Viden

Marketingchefens guide til funnel-baseret digital marketing strategi

2018-10-31
Picture of Kasper Ebsen
Kasper Ebsen
CEO, Partner & Senior Consultant

De fleste virksomheder arbejder med marketingstrategier, der både skal øge opmærksomheden omkring virksomhedens brand og samtidig understøtte salget. Om det er en klassisk AIDA-model, en awereness / interest / consideration / conversion tilgang, eller en anden klassisk kommunikationsmodel, så vil ingen af disse strategier løfte en digital marketingstrategi effektivt i dag.

Men hvad skal der så til når vi taler en bæredygtig high-performance digital marketing strategi?

Først og fremmest en data-drevet tilgang.

Og det ved de fleste virksomheder, hvorfor flere og flere er begyndt at arbejde med data-drevne processer, hvilket er et skridt i den rigtige retning. Alt kan ikke måles, men antallet af touchs points hos den gennemsnitlige forbruger er steget markant de seneste år, og typisk skal der mere end 50 interaktioner til, fra første gang en forbruger møder en virksomhed, til de køber et produkt. +50! For at lykkes med at matche det med en relevant og målrettet marketingindsats, kræver det bare data.

Derudover kræver det et cross-channel fokus. Et isoleret kanal-fokus giver sjældent mening længere og en specialiseret indsats i én kanal – lad os bare sige SEO eller Facebook annoncering – er højst middelmådig, hvis der ikke tages hensyn til, og gøres brug af, øvrige kanaler i en kontekst af brugeres situation, intention og adfærd. Det kommer vi tilbage til.

De stigende antal touchspoints er en direkte konsekvens af et markant øget udbud af produkter og services, at vores hjerner frasorterer store dele af de reklamer, vi ser, at tilgængeligheden til (online) køb og information er eksploderet, og at vi som forbrugere har et væsentligt øget behov for research, inden vi køber.

Det medfører dog ikke kun flere touchpoints, men også mere komplekse kunderejser. Kunderejser der både er lange, hvis forbrugeren først lige har opdaget jer, kunderejser der er korte, hvis brugerne er længere i deres research og naturligvis kunderejser der starter derimellem.

Så hvordan omdanner I denne adfærd til en digital marketing strategi, der vedvarende er med at skabe vækst og formår at øge efterspørgslen, og samtidig høste kunderne der allerede er i markedet? Her kommer en funnel- eller tragt-baseret om man vil, marketing strategi i spil.

Tragt-baseret digital marketing strategi og dens fire faser:

Modellen/illustrationen må kun bruges eller gentableres såfremt KYNETIC krediteres som kilde og uden redigering eller modificering.

Upper-funnel stadiet i tragten

Lad os starte i toppen af tragten. Det er her, I bør fokusere på at skabe opmærksomheden omkring jeres brand, virksomhed og produkt til mennesker, der aldrig har set eller oplevet jeres brand eller produkter før. Her er det essentielt at skabe en begyndende interesse eller sætte et lille “bogmærke” i hovedet på modtageren, så de senere i deres kunderejse enten bevidst, eller ubevidst, husker lige netop jeres brand eller produkt.

Anbefaling til kanaler og budskab i upper-funnel stadiet

Vi anbefaler typisk et mix af Facebook annoncering, Instagram annoncering, Display annoncering og Youtube. Som kreativer anbefaler vi både annoncer med billeder og tekst og video-annoncer.

Budskaber er naturligvis individuelle, men konteksten og koblingen mellem kanal og budskab er helt essentiel. Ønsker I at styrke et brand, kan I gøre brug af storytelling-principper, hvor I bevæger jer længere væk fra produktet og det kommercielle for at skabe et emotionelt aftryk hos modtageren. Arbejder I mere med at vækste salget, skal I i upper-funnel introducere jeres produkt/brand og dets fordele. Budskabet, der ofte fungerer godt i dette stadie, er typisk jeres value propostion, medieomtaler (PR) og storytelling-budskaber omkring den værdi, I skaber.

