation & AI

Eneste bureau specialiseret i at opnå højere ROI ved at integrere AI og automation dybt i vores indsats

Dyb viden og indgående erfaring

+18 års erfaring fra en lang række af Nordens største og mest ambitiøse brands og virksomheder

Markedsledende resultater og cases

+200 ambitiøse vækstcases bag os fra både ind- og -udland med markant vækst af forretningskritiske KPI’er

Førende digital marketing konsulenthus

Højeste scorende Facbook Bureau i landet, Vinder af Nordic Search Awards for best resultater og et de hurtigst vækstende bureauer i Norden