Viden

Analyse: Digital marketing indsigter under COVID-19/Corona-krisen

Analyse: Sådan håndterer i jeres digital marketing strategi under Corona / COVID-19 krisen

Vi står nu midt i den danske karantæne og Corona-situationen har ramt de fleste virksomheder hårdt og brutalt, mens andre har oplevet markante fremgange som følge af den øgede online efterspørgsel. Men uanset hvad, har situationen påvirket alle os danskeres liv. 

Jeg vil derfor starte indlægget på den lidt menneskelige side. (Hvis du er mere til de hardcore findings og råd til hvordan I kan håndtere jeres digital marketing indsats, så skipper du bare ned til næste afsnit om dette, længere nede i indlægget)

Heldigvis, så oplever vi, at der ‘rykkes sammen i bussen’ for langt de fleste og ser utrolig mange gode initiativer både fra private og virksomheder, der viser sig fra deres bedste sider: med hjælp til de hårdest ramte, på den ene eller anden måde eksempelvis:

 • Økonomiske indsamlinger fra helt små og private til de helt store kommercielle platforme
 • Hjælpepakker fra regeringen pågår løbende til både store og små
 • Frivillige private personer, der stiller op og hjælper hvor de kan i hverdagen
 • Nye services og produkter der hjælper danskerne og virksomhederne
 • Pensionerede medarbejdere fra sundhedsvæsnet, der genoptager arbejder og bidrager til overfyldte sygehuse
 • og meget andet.

I digital marketing- og medie-branchen ser vi også flere og flere lave forskellige tiltag og der er stor fokus på at tale om mulighederne og begrænsninger ved den nuværende situation. Både de gode og velmenende, men desværre dem der går i den anden retning – heldigvis flest af de gode.

Der er dog en fin linje i mellem den reelle, ægte og velmenende hjælp og rådgivning til dem er begunstiget med en forretningsmodel der, kortvarigt oplever en unormal vækst og så omvendt dét, der er på grænsen til det kyniske, i at udnytte situationen for egen vinding. Ingen nævnt, ingen glemt.

Den første prioritet og der hvor vores kræfter skal og bør bruges først, er at virksomheder både skal evne at sikre at der ikke tabes arbejdspladser, men samtidig bør hjælpe til og være fleksibel dér, hvor man kan bidrage mest til at så mange mulige kommer godt igennem en tid. Med andre ord, mener jeg og vi ikke at den rette strategi er profit fremfor alt.

Det er ikke kun det rette at gøre menneskeligt. Det er også med til at definere et stærkt brand som er bedre rustet til at fortsætte på den lange bane og være mindre eksponeret for de nedlukninger, konkurser og andre ærgerlig scenarier der kan være/er en konsekvens af situationen.

Det understreger Martin Lindstrøm, en af verdens førende brand-eksperter, også i et interview til Børsen her d. 27. marts 2020:

I nødens stund kan man virkelig gøre en forskel – og dine kunder vil lægge mærke til det. I svære tider kan du cementere en livslang relation

Selvfølgelig bør man drive sin virksomhed videre med fuld fokus, specielt hvis man er en af dem der stadig har mulighed for at gøre netop det og selvfølgelig skal man kæmpe for sin overlevelse hvis det er der man er. Vi er et performance bureau og lever af at skabe netop det, resultater, salg, konverteringer, leads og vækst. Og vi arbejder dag for dag alene med det fokus. For nogle kunder er det pt. en gunstig tid pga. øget online efterspørgsel og online salgs, mens andre især i B2B-branchen er hårdere ramt pga. dalende efterspørgsel. 

Samtidig er det et særdeles individuelt, strategisk og taktisk valg om hvordan man som virksomhed vil håndtere sin indsats her i Corona-krisen og ovenstående er både min personlige, samt KYNETICs holdning og tilgang til den verden vi oplever i dag, men også den måde vi selv hjælper vores kunder på lige nu, afhængigt af deres forudsætninger som virksomhed. 