Særlige taktikker

Udover brugen af demografisk og geografisk målretning, anbefaler vi brugen af search intent, som I kan gøre brug af i Google Ads og Facebook ads. Det vil sige, I annoncerer på brugernes intentioner, hvilket højner relevansen. Samtidig anbefaler vi et look-a-like setup, hvor der automatisk identificeres lignende brugere, som dem I i forvejen rammer og kan se bevæger sig videre til mid-funnel-stadiet. For at styre et sekventielt forløb fra upper til mid og til low-funnel, skal der opsættes en afgræsning, og det kan I eksempelvis gøre med en negativ målretning på de landingpages, som der arbejdes med i mid-funnel. Dvs. der laves en negativ målretning på brugere, der har set disse landingpages. Med andre ord, brugere, der har været forbi jeres landingpages, vil aldrig se jeres upper-funnel markedsføring, da de jo kender jer.

Faldgrupper i upper-funnel stadiet

Mange glemmer formålet i high-funnel. Det er at skabe opmærksomhed, men ikke engagement. Den jagtes senere. Så glem alt for mange call-to-actions, og glem fokus på engagement, kliks og besøgende på jeres website. Her handler det om, at I når ud til en kvalificeret målgruppe med jeres budskab og sår et tidligt frø. En anden faldgruppe er at glemme en afgrænsning. Uden afgrænsning vil I ikke kunne styre jeres digitale kommunikation sekventielt for den enkelte modtager, som er nødvendigt i strategien.

Gratis skabelon

Download vores gratis skabelon-kit, med:  

 1. Blogindlæggets blueprint over digital marketing tragten inkl. dennes fire faser.
 2. Skabelon til segmentudvikling med de vigtigste segment-dannende spørgsmål.
 3. Skabelon til kortlægning af et annonceringssetup ned igennem tragten og kunderejsen.
Download skabelonen her

Du sikrer dig samtidig KYNETIC Insight nyhedsbrevet, hvor du 1-2 gange månedligt modtager eksklusive  digital marketing tips, analyser, guides og unikke værktøjer til jeres marketingindsats.

 

Mid-funnel stadiet i tragten

En bruger har nu set jeres produkt eller brand. Men er stadig ikke klar til et køb. Der skal nemlig mere til.

Mid-funnel, er typisk et undervurderet område i et funnel-marketingstrategi, men her hvor du kobler den tidlige opmærksomhed med ønsket om at få brugeren ind på jeres website, så de kan påvirkes mere. Sælger I en service eller et produkt, er målet oftest at få brugeren ind på en skræddersyet landingpage, hvor I kan fortælle mere om den værdi jeres produkt skaber for brugeren. Det er også her I sætter en retargeting-cookie til senere brug. Driver I e-handel, vil det typisk være relevant at få brugeren direkte ind på en vareliste eller en landing page med en kombination af relevant indhold, USP’er og produkter.

Anbefalinger til kanaler og budskaber i mid-funnel stadiet

Budskabet skal her være en smule mere detaljeret end i upper-funnel og nu skal der gøres brug af call-to-actions, så brugeren ledes videre til landingpagen. Brugen af testimonials til at understøtte jeres fordele/USP’er kan også være et effektivt greb her.

Vi anbefaler typisk igen et mix af Facebook annoncering, Instagram annoncering, Display annoncering og Youtube pre-rolls, men også brugen af email-marketing og eventuelt webpush-meddelser. For både e-mail og webpush gælder det indsamlingen af nye permissions og aktivering af eksisterende i jeres database.

Særlige mid-funnel taktikker

Ligesom i high-funnel anbefaler vi, udover demografisk og geografisk målretning, brugen af custom intent, som I kan gøre brug af i Google Ads og Facebook ads. Det vil sige I annoncerer på brugernes intentioner, hvilket højner relevansen. Samtidig anbefaler vi et look-a-like setup, hvor der automatisk identificeres lignende brugere, som dem I i forvejen rammer og kan se bevæger sig videre til mid-funnel. For at styre et sekventielt forløb fra upper- til mid- til low-funnel, skal der opsætte en afgræsning og det kan I eksempelvis gøre med en negativ målretning på den endelige konvertering. Dvs. købet eller udfyldelsen af en formular. Med andre ord, hvis brugeren har købt eller udfyldt en formular og dermed konverteret, skal de ikke se jeres mid-funnel annoncering.

Faldgrupper i mid-funnel stadiet

Igen er afgrænsningen vigtig. Da der ikke skal spildes annonceringskroner på mennesker, der enten er øverst eller nederst i tragten. Ønsker I at måle på effekten af mid-funnel så vurdér ikke indsatsen på last-clik, men gør brug af attribution modelling, hvor indsatsen i mid-funnel, skal kunne spores i brugernes vej til en konvertering.

Lower-funnel stadiet i tragten

I lower-funnel handler det om at konvertere trafikken og brugeren til kunder eller leads. Kunderne kender jer, de har et behov, typisk lavet en Google søgning, eventuelt været forbi jeres website og er nu i markedet for at købe. Det er naturligvis et kritisk sted og skal der udpeges et sted i tragten, hvor der må begå færrest fejl, så er det i lower funnel.

Lower-funnel er samtidig her, hvor langt de fleste virsomheder fokuserer deres primære digital-marketing indsats, da der typisk her er ret kort vej fra handling til kortsigtede resultater og de fleste finder det mest naturligt at høste en allerede eksisterende efterspørgsel. Det vil sige igangsætte aktivitet x og kan se der kommer y antal kroner ud af det.

Anbefalinger til kanaler og budskaber i low-funnel stadiet

Budskabet bør være benhårdt fokuseret på produktet og/eller ydelserne, der er relevant for modtageren kombineret med relateret produktinformation, jeres USP’er, og klare call-to-actions. Fjern så meget tvivl som muligt hos brugeren, skab høj troværdighed og gør det nemt at købe. Vi anbefaler et kanalmix bestående af Facebook annoncering, Instragram annoncering, Email-marketing, Display annoncering og søgemaskine-annoncering (SEM).

Særlige taktikker

Udover geografisk og demografisk målretning, anbefaler vi brugen af regler, scripts og budstyring til search ads. Her er det muligt at styre jeres annoncerer baseret på regler såsom annonceplacering, frekvens, annonceindhold mm. Det bør kombineres med relevante scripts, eksempelvis vejrstyring og budstyring, der gør jeres annoncering mere relevant og mere effektiv.

Derudover bør I, i low-funnel delen af tragten, gør brug af retargeting. Dvs. målretning til de personer der allerede har besøgt jeres website og har en given adfærd. Denne adfærd er typisk unik fra virksomhed til virksomhed, men vi anbefaler som udgangspunkt et granuleret flow, for både jeres vigtigste landingpages – eksempelvis dem brugt i mid-funnel og et flow for de besøgende, der engagerer med specifikke produkter, hvor de derefter eksponeres for et hyper-relevant kontekstuelt budskab.

En sidste effektiv taktik i low-funnel er et look-a-like setup, der automatisk identificerer nye potentielle mennesker på baggrund af dine eksisterende kunder. Med andre ord, personer der har adfærd og karakteristika som de brugere, der allerede har konverteret. Både look-a-like og retargeting, bør vær obligatoriske i en enhver digital marketing strategi i dag.