Vi hjælper naturligvis med at høste den ekstra online efterspørgsel der er tilstede, laver salgsfremmende tiltag, og hjælper omvendt vores kunder der ramt af nedgange i markedet med at re-fokusere deres marketing-indsats, så de får det meste ud af deres tid og budgetter, der hvor det giver mening. 

Så mens der for nogle er lavere CPC og CPM priser, samt øget efterspørgsel, er der for andre kraftige fald i efterspørgslen eller udfordringer i værdikæden for at få varer til kunderne. I alt den virak, er det helt essentuelt at vi alle forsøger at holde det moralske-kompas foran os som det primære og selvom der er lidt mere salg at hente om hjørnet ved at lade være.

Analyse: Hvad siger dataene om adfærden derude 

Når vi analyserer på tværs af datapunkter, så bliver det i virkeligheden meget evident – at fokus på være både på den lange bane og den korte – meget afhængig af hvem man er.

Hvis vi kigger i de kommercielle data fra kanalerne, så kan vi se, at der i toppen af tragten (top-funnel), i push kanalerne, i dag, både er brancher der oplever meget billigere visningspriser, men også brancher der oplever intensiveret tryk på priseniveuerne eller mindre effektivitet i den digitale kommunikation. Omfanget spænder meget bredt på tværs fra fald på op til knapt 60% til stigninger på op til knapt 30%.

Så en effekt, der er meget afhængigt af branchen man befinder sig i og hvilken position man har.

Top funnel kampagner, CPM/CPC, Marts

Kigger vi så på også på bunden af tragten (low-funnel), så er indsigten igen brancheafhængig.

Nogle brancher konverterer langt bedre lige nu – primært B2C ecommersers – og nogle slår endda rekorder på dag for dag, hvor andre – typisk mere fysisk drevne virksomheder/retailers mm. – naturligt nok, oplever at have fået frataget deres forretningsgrundlag helt op til 100% fra dag til dag. De fleste ligger i mellem 0 og +10-15% i forskel fra tidligere index 100, men vi ser også eksempler på både markant højere og lavere CPC-priser.

CPC-priser-corna-2020

Det giver i virkeligheden logisk rigtig god mening, hvis vi bryder data lidt mere op:

 • Når der er er flere brugere i markedet, så ser vi mere browsing – i dette tilfælde, antaget, fordi der er mere tid hos alle hjemsendte mennesker og vi simpelthen har mere tid til at være online.
 • Samtidig har vi set flere, store som små annoncører, slukker eller skruer ned for deres betalte ads tryk, som igen giver en mindre konkurrence på auktionerne og dermed lavere visningspriser på det lager platforene nu har mere af.
 • Samtidig med det, så konverterer brancher meget forskelligt afhængigt af produktet/ydelsens natur og afhængighed af muligheden for leveringen indenfor regeringens retningslinjer under krisen.
 • Samlet set, så er der dem der har en forretningsmodel, som helt naturligt oplever gunstige forhold, for en (forhåbentlig) kort periode, dejligt for dem og tillykke med det, isoleret set.
 • Omvendt, så er budskabet fra os, i KYNETIC, samtidig, til civile som professionelle: husk at respekter situationen og dem, som er ramt hårdt. Pas på med at udnytte situationen eller være kyniske. Hjælp til, uden nogen strings attached og vær fleksible så meget som muligt i stedet. Det hjælper alle på den lange bane

 

Konkrete guidelines til jeres marketing-indsats

Vi er generelt modstandere af rådgive alle over en kam, da der altid er forskellige forudsætninger og dermed effekter for hvad der giver mening fra virksomhed fra virksomhed. Men herunder har jeg forsøgt at give nogle generelle retningslinjer, som kan virke som en rettesnor i sin tankegang.

B2C og eCommercer

Der er en stigning i aktiviteten i markedet. Så hvis I har en værdikæde der fungerer, bør I som sådan også fortsætte ufortrødent som tidligere. Der er muligheder for at skrue op og hente (meget) mere forretning, men gør det med respekt for situationen. Vær samtidig god til at oplyse om eventuelle forlængede leveringstider og ændrede leveringsforhold. Fokuser både på low-funnel hvor konverteringer er, men fortsæt også jeres mid og top-funnel. Der er billigere klik- og CPM-priser derude i visse brancher – især i topfunnel og der er en øget tilstedeværelse hos forbrugeren på de digitale medier, hvilket samlet set giver bedre muligheder for eksponeringer, husk at hold øje med kvaliteten af trafik og eksponering, så konverteringerne forsat følger med den øgede browsing. Men gør det med respekt og driv ikke rov på situationen.