Faldgrupper i low-funnel stadiet

En af de største faldgrupper i lower-funnel, er et alt for stort fokus udelukkende på denne del. Dvs. alene at høste kunder. Det er desværre en fejlslåen strategi over tid, da I kun afledt er med til at udvide markedet for jeres forretning. Ja digital marketing kan stort set være data-drevet fra A-Z og ja det er muligt at beregne ROI, CAC og CLV på indsatsen, og det er så umanerligt fedt at få 7-15X gange igen på sine marketingaktiviterer. Det er alt sammen muligt i lower-funnel, men fylder I ikke løbende flere i tragten og er med til at identificere brugere tidligere i kunderejsen, vil I konstant penetrere den samme pulje af brugere og ikke understøtte missionen om vedvarende vækst.

Retention/loyalitet stadiet i tragten

Det fjerde og sidste ben i tragten er retention. Det er her I skaber fastholdelsen, reducerer churn, øger loyaliteten og skaber mersalg, samt opsalget.

Rentetion-sporten i en digital marketing strategi er, ligesom upper-funnel-stadiet, også ofte ret undervurderet, da det:

1) er langt billigere at sælge til en eksisterende kunde, end at skaffe en ny og

2) Er mange muligheder for at lære jeres kunder at kende og servicere dem på et endnu højere niveau, hvilket medfører et øget salg.

3) Det er muligt at opnå loyale kunder, der anbefaler jer til andre og netop personlige anbefaler mellem mennesker, slår alle andre rationelle argumenter når der skal købes et produkt eller service.

Anbefalinger til kanaler og budskaber i retention-sporet

I retetion-sporet er formålet at skabe øget loyalitet, øge CLV (customer life time value) og mindske churn (tabet af kunder). På budskabssiden er det mest effektive ofte service eller guides. Service er både den nødvendige viden efter købet, kundeservice til hjælp til brugen af produktet (og dermed skabe en oplevet merværdi og tilfredshed), men er også at tilbyde højrelevante relaterede produkter/ydelser. Dvs. både servicere og guide kunden til at opleve en høj tilfredshed, kognitiv bekræftelse i at produktet var det rigtige, og guide til supplerende og relaterede køb. Samtidig bør I også i retention-sporet indhente anmeldelser fra tilfredse kunder, testimonials og engagere med målgruppen eksempelvis på sociale medier og fagfora.

Vi anbefaler typisk en retention-indsats i sociale kanaler herunder Facebook, Instagram og Linkedin, retargeting i Google Ads og Youtube Ads, samt en marketing-automation-flows via emails.

Særlige taktikker

Af særlige taktikker anbefaler vi brugen af retargeting målrettet dem I jeres målgruppe, der har konverteret og dermed er kunder. Det betyder også en vigtig eksklusiv af brugere der ikke har konverteret endnu. Har i et CRM-system, anbefaler vi en integretation eller data-udtræk herfra, så marketingindsatsen styres via data derfra. Samtidig anbefaler vi også brugen af personalisering af jeres budskaber på tværs af kanaler. Personalisering via data fra jeres CRM, email-marketing system, webshop eller øvrige data-kilder. Vi anbefaler både personalisering kommunikation og produkter/ydelser i efterfølgende marketingmix og en kombination af marketing automation flows med personaliserede elementer på baggrund af kundens data, er særligt effektivt til at skabe mersalg og opsalg.

Faldgrupper i retention-stadiet

Personaliseringen er ofte det der adskiller effektiv retention-marketing fra en inffektiv indsats. Husk på brugeren er kunde og den viden skal omsættes til målrettet personaliseret kommunikation, hvormed både churn mindskes, salget stiger og kundens livtidsværdi ligeledes stiger. Vi oplever også ofte at de fleste finder det mere interessant at skaffe nye kunder end at pleje eksisterende, men gentagende gange oplever vi cases på hvor vi kan skabe bedre kundeoplevelser og sælge markant mere til eksisterende kunder igennem den rigtige retention-indsats.

Det var de fire områder i en tragt-baseret digital marketing strategi. Lad os nu se på hvordan de omsættes til en reel strategi. Til det skal der bruges nogle værktøjer.

Download gratis skabelon

Download vores gratis skabelon-kit, med:  

 1. Blogindlæggets blueprint over digital marketing tragten inkl. dennes fire faser.
 2. Skabelon til segmentudvikling med de vigtigste segment-dannende spørgsmål.
 3. Skabelon til kortlægning af et annonceringssetup ned igennem tragten og kunderejsen.

Download skabelonen her

Du sikrer dig samtidig KYNETIC Insight nyhedsbrevet, hvor du 1-2 gange månedligt modtager eksklusive  digital marketing tips, analyser, guides og unikke værktøjer til jeres marketingindsats.

Fra tragt til kunderejser med de rette frameworks

Antallet af online touchpoints er steget markant til mellem 7 og 13 interaktioner online og anskues hele kunderejsen, både offline og online, skal en forbruger berøre mødes af et ukendt brand 56 gange i rejsen fra inspiration til endelig køb.
Derfor er det også vigtigere end nogensinde før at forstå kunderejsen,  ramme brugerne i kunderejsen og arbejde med digital marketing strategier der kombinerer marketingtragtens faser med en indsats på tværs af kanaler.

Når vi arbejder med en digital strategi tager vi altid udgangspunkt i vores GROW framework.

GROW er den overordnede ramme for digital marketing indsatsen og en proces vi altid benytter med vores kunder for at sikre vi er helt skarpe på målsætningerne og går data-drevet tilværks. GROW består af 4 trin, hvoraf de sidste to gentages i en potentielt uendeligt loop.

GOALS

Vi identificerer jeres målsætninger, og det I gerne vil opnå. Enten strategisk for hele virksomheden, i jeres marketingstrategi og/eller taktisk for den eller de kanaler, som I ønsker at få mere ud af.

RESEARCH

Vi analyserer og researcher hvordan I kan rykke til det næste niveau og opnår jeres målsætninger. Typisk igennem en cross-channel strategi med flere kanaler og touchpoints på tværs af kunderejsen og andre gange isoleret i én kanal.

OPERATE

Vi igangsætter operations via vores JOURNEY-framework. Benhårdt og fokuseret eksekvering med best-of-breath digital markedsføring og kunstig intelligens. I tildeles en fast konsulent og et hold af de bedste specialister, som vil arbejde for jeres virksomhed som var det deres egen.

WIN

Vi evaluerer løbende på data, relevante metrics og KPI’er. Der identificeres konstant viden som gør os klogere og vi sætter øget fokus på det der virker for jer. Vi tror på at et digitalt build, measure, learn mindset er essentielt. Når målsætninger indfries, sættes nye mål som vi løber efter.

Dvs. GROW bliver den samlede ramme for hele strategien som rummer den nødvendige viden og den helt rigtige funnel- og kunderejse-baserede strategi. For at medtage en kunderejsekontekst, tager vi vores JOURNEY framework i brug.

I kender jeres digitale målsætninger, har foretaget den nødvendige research omkring jeres marked, segmenter og efterspørgsel, og relevant adfærd i markedet. Det er typisk de områder vi selv starter med at kortlægge i research-fasen for vores kunder. Dvs. vi har defineret en række klare målsætninger og har indsigten på plads. Det kan så med JOURNEY  omsættes til en kunderejse-baseret digital marketing.

Start med at definere hvilke trin i tragten i vil arbejde med. Vi anbefaler naturligvis hele tragten, men vægtningen kan være meget individuel afhængig af jeres målsætninger. De områder i tragten i vælger at arbejde med skal omdannes til arkekunderejser.

I JOURNEY frameworket ser i kunderejsen fra kundens og brugeren perspektiv, samt hvilke kanaler og hvilke taktikker der giver mening at arbejde med. Det kombiner i så med jeres fornævnte viden om jeres marked, segmenter, efterspørgselsadfærd mv. og begynder at mappe de relevante kanaler ud. Det vil sige definere hvilke digitale kanaler der vigtige i de stadier af tragten i ønsker at arbejde med.