Performances er som nævnt utrolig branche afhængige, så hav dine egne forudsætninger for øje som det allervigtigste og tænk derudover om du har styr på nedenstånde og universielle punkter og suppler med kanalerne (i afsnittet lidt længere nede): 

 • Synliggør information om hvordan I håndterer situationen og om eventuelt ændrede eller ikke ændrede forhold (leveringstider, leveringsformer, særlige forhold mm). Også såfremt det er business as usual. Lav en info-bar, Slide ind, Pop-up eller lign, der er synlig på alle sider på sitet og lav en specifik landingpage med uddybende information.
 • Vær mere aktiv i jeres email-marketing (og organiske) setup. Forbrugerne har mere tid foran computeren/mobilen, og dermed mere tid til at engagere i jeres kampagner/indhold.
 • Udvid jeres service, så den understøtter forbrugernes øgede usikkerheder. Eksempelvis øget returret, prøv og køb, videogennemgang af varer og pick/click and collect koncepter.
 • Giv jeres bedste rabatter netop nu – især på varer der gør forbrugernes hverdag letter og hjælper dem netop nu. Økonomien kan være presset hos nogle forbrugere og det sender et godt signal at sende, så længe det er med respekt.
 • Arbejd målrettet med permission-indsamling. De lavere CPL niveauer gør det muligt at få mere ud af budgettet og opbygge en større database, som senere giver mere forretning.
 • Juster jeres ROAS, ROI og/eller CPA-mål så de stemmer overens med situationen i jeres specfikke marked.
 • Intensiver jeres low-funnel indsats omkring lav-involveringsprodukter, juster jeres budgivning i Google og Facebook – se også yderligere anbefalinger på kanal niveau længere nede.
 • Brug jeres top-funnel indsats til at vækste jeres retargeting-pool og tænk endnu længeresigtet her, hvis I har mulighed for det økonomisk.

 

B2B guidelines

Er du B2B virksomhed oplever vi lige nu ret blandede forhold, især pga. de længere kunderejser og den natur som den enkeltes produkt har.
Som beskrevet ovenfor, så er der er flere der søger online pt, men der er ikke det samme kommercielle fokus i markedet, samt virksomhederne er mere omkostningsfokuserede netop nu.

Fokuser derfor på jeres top-funnel og langsigtede indsats, hvis likviditeten tillader det. Der vil være billigere CPM/Klikpriser og interaktioner pga færre aktører/mindre konkurrence i markedet og I kan arbejde med jeres brand-kendskab, hvor I får mere ud af jeres budget. Fokuser samtidig på arbejdet med jeres organiske synlighed igennem SEO fremfor low-funnel annoncering og vær tilstede på pull kanalerne, når folk søger efter jeres brand eller ydelser.

Performance er igen casespecifik, så husk at have dine egne forudsætninger med i overvejelserne og tænk derudover over følgende: 

 • Erkend (hvis det er tilfældet for netop jer), at der er mindre efterspørgsel og længere beslutningsprocesser pt, men prioriter i en top-funnel indsats, hvor I fokuserer på at øge jeres kendskab hos jeres målgruppe.
 • Fokuser jeres indsats på at indsamle permission og opbygge en større lead-database, som i senere kan høste af ved at pushe low-funnel budskaber. Der er generelt billigere priser på lead/permission indsamling netop nu.
 • Fokus på at øge jeres re-targeting pool, til senere eksponering af low-funnel budskaber.
 • Sæt jer i kundens sted og tilpas jeres budskaber/kommunikation og services, så I gør det muligt for dem at handle og interagere med jer.
 • Skift jeres konverteringsfokus til online eksekvering, online møder og/eller live 1:1 video-præsentationer af jeres produkter.
 • Tilbyd gratis rådgivning og sparring, samt vær ekstra tilstedet for kunder. I er i en særlig sitation, men det er de også.
 • Fortsæt jeres arbejde med organisk content og intensiver jeres SEO-indsats. Researchen sker i markedet og købsparatheden vil stige igen efter krisen.
 • Lad være med at lukrere på situationen, men italesæt den med reel relevans i jeres kommunkation, hvis den har indflydelse på jeres produkter og/eller værdikæde. det vil både hjælpe og få reel respekt på den lange bane af jeres målgruppe.