Det kunne se således ud:

Herefter kan I gå yderligere i dybden med kunderejsen ved at kortlægge hvordan jeres marketingindsats og kampagner skal eksekveres via en række arkekunderejser.

Digital marketing kampagne-model og arkekunderejse-skabelon

En digital marketing indsats består typisk af en lang række underliggende high-level kampagner samt et underliggende always-on-spor. Til at få begge dele til at mødes og kortlagt i arkekunderejser, er der 6 områder der bør defineres, hvortil vi anbefaler at gøre brug af vores 360 graders kampagne-framework: Målsætninger, segmenter, købstragt-fokus, budskaber, kanaler og taktikker.

Modellen/illustrationen må kun bruges eller gentableres såfremt KYNETIC krediteres som kilde og uden redigering eller modificering.

Hver gang I tænker en high-level kampagne, bør der dermed kortlægges en arkekunderejse, der går på tværs af marketing-tragten og indeholder de 6 områder herover. Arbejder I ikke decideret med kampagner og i stedet jeres always-on indsats, gælder det samme. Her definerer I således arkekunderejser på overordnet niveau i stedet for en kampagne-kontekst. Er I ikke kampagne-drevne, udelader I naturligvis bare at kortlægge kunderejser for denne del.

Lad os se på et eksempel, hvor det hele sætte sammen via GROW og underliggende JOURNEY, samt kampagne-frameworket.

Digital marketing strategien vækkes til live –> Skabelon til arkekunderejser

I eksemplet her tager vi udgangspunkt i en større ejendomsmæglerkæde. Tilgangen og strategien kan overføres til stort set alle typer af virksomheder og brancher herunder de fleste B2B, B2C, SaaS, og ecommerce forretninger.

KPI’erne for den samlede strategi er:

 • Flere konverteringer/kunder
 • Sænke CAC

RESEARCH

Med udgangspunkt i analyse af eksisterende Google Analytics data, målgruppe-data fra Facebook, Google-data omkring efterspørgslen og kundens egen data om deres marked og deres kunder, har vi defineret 4 primære segmenter og 3 arke-kunderejser. En af dem er kunderejsen, som er en af de typiske livssituationer, skal flytte og vil købe ny bolig. Typisk er det en længere kunderejse, der varer +6 måneder og kræver en indsats i både upper funnel, mid funnel og lower funnel.

Brug altid adfærd i jeres segmenter

Vi anbefaler altid at adfærd tungere end end klassiske segmentdata, så sørg for at bruge så mange adfærdsdata i kan til kortlægningen af jeres segmenter og når I efterfølgende igangsætter jeres distribution og målretning, så optimer løbende på baggrund af adfærd. Baggrunden for det er at er det ikke nødvendigvis er en korreleation mellem hvad vi mennesker vælger at indtaste i diverse felter, sociale medier, surveys, formularer mv. og vores egentlig adfærd. Med andre ord, vores adfærd siger langt mere om vores intentioner og valg end det vi siger eller indtaster.

Brug machine learning og predictive analytics

Vi anbefaler også at integrere brugen af machine learning og predictive analytics til at skabe en personaliseret digital marketing indsats. Reelt set er ikke to kunderejser ens og forbrugerens adfærd er så forskellige, at det er nødvendigt at analysere data og identificere individuelle mønstre, som efterfølgende automatisk omdannes til personaliserede budskaber afhængig af kontekst, adfærd og personelige præferencer på tværs af de forskellige kanalerne.

OPERATIONS

En af de 3 arkekunderejser i strategien er ”Vil sælge ejendom”-kunderejsen, som tager udgangspunkt i adfærden omkring at vi når vi flytter ofte også skal sælge en ejendom og derfor har brug for en ejendomsmægler.