Skal I stoppe jeres annoncering?

Et spørgsmål mange derude står med i dag – er jeres virksomhed ikke direkte ramt af et forbud, ser vi ikke et (generelt) grundlag for at slukke og nedprioritere jeres marketingindsats netop nu. Der er fortsat efterspørgsel på B2B produkter og B2C forbrugeren er i aktive online pt. hvorfor internethandlen stiger netop nu. Hold øje med om konverteringen følger med, hvis dit fokus skifter fra midten, elle bunden af tragten og vurder dine metrics herefter.

Er jeres virkomhed ramt både mere eller mindre, så kan det være en mulighed at omprioritere fokus for indsatsen. Arbejd eksempelvis med de langsigtede kanaler som SEO og eventuelt top-funnel.. Det er naturligvis en afvejning af likviditeten på både kort og længere sigt, der skal vejes ind i brugen af resourcer, men har man muligheden for at opretholde indsatsen  vil det give mening ifht markedet.

Tips til håndtering af de største digital marketing kanaler:

Search og SEO under Corona / COVID-19 krisen

 • Vær ekstra datadrevet, når du tager beslutninger: Forhåbentlig er dette allerede den måde du styre dit setup på og så kan du langt hen ad vejen fortsætte med at vurdere performance, på den samme måde at se på tingene på, MEN agere anderledes, der hvor forskellene i effekter ligger.
 • Vær ekstra opmærksom på hvordan din performance udvikler sig på nøgle metrics. Som nævnt, så er der store brancheforskellige i performance lige nu. Går din organiske volumen op eller ned? Måske er det kun dele af din performance der oplever ændrede effekter – undersøg præcist hvor effekterne ligger og hvad baggrunden for ændringer i performance er: ændringer i efterspørgsels volumen, Rankings, CTR%, Conv% etc.
 • Gør det let for dine brugere at få den mest kritiske information om din forretning – kan du levere? er der åbent eller lukket? Har noget væsentligt ændret sig, som brugerne bør vide?
 • “Hvor påvirker Corona…” trender lige nu – det er en mulighed at udvikle specifikt indhold, der passer på disse i netop din branche lige nu. Igen, selvfølgelig med en naturlig respekt for situationens alvor i samfundet.

Social ads under Corona / COVID-19 krisen

 • Top/mid funnel CPM falder kraftigt i mange brancher. Hvis det er tilfældet i din og forretningen tillader det, så er det et oplagt tidspunkt at teste langsigtede taktikker og strategier af, fordi det er langt billigere nu, end ellers  – eksempelvis test af brandbudskaber, nye kreativer/målgrupper/data, indhentning af permissions direkte eller via gated content til din organiske indsats – lead priser til permissions på tværs af brancher falder i samme pace som generelle top funnel indsatser.
 • Interaktioner stiger eksplosivt lige nu – afhængig af branche i et interval imellem 10 og 60% – dette er en effekt af den større og billigere reach, samt volumen af brugere online i større dele af dagen. Time spend med brand er en faktor der er bredt anerkendt som en driver for brand kendskab og kundskab, hvilket interaktion i høj grad indgår i. Så interaktionsrater er med andre ord et andet sted, hvor der er mulighed for at booste brand metrics lige nu.
 • I low funnel er indsigten fortsat meget branche afhængig. Hvis dit fokus ikke tapper ind i ovenstående omkring top funnel og det længere sigte, så hold skarpt øje med dine low-funnel metrics for social lige nu: nogle – specielt b2c  ecommecers – oplever eksplosive vækstrater lige nu. Omvendt er mange Omnichannel aktører og B2Bere meget hårdt ramt på specielt den fysiske del af ydelser/produkter/butikker. Så hold øje med om de helt hårde metrics følger med investeringerne. Hvis det gør, så er det naturligvis “bare” at skrue yderligere op og hvis ikke, så overvej om der skal skrues ned, eller om fokus i metrics skal skiftes til top funnel, hvis likviditeter, cash flows mv tillader det.
 • Man kan opleve længere godkendelsestider i specielt Facebooks økosystemer, da også de helt store er ramt på resourcer og derfor har længere svartider på nogle områder – så hav lidt ekstra tålmodighed med ads godkendelser i BM, og/eller sørg for at få dem sat op med det samme.
 • For at få del i den gode performance, er vigtigt at man har et stærkt framework for sin annoncering på eksempelvis FB og gør brug at de rette målretningsmetoder og sine data. Input til specifikt det kan du finde i et tidligere blogpost her: 

Google Ads under Corona / COVID-19 krisen

 • Vi ser store stigninger i research søgninger. Lidt i samme boldgade som topfunnel i search så er det rigtig meget at hente her – volumen kan gøre at der vil være en dyk i konverteringerne, men omvendt kan både den kortsigtede og langsigtede volumen i omsætning eller lead værdi gøre op for det lige nu, og vurder og det står mål med marketing investeringen på ROI niveau.
 • En ‘sjov’ ting vi kan se er, at det ser ud til, der er en sammenhæng imellem Mette Fs pressemøder og performances. Når der afholdes pressemøder, er der en kort afmatning i performance, som efterfølgende retter sig ud igen. Seertallene på TV givet underbygge hvor stor en del af danskerne der holder øje med informationerne til disse møder og derfor er det også en ret naturlig udvikling.
 • Hos KYNETIC er vores fokus at skabe vækst igennem digital marketing accelereret af anvendelse af data, automatiseringer og AI.Den tilgang bliver i virkeligheden mere evident i den situation vi står i nu.Ved hjælp af algoritmerne og de data v føder til dem, kan vi nemlig både se og styre udviklingerne i kanalerne meget minutiøst ved at agere minut for minut efter adfærdsændringer.

  – så når markedet pludselig er så volatilt som det er nu, så sikrer de algoritmiske og automatiserede setups at vi altid ligger indenfor et rentabelt område for den enkelte annoncør i ads.
  Omvendt er håndholdte setups eksponeret for risiko i volatilitet i langt højere grad, netop fordi man ikke kan agere automatiseret eller i real time, når et marked eller en kanal oplever en stor ændring/chok, men bliver ramt af udviklingen er først derefter kan reagere på den. 

Bliv klogere på jeres forretning og få konkrete svar på jeres udfordringer

I foråret 2020 afholdte vi live Q&A, hvor CEO Kasper Ebsen og Head of Strategy & Growth Jeppe Juul Sørensen kom med deres indsigt i effektive digitale marketing greb til corona krisen. 

Modtag vores eksperters slidedeck, med vores eksperters gode råd til, hvordan I skal navigere – og endda vækste, under corona krisen. 

Opdateringshistorik

Vi følger situationen i markederne og opdaterer i denne analyse på udviklingerne.

Ovenstående analyse blev udgivet første gang 19/3 – en uge efter myndighedernes første pressemøde.

Anden opdatering af analysen er udgivet 25/3.

Vi er arkitekterne bag førende digital marketing setups
Digital markedsføring accelereret af data, automation & AI

Eneste bureau specialiseret i at opnå højere ROI ved at integrere AI og automation dybt i vores indsats

Dyb viden og indgående erfaring

+18 års erfaring fra en lang række af Nordens største og mest ambitiøse brands og virksomheder

Markedsledende resultater og cases

+200 ambitiøse vækstcases bag os fra både ind- og -udland med markant vækst af forretningskritiske KPI’er

Førende digital marketing konsulenthus

Højeste scorende Facbook Bureau i landet, Vinder af Nordic Search Awards for best resultater og et de hurtigst vækstende bureauer i Norden