Kunderejsen er delt ind i fire faser, som afspejler rejsen fra, at brugeren første gang hører om virksomheden og produktet, til de er blevet kunder og skal fastholdes. Lad os gennemgå elementerne i arkekunderejse 1: Vil sælge ny ejendom

Modellen/illustrationen må kun bruges eller gentableres såfremt KYNETIC krediteres som kilde og uden redigering eller modificering.

Top-funnel / Awareness

Øverst I tragten er fokus at nå ud til til segmenterne med et budskab omkring den nemme proces omkring salg og vurdering, en række USP’er og inspiration til hussalg, samt købet. Altsammen primært i form af inspirationsannoncer, vidensannoncer/advertorials og videoer der distribueres på Instagram, Facebook, samt diverse medier via display-annoncering og på Youtube.

Til annonceringstaktikker gør vi brug af search intent, demografisk targeting, adfærdsmønstre, look-a-like og laver en negativ målretning på landingpages, for at sikre at brugeren aldrig har været inde på sitet før.

Mid funnel / Consideration

Efter opmærksomheden er skabt skal brugeren nu bringes ind på websitet på en række mid-funnel landingpages der forklarer mere om virksomheden, produkterne, USP’er og testimonials. Det er her brugeren skal overbevises om at produktet og virksomheden er den rette for dem. Så i stedet for at sende brugere direkte ind på en produktside eller til en formular, har vi konstrueret disse mid-funnel landingpages for at danne bruge mellem den initielle opmærksomhed og at brugeren nu er i overvejelsesfasen. Dvs. knowledge-driven salg fremfor klassisk salg. Det er også her vi fjerner en masse tvivl, støj og skaber en mere overbevisende fortælling om produktet.

Udover en SEO-indsats, for at besvarende brugernes efterspørgsel i Google, kombineres det med en annonceringsindsats på Facebook, Instagram, Display medier og i Google/Bing search, samt en email-marketing/marketing automation indsats. Af taktikker gør vi brug af local-search, search intent, demografisk targeting, adfærdsmønstre, look-a-like, retargeting og gør igen brug af en negativ målretning på konverteringer. Således ingen eksisterende kunder eksponeres for markedsføringen her i consideration-sporet.

Low funnel / Conversion

I low-funnel sporet begynder høsten, da kunderne nu er så langt i kunderejsen at de er klar til at konvertere. De har været forbi mid-funnel sporet og mødt denne kommunikation både offsite og onsite, hvilket gør at de nu sandsynligvis i langt højere grad er købsmodnet. Derfor mødes de nu af budskabet der er handler om selve produktet. I tilfælde en vurdering og salget af huset, som yderligere suppleres med USP’er, priser og klare call-to-actions, samt kommunikation om hvor nemt det er at komme videre i proceesen og konvertere. Conversion-sporet udfoldes i Facebook, Instagram, display-medier, Google, samt en række marketing-automation-flows via emails.

Af taktikker gør vi brug af retargeting, look-a-like, search-ads, auto-bidding, personalisering og marketing automation.

After funnel / rentention

Kunden er nu konverteret til kunde og det starter retentionsporet, hvor det primært for denne kunde handler at sikre kunde er tilfreds med salgsoplevelsen og de næste gang vil sælge bolig vil komme tilbage. Digitalt sker det ved at give tips og rådgivning om produktet for at mindske frustration og få højne den oplevede værdi af at være kunde. I digital marketing strategien sker det igennem retargeting på dem der har konverteret, hvilket sker via en integration til CRM, og via et længere email marketing automation flow, der tager kunden i hånden i onboardingen og guider til at få det maksimale ud af produktet.

I ecommerce eller abonnementsvirksomheder anbefaler vi typisk en væsentligt større indsats i retentionssporet, som hænger tæt sammen med en CLV-strategi (customer lifetime value). Det kan du læse mere om i vores indlæg her.

WIN

Sidste spor i vores GROW-framework er WIN, som primært er et endless loop med OPERATIONS, hvor det der virker skaleres, og det der ikke virker hurtigt verificeres og stoppes.

I denne cases benytter vi et tracking setup bestående Google Tag Manager, Google Analytics (både micro-moments, konverteringstragt og attribution modelling) og Facebook Attribution modelling (attribution modeling via pixel). Samtidig monitorierer vi sitet via Searchmetrics og SemRush, og modellerer data i Microsoft Power BI, samt IBM Watson Analytics.

Afrunding

Jeg håber guiden hjælper jeres virksomhed til at tage jeres digital marketing strategi til næste skridt og implementere en funnel-baseret strategi med fokus på kunderejsen.

Effektiv digital markedsføring kan være komplekst og vi oplever case-by-case på tværs af kunder og brancher, hvordan en indsats på tværs af touch-points i en tragt- og et kunderejseperspektiv både outperformer traditionelle marketing strategier, konventionelle online marketing strategier, og tydeligt outperformer en silo-baseret indsats, hvor der primært arbejdes separeret med digitale kanaler.

Har I brug for sparring, rådgivning eller hjælp til eksekvering af jeres kommende digital marketing strategi, eller bare spørgsmål til artiklen her, så er du velkommen til at kontakte mig på 53 80 80 43 eller ke@kynetic.dk.

Download gratis skabelon

Download vores gratis skabelon-kit, med:  

 1. Blogindlæggets blueprint over digital marketing tragten inkl. dennes fire faser.
 2. Skabelon til segmentudvikling med de vigtigste segment-dannende spørgsmål.
 3. Skabelon til kortlægning af et annonceringssetup ned igennem tragten og kunderejsen.

Download skabelonen her

Du sikrer dig samtidig KYNETIC Insight nyhedsbrevet, hvor du 1-2 gange månedligt modtager eksklusive  digital marketing tips, analyser, guides og unikke værktøjer til jeres marketingindsats.

om forfatteren


Kasper har over 15 års erfaring med at hjælpe nogle af de største brands og virksomheder i Skandinavien med at vokse gennem data-drevne digitale markedsføringsstrategier. Han har en rig fortid hos Impact og No Zebra, hvor han hos sidstnævnte byggede en digital markedsføringsafdeling op fra bunden til 20 ansatte i rollerne som CDO, partner og bestyrelsesmedlem. Kaspers passion ligger i at kombinere dataanalyse og machine learning-teknologier med den rette kommunikation. Denne forening hjælper med at flytte mennesker, øge afkast og i sidste ende vinde markedsandele. Kaspers hands-on erfaring stammer fra at drive sine egne e-handelsvirksomheder samt salget af en global fintech-virksomhed, som havde kunder fra mere end 80 lande, i 2016. Kaspers talenter inden for erhvervslivet blev anerkendt i 2017, da Berlingske Business kårede ham som et af Danmarks største erhvervstalenter. I dag fungerer Kasper som CEO for KYNETIC og arbejder samtidig som Senior Consultant, hvor han hjælper virksomheder med deres digitale markedsføringsstrategier.

FREMTIDENS DIGITALE VINDERE VÆLGER KYNETIC

Vi er anerkendt af en lang række glade kunder der har vækstet markant gennem et digitalt marketing samarbejde.

Vi er arkitekterne bag førende digital marketing setups
Digital markedsføring accelereret af data, automation & AI

Eneste bureau specialiseret i at opnå højere ROI ved at integrere AI og automation dybt i vores indsats

Dyb viden og indgående erfaring

+18 års erfaring fra en lang række af Nordens største og mest ambitiøse brands og virksomheder

Markedsledende resultater og cases

+200 ambitiøse vækstcases bag os fra både ind- og -udland med markant vækst af forretningskritiske KPI’er

Førende digital marketing konsulenthus

Højeste scorende Facbook Bureau i landet, Vinder af Nordic Search Awards for best resultater og et de hurtigst vækstende bureauer i Norden